Ulaže se 25 milijuna kuna

U školama čiji je osnivač PGŽ otvoreno 56 gradilišta. Evo što se sve radi

Ingrid Šestan Kučić

Nova školska sportska dvorana bit će toplom vezom povezana s Medicinskom školom/ Snimio VEDRAN KARUZA

Nova školska sportska dvorana bit će toplom vezom povezana s Medicinskom školom/ Snimio VEDRAN KARUZA

Radovi se izvode u 22 osnovne i 19 srednjih škola te pet učeničkih domova, provedno je 13 postupaka nabava, a osim investicijskog održavanja realiziraju se i kapitalni projekti - izgradnja sportske dvorane riječke Medicinske škole te dogradnja OŠ I. Rabljanina RabRIJEKA  Tijekom ovog ljeta u 22 osnovne i 19 srednjih škola te 5 učeničkih domova čiji je osnivač Primorsko-goranska županija izvode se radovi investicijskog održavanja, a pročelnica Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje, Edita Stilin, kaže da je Županija je za izvođenje radova provela 13 postupaka nabava.


Zahtjevni projekti


– Nakon provedenih nabava i sklapanja ugovora otvorena su 56 gradilišta i to za 6 sanacija kotlovnica i sustava centralnog grijanja, 6 sanacija podova, 6 sanacija sanitarnih čvorova, 6 izmjena unutarnje i vanjske stolarije, 7 sanacija krovova i krovnih pokrova, 8 uređenja unutrašnjih prostora, 4 sanacije fasada i pročelja 7 sanacije elektroinstalacija, jedno uređenja vanjskih prostora, 3 sanacije i izmjena cjevovoda, jedna sanacija aneksa zgrade škole te jedno utvrđivanje uzroka nestabilnosti tla oko zgrade škole. Za investicijsko održavanje škola ove godine Županija će izdvojiti 5,3 milijuna kuna, a od većih radova treba izdvojiti radove na sanaciji aneksa Škole za primijenjenu umjetnost u Rijeci i sanaciji krova na Srednje škole Markantuna de Dominisa Rab, kaže pročelnica.


Tim radovima dodaje prvu fazu unutarnjeg i vanjskog uređenja PŠ Mošćenička Draga koja djeluje u sastavu OŠ Viktora Cara Emina Lovran, za što Županija izdvaja 1,5 milijuna kuna.
– Započeli su radovi, a PGŽ financira ovaj projekt ustupanjem dviju područnih zgrada Općini Mošćenička Draga. Procjena vrijednosti tih dviju zgrada je 1,5 milijuna kuna, što je dovoljno za prvu fazu projekta. Predviđa se da će izvođenje radova trajati tri godine, a ukupna vrijednost će biti 4,5 milijuna kuna, objašnjava Stilin.


Tijekom ove godine, dodaje, planiran je nastavak realizacije dva velika kapitalna projekta, a riječ je o izgradnji školske sportske dvorane riječke Medicinske škole, čiji je ugovoreni rok radova veljača iduće godine. Radovi obuhvaćaju izgradnju jednodijelne školske sportske dvorane s pratećim i pomoćnim prostorima, uređenje okoliša, izgradnju pomoćnog natkrivenog zatvorenog ulaza u dvorište i ulaza za vanjske korisnike, te opremanje izgrađenih prostora. Nova dvorana bit će toplom vezem povezana s Medicinskom školom te će dvoranu osim učenika škole koristiti i učenici smješteni u Učeničkom domu Kvarner, a cijelu investiciju u potpunosti financira PGŽ u iznosu od 14,2 milijuna kuna te je u ovoj godini za provedbu projekta osigurano 5,7 milijuna kuna.


– Drugi veliki projekt je dogradnja OŠ Ivana Rabljanina Rab. Projekt obuhvaća dogradnju novih prostora veličine oko 770 četvornih metara kroz 3 etaže u kojima je predviđen smještaj 8 novih učionica, 4 kabineta i ostalih pratećih sadržaja, sanitarnih čvorova, holova i ostalo, te rekonstrukciju postojeće zgrade radi povezivanja prostora škole s dogradnjom u jedinstvenu funkcionalnu cjelinu. Ugovoreni rok završetka radova je travanj iduće godine, a cijelu investiciju u vrijednosti od 13 milijuna kuna sufinanciraju u jednakim omjerima PGŽ i Grad Rab, a u ovoj godini za provedbu ovog projekta osigurano je 6,5 milijuna kuna, od čega Županija sufinancira 3,3 milijuna kuna, ističe pročelnica.


U Marinićima planirana nova škola i dvorana

U Marinićima planirana nova škola i dvorana


Priprema se pet novih kapitalnih projekata

 


Županija u ovoj godini priprema i pet novih kapitalnih projekata. Tako je u tijeku izrada projektne dokumentacije za izgradnju školske sportske dvorane Željezničko tehničke škole u Moravicama koju bi osim učenika srednje škole koristili i učenici smješteni u učeničkom domu pri školi te učenici područne Osnovne škole Nikola Tesla u Moravicama, a za tu je svrhu u županijskom proračunu osigurano 200 tisuća kuna. Istovremeno se izrađuje i projektna dokumentacija za dogradnju Područne škole Dobrinj koja će obuhvatiti izgradnju 4 nove učionice s pripadajućim kabinetima.


– Do kraja godine planiran je završetak projektiranja i ishođenje građevinske dozvole, te bi izvođenje radova započelo početkom 2023. godine. Provedbu projekta financirat će Primorsko-goranska županija s udjelom od 50 posto i Općina Dobrinj s preostalih 50 posto, najavljuje pročelnica.


Radi se i na izgradnji nove osnovne škole i školske sportske dvorane na Marinićima, a dosadašnjom realizacijom projekta izrađena je cjelokupna projektna dokumentacija i ishođena je građevinska dozvola.


– Tijekom 2022. godine planirana je provedba postupaka nabava, sklapanje ugovara i početak izvođenja radova. Projektantska vrijednost projekta iznosi 80 milijuna kuna, a realizaciju bi sufinancirali u jednakim udjelima Primorsko-goranska županija i Općina Viškovo. U tijeku je izrada prostorne dokumentacije. Županija je proračunom za 2022. godinu planirala sufinanciranje provedbe s iznosom od 6 milijuna kuna. Projekt će se prijaviti za sufinanciranje bespovratnim sredstvima EU temeljem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021-2026., obješanjava Stilin.


Na isti način, putem bespovratnih sredstava EU-a temeljem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021-2026., planira se financirati i izgradnja nove područne škole OŠ Milan Brozović u Kastvu, a u tijeku je priprema projektne dokumentacije. Projektna dokumentacija priprema se i za školsku sportsku dvoranu OŠ Maria Martinolića Mali Lošinj, za koju se do kraja godine očekuje i ishodovanje građevinske dozvole.

Centri kompetentnosti


Tijekom ove godine realiziraju se i veliki kapitalni projekti uspostave Regionalnih centra kompetentnosti koji se financiraju iz Strukturnih fondova EU-a, a za provedbu projekata uspostave regionalnih centara kompetentnosti u podsektorima ugostiteljstvo i turizam, elektrotehnika i računalstvo i strojarstvo planirana su u ovoj godini ulaganja u škole Primorsko-goranske županije u ukupnom iznosu od 57 milijuna kuna, od čega sufinanciranje Županije iznosi dva milijuna kuna.


– Provedba obuhvaća šest različitih projekata od kojih dio sadrži ulaganja u infrastrukturu i opremu škole sa svrhom poboljšavanja materijalno tehničkih uvjeta za provedbu programa redovitog strukovnog i drugih oblika formalnog i neformalnog obrazovanja, a dio je namijenjen uspostavi programskih i kadrovskih uvjeta škola kao mjesta izvrsnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te cjeloživotnog učenja. U provedbi sudjeluje šest županijskih srednjih škola i to u podsektoru ugostiteljstvo i turizam – Ugostiteljska škola Opatija kao nositelj projekta te Srednja škola Ambroza Haračića Mali Lošinj, Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir Krk i Srednja škola Dr. Antuna Barca Crikvenica kao partneri provode projekte MREŽA KOM5ENTNOSTI i RCK RECEPT. Planirana vrijednost radova na adaptacijama objekata navedenih škola iznosi 13,2 milijuna kuna. U podsektoru elektrotehnika i računalstvo – Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka provodi projekte KaRijERA i KaRijERA I JA čijom provedbom se, između ostalog, izvode infrastrukturni radovi na adaptaciji školske zgrade. Vrijednost izvedenih radova je 1,4 milijuna kuna. U tijeku je priprema i ugovaranje nabave specijalizirane opreme čija planirana vrijednost iz oba projekta iznosi 10 milijuna kuna, najavljuje Stilin.


Edita Stilin, / Snimio Vedran KARUZA

Edita Stilin, / Snimio Vedran KARUZA


Uredska oprema


U podsektoru strojarstva – Tehnička škola Rijeka sudjeluje u projektima “Budi spreman i kompetentan!” i “Bolji uvjeti za učenje kroz rad”. U tijeku je provedba postupka nabave opreme, a planirana vrijednost provedbe projekata u ovoj godini iznosi 4,2 milijuna kuna.


– Proveli smo i nabavu računalne i ostale uredske opreme, te školskog namještaja za potrebe 13 osnovnih i 19 srednjih škola, te 1 učenička doma kojima smo osnivač u vrijednosti 1.150.000 kuna, a Osnovnoj školi Frane Petrića Cres bit će nabavljeno i isporučeno kombi vozilo u vrijednosti 200 tisuća kuna, najavljuje Stilin.


Zaključuje i da se za sve te projekte ukupno izdvaja 80,5 milijuna kuna, a od toga Županija financira iz svog proračuna u ovoj godini iznos od 25,5 milijuna kuna.