POSEBNE POTREBE

U Rijeci spremaju pomoć za učenike s teškoćama u razvoju: Stiže 129 pomoćnika u nastavi

Ingrid Šestan Kučić

SNIMIO SERGEJ DRECHSLER

SNIMIO SERGEJ DRECHSLER

Na javni poziv prijavila su se 182 kandidata, a zapošljava se 76 pomoćnika u nastavi za 80 učenika s teškoćamaRIJEKA – Za 76 mjesta pomoćnika u nastavi u školama čiji je osnivač Primorsko-goranska županija prijavila su se čak 182 kandidata, a u županijskom Upravnom odjelu za odgoj i obrazovanje kažu da je odabir novih pomoćnika pri kraju te da će odabrani kandidati iduće školske godine raditi na području Rijeke, Triblja, Kastva, Krka, Matulja, Cresa, Mrkoplja, Bakra, Raba, Kraljevice, Omišlja, Viškova, Brod Moravica, Čavala, Kostrene, Delnica, Malog Lošinja, Malinske-Dubašnice, Novog Vinodolskog, Lovrana te Crikvenice.


– Izabrani pomoćnici u nastavi dodijelit će se učenicima s teškoćama u razvoju koji su temeljem rješenja o primjerenom programu školovanja integrirani u redovni sustav osnovnoškolskog ili srednjoškolskog obrazovanja u školama čiji je osnivač Primorsko-goranska županija. Na javni poziv prijavila su se 182 kandidata, a zapošljava se 76 pomoćnika u nastavi za 80 učenika s teškoćama.


Upravni odjel za odgoj i obrazovanje u sklopu projekta »Uz pomoćnike u nastavi do inkluzivnog obrazovanja u Primorsko-goranskoj županiji« raspisao je javni poziv za prijavu kandidata za izvršavanje poslova pomoćnika u nastavi u osnovnim i srednjim školama kojima je osnivač Primorsko-goranska županija, koji je bio otvoren do 3. srpnja, kažu u Upravnom odjelu.
Kandidati koji nisu dobili radno mjesto u školama čiji je osnivač Primorsko-goranska županija još uvijek imaju šansu postati pomoćnik u nastavi u školama čiji je osnivač Grad Rijeka, jer javni poziv za rad u riječkim osnovnim školama otvoren je do 24. srpnja, a u Gradu kažu da traže 53 pomoćnika u nastavi koji će raditi s osnovcima s teškoćama u razvoju.


Prijaviti se mogu osobe koje imaju minimalno četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje te protiv kojih nije pokrenut kazneni postupak.
Kandidati moraju imati ili završen program edukacije za poslove pomoćnika u minimalnom trajanju od 20 sati ili se obvezati da će ga završiti prije početka rada.


Javni se poziv raspisuje u sklopu projekta »RInkluzija – Riječki model podrške učenicima s teškoćama« koji se provodi u okviru instrumenta »Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III.«, a pomoćnik je osoba koja pruža neposrednu potporu učeniku s teškoćama u razvoju tijekom odgojno-obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, pri uzimanju hrane i pića, u obavljanju higijenskih potreba, u svakodnevnim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima, a sve prema izrađenome programu rada prema utvrđenim funkcionalnim sposobnostima i potrebama svakog pojedinog učenika te uputama učitelja ili nastavnika, stručnih suradnika škole, odnosno stručnog tima.