Inicijativa

U Rijeci se stvara prva Civilna muzejska zbirka u Hrvatskoj, evo kako se i vi možete uključiti

Bruna Matičić

Foto Marko Gracin

Foto Marko Gracin

Orikupljaju se građanski prijedlozi predmeta za Civilnu muzejsku zbirku pod geslom "Kako želimo da nas pamte?"U sklopu projekta Muzej budućnosti i inicijative Građanskog muzejskog vijeća Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka prikupljaju se građanski prijedlozi predmeta za Civilnu muzejsku zbirku pod geslom “Kako želimo da nas pamte?”.


Pozivom koji je otvoren do 30. rujna Građansko muzejsko vijeće poziva građane da se vlastitim prijedlozima pridruže u formiranje prve Civilne muzejske zbirke u Hrvatskoj te prikupe predmete i pojave iz današnjeg života koje će se kao dio muzejskog fundusa ostaviti za buduće generacije.


Tema pandemije


– Svake godine Građansko muzejsko vijeće odredi temu, a ove godine odlučili smo se na nešto neizostavno što je obilježilo i promijenilo živote sviju nas, a to je pandemija bolesti covid-19, kazala je ravnateljica Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Nikolina Radić Štivić.
– Muzeji, osim što čuvaju predmete iz prošlosti, isto tako pronalaze i čuvaju predmete iz svoje suvremenosti, a odabiru se oni predmete koji najbolje karakteriziraju sadašnji trenutak.


Oni koji imaju najveći potencijal da budućim generacijama svjedoče o vremenu u kojem mi danas živimo, dodala je Radić Štivić te istaknula da cilj ovoga projekta jest da se uključi cijela zajednica.


Prvih pet eksponata


Na poziv je do sada pristiglo pet prijedloga. Među njima je prijedlog Kanala Ri, video-snimka koja dokumentira ulazak novinara u respiracijski centar KBC Rijeka, zatim online program HKD na Sušaku, fotografija vozila hitne medicinske pomoći iz 1960-ih godina te trenutak zabilježen tijekom sastanka održanog putem Zoom platforme.


Posljednji prijedlog, kojim su se u formiranje Civilne zbirke priključili djelatnici Kliničkog bolničkog centra Rijeka, jesu prazne bočice cjepiva protiv COVID-19 bolesti.


– Kao dio muzejske zbirke one će zapravo imati priliku da u budućim muzejskim interpretacijama svjedoče ne samo o znanstvenom postignuću koje to zasigurno jest, već i o našoj borbi s pandemijom i najvećom krizom s kojom smo se susreli, zaključila je ravnateljica ustanove.


Predstavljanju pridružio se i Alen Ružić, ravnatelj KBC-a Rijeka koji je, čestitajući na ovoj akciji civilne participativnosti u stvaranju muzejske građe i samoj inicijativi stvaranja fundusa predmeta koji će podsjećati na sadašnjost, zahvalio muzeju što i KBC Rijeka može dati mali prilog.


– Bočice cjepiva za COVID-19 trajno će svjedočiti o ovom razdoblju pandemije koje je bilo iznimno promjenjivo. Od početka i trenutka kada je cjepivo bila želja do danas, kada se nastojimo izboriti za što veću procijepljenost, rekao je Ružić.


Sonja Šišić, pročelnica županijskog Upravnog odjela za sport, kulturu i tehničku kulturu, u ime osnivača istaknula je ponos projektom Muzej budućnosti i osnivanja Građanskog muzejskog vijeća te Civilne zbirke.


– Vjerujem da će muzej nastavljati s tom praksom jer uključivanje javnosti u stvaranje nove muzejske zbirke nešto je iznimno vrijedno i aktivnost je koju bi trebao provoditi svaki muzej 21. stoljeća, zaključila je.