Testiranje znanja

U svibnju se vraća mala matura, šest primorsko-goranskih škola odabrano za nacionalne ispite

Ingrid Šestan Kučić

Foto Vedran Karuza

Foto Vedran Karuza

Riječ je o ispitima koji će se bodovati, ali učenicima neće utjecati na ocjenu čime se izbjegava stresnost i od učenika se ne zahtijeva posebna priprema za ispite koji će, u slučaju osmaša, trajati pet danaRIJEKA – Osmaši ukupno šest primorsko-goranskih osnovnih škola ove će školske godine pisati nacionalne ispite koji se u školama nisu provodili više od petnaest godina.


Na razini Hrvatske, kaže ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, Vinko Filipović, ispite će pisati učenici ukupno 81 škole, a u Primorsko-goranskoj županiji odabir je pao na OŠ Nikola Tesla, OŠ Klana, OŠ Kraljevica, OŠ Bakar, OŠ Jelenje-Dražice te OŠ Frane Petrića Cres.


– Odabir škola čiji će učenici sudjelovati u provedbi nacionalnih ispita radio se na način da bude što disperziraniji te reprezentativniji. Također, iz svake županije ne sudjeluje jednak broj škola, već taj broj ovisi o tome koliko ima osnovnih škola u pojedinoj županiji. Tako će iz Ličko-senjske županije u nacionalnim ispitima sudjelovati samo jedna škola, jer riječ je o županiji koja ima svega 15 osnovnih škola, pojašnjava Filipović.


Pet ispita, pet dana
Neke su škole, kaže, same izrazile želju za sudjelovanjem u provedbi ispita, no odabir je vršio Nacionalni centar upravo iz razloga reprezentativnosti uzorka.


– Među 81 školom je i 20 škola koje su sudjelovale u eksperimentalnoj fazi projekta »Škola za život«, a jedna od njih je upravo i riječka OŠ Nikola Tesla. Gledalo se da budu zastupljene i otočne škole, a ono što je za učenike bitno je da se radi o ispitima koji će se bodovati, ali im neće utjecati na ocjenu. Time će se izbjeći stresnost i od učenika se ne zahtijeva posebna priprema za ispite koji će u slučaju osmaša trajati pet dana. Provodit će se od 2. do 6. svibnja, a učenici osmih razreda u tom će periodu pisati pet ispita. Riječ je o ispitima koji obuhvaćaju ishode i nastavne sadržaje hrvatskog jezika, matematike, biologije, kemije i fizike, zaključno sa završetkom 8. razreda. Ispitima iz navedenih nastavnih predmeta ispitivat će se ključni obrazovni ishodi i nastavni sadržaji. Cilj ispita je dobiti sliku stanja i komparaciju sa zaključnim ocjenama u osmom razredu. Učenici, učitelji i škole dobit će povratnu informaciju o razini znanja. Učenici koji pristupe nacionalnim ispitima dobit će povratnu informaciju o svome postignuću iskazanu brojem bodova i pripadajućim opisom razine postignuća koji su ostvarili. U ovome projektu nije predviđeno da rezultati nacionalnih ispita utječu na završne ocjene i na bodovanje pri upisu u srednju školu, a mi ćemo dobiti smjernice za poboljšanje odgojno-obrazovnog rada. Moguće da dobijemo i informaciju o potrebi poboljšanja dijela kurikuluma koji je također podložan promjenama, pojašnjava ravnatelj.


Visoki stupanj zaštićenosti


Ti će ispiti, dodaje, biti standardizirani poput ispita državne mature, pisat će se u isto vrijeme u svim školama i imat će visoki stupanj zaštićenosti, a nakon osmaša na red dolaze petaši.


– Iduće školske godine, odnosno u listopadu 2022. godine, učenici ovih škola koji su sada četvrti razred također će pristupiti nacionalnim ispitima. Oni će pisati tri ispita koji obuhvaćaju ishode i nastavne sadržaje hrvatskog jezika, matematike te prirode i društva, zaključno sa završetkom 4. razreda. Realizacija ispita najvjerojatnije će biti u prvoj polovini listopada, odnosno između 10. i 12. listopada, najavljuje Filipović.


U odabranim školama, dodaje Filipović, već su izabrani ispitni koordinatori, a javne objave pojedinačnog uspjeha po školama neće biti.


– Pojedinačne objave neće biti, ali će svaki ravnatelj dobiti podatke za svoju školu, kao i učitelji i učenici svaki za sebe, navodi ravnatelj.
​Iako je od posljednjih nacionalnih ispita prošlo više od 15 godina, Filipović kaže da se očekuje da će se takvi standardizirani ispiti nastaviti provoditi u kontinuitetu te će se proširiti na cijelu populaciju.