Do 31. ožujka

U Viškovu pozivaju na podnošenje prijava poreza na kuće za odmor za 2023. godinu

Jakov Kršovnik

Foto Općina Viškovo

Foto Općina Viškovo

Prijave poreza na kuće za odmor podnose se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Viškovo do 31. ožujkaFizičke i pravne osobe koje su vlasnici kuća za odmor na području općine Viškovo obveznici su plaćanja poreza na kuće za odmor te su, u skladu s odredbama Zakona o lokalnim porezima i Odluci o općinskim porezima Općine Viškovo, dužni podnijeti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Viškovo prijave poreza na kuće za odmor za 2023. godinu do 31. ožujka 2023. godine, javljaju iz Općine Viškovo.


Prijavu podnose oni porezni obveznici kod kojih su u odnosu na prethodnu godinu nastale promjene bitne za utvrđivanje poreza te novi vlasnici kuća za odmor.


Kućom za odmor smatra se svaka zgrada, dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski. Kućom za odmor ne smatraju se gospodarstvene zgrade koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora.
Porez na kuće za odmor na području općine Viškovo plaća se u iznosu od 1,6 eura godišnje po četvornom metru korisne površine kuće za odmor.


Za nepodnošenje prijave, Zakonom o lokalnim porezima predviđene novčane kazne za fizičke osobe u iznosu od 130 do 1.990 eura, za pravne osobe u iznosu od 260 do 3.310 eura te za odgovornu osobu u pravnoj osobi u iznosu od 130 do 1.320 eura.


Obrazac prijave podataka o kući za odmor može se podići u pisarnici Općine Viškovo, Vozišće 3, Viškovo ili preuzeti na službenoj stranici Općine Viškovo www.opcina-viskovo.hr, OVDJE.


Prijava ne mora biti ispunjena na objavljenom obrascu, ali mora biti dostavljena u pisanom obliku, čitka i mora sadržavati sve podatke iz objavljenog obrasca.


Prijave za utvrđivanje poreza na kuće za odmor dostavljaju se neposredno pisarnici Općine Viškovo, poštom na adresu: Općina Viškovo, Jedinstveni upravni odjel, Vozišće 3, 51216 Viškovo ili putem elektroničke pošte na e-mail adresu: [email protected].


Za sve upite o prijavi podataka za utvrđivanje poreza na kuće za odmor za 2023. godinu možete se obratiti na broj telefona: 051/503-781 ili na e-mail: [email protected], javljaju iz Općine Viškovo.