Koordinacija

U suradnji s terminalom Brajdica rješavaju probleme koji godinama opterećuju građane Sušaka

Vladimir Mrvoš

Foto Mateo Levak

Foto Mateo Levak

Na sastanku s direktorom kontejnerskog terminala Brajdica riješen je problem svjetlosnog zagađenja, a ostaje problem bukePočetkom srpnja u gradskoj vijećnici Grada Rijeke, a u organizaciji Vijeća Mjesnog odbora Centar-Sušak, održana je javna tribina na temu kontejnerskog terminala na Brajdici, odnosno problema s kojima su mnogi građani Sušaka suočeni, prije svega buke i svjetlosnog zagađenja, a proizlaze iz rada terminala.


Kao rezultat ove tribine formirana je koordinacija sušačkih mjesnih odbora s ciljem da se kroz povezivanje relevantnih dionika i predlaganje mogućih rješenja krene u razrješavanje navedenih problema. Nakon toga koordinacija je održala niz sastanaka na ovu temu, o čemu su na konferenciji za novinare izvjestili članovi koordinacije u prostorijama Mjesnog odbora Centar-Sušak.


– Mnogi građani s područja Sušaka suočeni su sa zagađenjem koje dolazi s kontejnerskog terminala Brajdica. Osim zagađenja bukom i od ispušnih brodskih plinova, prisutno je i veliko svjetlosno zagađenje.
Nažalost, gradonačelnik Rijeke i ravnatelj Lučke uprave Rijeka ocjenjuju da to zagađenje ne postoji. To su istaknuli u izjavama koje su poslali organizatorima tribine održane u srpnju u gradskoj vijećnici, rekla je predsjednica Vijeća Mjesnog odbora Centar-Sušak Azra Zubić-Zec.


Ostaje problem buke


Zubić-Zec objasnila je da je upravo zbog takvog stava Vijeće Mjesnog odbora Centar-Sušak u okviru koordinacije sušačkih mjesnih odbora organiziralo sastanak s predstavnicima kontejnerskog terminala Brajdica.


– Na tom sastanku direktor Terminala, gospodin Papagiannakis, izjavio je da je i on svjestan problematike zagađenja koje dolazi s terminala. Predstavnici koordinacije predložili su mjere kojima će se smanjiti zagađenje, konkretno da se reflektori koji su upereni prema gradu preusmjere prema tlu, što je prihvaćeno i vrlo brzo i realizirano.


Time je konačno riješen problem koji je godinama opterećivao građane Sušaka. Ovime je, smatramo, pokazan i otvoren put daljnje suradnje s Terminalom u cilju smanjenja i ostalih problema, odnosno zagađenja s Terminala, rekla je Zubić-Zec.


Na sastanku su o problemu terminala govorili i Boris Mijolović, predsjednik Vijeća MO Krimeja, dr. sc. Igor Ružić, dipl. ing. građ. i dr. sc. Vlado Mezak, članovi stručnog savjeta Koordinacije. Rečeno je da je prvi problem, što se tiče jakih reflektora, riješen, ali ostaje problem buke koja je izgleda nerješiv problem.


Naime, još u srpnju okupljenima u Gradskoj vijećnici pročitan je dopis iz Lučke uprave Rijeka u kojem se kaže da su mjerenja buke na kontejnerskom terminalu pokazala da se radi o decibelima buke koja je u skladu sa zakonskim propisima, a da je osvjetljenje također usklađeno sa svjetskim standardima te da je riječ o novoj i moderno usmjerenoj LED rasvjeti.


Okupljeni u koordinaciji nadaju se da će se uskoro, kao što je riješen problem sa “svjetlosnim zagađenjem”, naći i rješenje za buku koja je naročito izražena po noći, odnosno u “trećoj smjeni” od kasnih večernjih do ranih jutarnjih sati.


Primjer Kopra


Navedeni su primjeri Kopra gdje postoje mjerači buke koja dolazi s terminala, pa se nadaju da će oni biti postavljeni i u Rijeci, kako bi se iz neovisnih izvora mogla očitati buka koja dolazi od cjelonoćnog rada brodskih motora.


Buka koju proizvode brodski motori može se spriječiti tako da brodovi isključe svoje motore i da se priključe na struju s obale, što doduše košta, ali na tome treba raditi, razvijajući alternativne izvore električne energije poput sunčanih panela ili vjetroelektrane.


Paralelno s tim rješenjem moglo bi se na dimnjake brodova, da ne zagađuju zrak, postaviti “usisivače” pa crne čestice iz brodskih dimnjaka neće letjeti prema gradu već će se s njima ekološki postupati.


Rješenje postoji i za dizalice koje mogu biti tiše tako da budu automatizirane i da se izbjegne padanje željeznih kontejnera na željezne nosače postavljanjem gume koja će te udarce ublažiti, ako ne i u potpunosti eliminirati tako da se smanji brzina spuštanja kontejnera.


Jedan od problema je i iritirajući i glasni “bip” zvuk koji u noćnim satima uznemirava stanovnike Sušaka, a koji služi u svrhu upozorenja radnika na dolazeće terete. Taj problem je lako rješiv ugradnjom senzora koji će zaustaviti teret kada dođe do prepreke, kao i da se radnici služe modernijim sredstvima veze u koordinaciji, a ne da se dovikuju putem zvučnika. Svi ovi problemi posebno su izraženi tijekom ljeta, kada su u noćnim satima prozori otvoreni.


Mnoge luke u svijetu noću ne rade


Koordinacija nastavlja svoj rad, a jedan od prijedloga je da se radno vrijeme terminala podijeliti u tri dijela, a to je dnevni dio od 7 do 19 sati, večernji od 19 do 23 sata i noćni od 23 sata do 7 sati ujutro. Navedeni su primjeri da noću mnoge luke u svijetu i ne rade, upravo da ne bi uznemiravali i ometali životne navike i kvalitetu života građana koje žive u blizini kontejnerskih terminala.