JAVNI POZIV

U Rijeci se radi nova lista za dodjelu gradskih socijalnih stanova. Ovo su kriteriji

Damir Cupać

Foto S. Drechsler

Foto S. DrechslerRIJEKA – Grad Rijeka objavio je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za prikupljanje zahtjeva za davanje stanova u najam radi utvrđivanja Liste prioriteta za gradske socijalne stanove, a zahtjevi se podnose do 16. listopada 2023. godine. Uvjeti i mjerila za utvrđivanje liste prioriteta za davanje stanova u najam su dužina prebivanja na području grada Rijeke, godine radnog staža ostvarenog u Republici Hrvatskoj, sudjelovanje u Domovinskom ratu, broj članova obiteljskog domaćinstva, broj maloljetne djece i djece na redovitom školovanju, zravstveno stanje, socijalno stanje i godine života.


Konačna Lista prioriteta objavljuje se na oglasnim pločama Grada Rijeke, Titov trg 3, i Hrvatskog zavoda za socijalni rad, Rijeka, Laginjina 11a, te na web stranici Grada Rijeke www.rijeka.hr. Lista prioriteta utvrđuje se za razdoblje od četiri godine, uz mogućnost produljena roka važenja.


Uvjet primanja


Pravo na podnošenje zahtjeva za davanje stana u najam ima državljanin Republike Hrvatske koji ima prebivalište na području grada Rijeke, ali pod uvjetom da zadovoljava propisane uvjete: da on i članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu nemaju u najmu stan u vlasništvu Grada ili stan ili kuću u privatnom vlasništvu ili suvlasništvu ili bilo kojem drugom obliku korištenja na području Republike Hrvatske; da on i članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu, nisu imali u vlasništvu ili bilo kojem drugom obliku korištenja stan ili kuću u razdoblju od pet godina prije objavljivanja Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za davanje stanova u najam; da on i članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu, ne koriste stan u vlasništvu Grada bez valjane pravne osnove; da on i članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu, nisu otkupili stan prema odredbama zakona kojim se uređuje prodaja stanova na kojima postoji stanarsko pravo, pa i u slučaju da su isti otuđili po bilo kojoj pravnoj osnovi; da on i članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu nisu kupili ili nisu u postupku kupnje stana po Programu društveno poticane stanogradnje.


Socijalni kriteriji
Jedan od uvjeta su da ukupna prosječna mjesečna primanja obiteljskog domaćinstva podnositelja zahtjeva ostvarena u prethodnoj godini, a čine ga sva sredstva ostvarena po osnovi rada, imovine, prihoda od imovine ili na neki drugi način ne prelaze određene iznose. Kada je riječ o samcima, to je 90 posto posljednjeg objavljenog podatka o prosječnoj mjesečnoj isplaćenoj neto plaći po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske na dan objavljivanja Javnog poziva, za obitelj s dva i više člana – 50 posto prosječne isplaćene plaće po članu obiteljskog domaćinstva navedenog u zahtjevu. Navedene uvjete trebaju zadovoljiti kumulativno svi članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu.


Na aktualnoj Listi prioriteta nalazi se više od 500 podnositelja zahtjeva za gradski socijalni stan, a mnogi su na njoj godinama, budući da Grad Rijeka ima jako malo stanova u vlasništvu koji se daju u najam isključivo po socijalnim kriterijima.


– Polazeći od činjenice da Grad raspolaže relativno malim brojem stanova za iznajmljivanje, kod stvaranja liste želi se dati prvenstvo sugrađanima koji se nalaze u teškim životnim prilikama i nemaju druge mogućnosti za rješavanje stambenog pitanja. Lista prioriteta utvrđuje se za razdoblje od četiri godine, a iznimno, kada za to postoje opravdani razlozi, gradonačelnik može za određeno razdoblje produžiti rok važenja Liste, pojašnjavaju u Gradu Rijeci.


Temeljem dosadašnje Liste dodijeljena 33 stana


Kada je prije dvije godine produžen rok važenja postojeće Liste prioriteta, navedeno je da je prilikom njezina formiranja na nju bilo uvršteno 668 podnositelja zahtjeva za dodjelu stana u najam. Od početka važenja Liste temeljem utvrđenog redoslijeda dodijeljena su 33 stana (riječ je o podacima do 2022. godine), dok su mimo redoslijeda, a na preporuku Centra za socijalni rad, odnosno zbog zdravstvenih, socijalnih, ekonomskih, obiteljskih i sličnih razloga, dodijeljena četiri stana.


– Grad Rijeka upravlja s oko 1.600 stanova pa je stambeni fond kojim raspolaže ograničen te ne može zadovoljiti potrebe svih koji čekaju na rješenje stambenog pitanja. Rok važenja postojeće Liste prioriteta produžen je s obzirom na mali broj dodijeljenih stanova temeljem važeće Liste prioriteta, kao i zbog činjenice da podnošenje zahtjeva za dodjelu stana u najam iziskuje od podnositelja zahtjeva određene troškove, pojasnile su u travnju 2021. godine gradske vlasti razloge produženja roka važenja Liste prioriteta.