Pouzdan kadar

U Rijeci dvodnevna edukacija za pustolovni turizam

Vladimir Mrvoš

Foto Vladimir Mrvoš

Foto Vladimir Mrvoš

Uz teoretski dio, bit će održane i praktične vježbe te pismena provjera znanja kako bi se utvrdilo jesu li sudionici usvojili potrebna znanja i vještine za obavljanje aktivnosti u prirodiEdukacija za nositelje i organizatore turističkih sadržaja u prirodi završit će u petak, pismenom provjerom znanja s rezultatima te dodjelom certifikata.


Danas je u riječkoj Gradskoj vijećnici, u organizaciji Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS) i Hrvatske gospodarske komore (HGK), a u skladu sa Zakonom o pružanju usluga u turizmu, započeo dvodnevni program osposobljavanja.


Naime, prema tom Zakonu sve tvrtke i obrti, kao i ostale pravne i fizičke osobe koje pružaju turističke usluge aktivnog i pustolovnog turizma moraju angažirati ili imati zaposlenu osobu s odgovarajućim domaćim ili stranim uvjerenjem, odnosno certifikatom kojim se utvrđuje sposobnost i razina vještine obavljanja pojedine aktivnosti.
Program obuke za nositelja i organizatora turističkih sadržaja u prirodi predstavio je Mladen Mužinić iz Hrvatske gorske službe spašavanja.


Program obuhvaća predavanja iz meteorologije, sigurnog vođenja grupe na izlete i ture, procjena situacije i organizacija akcije zbrinjavanja i spašavanja te orijentacije i kartografije u teoretskom i praktičnom obliku.


Polaznici su upoznati s opasnostima u prirodi i upravljanjima rizicima, kao i prvom pomoći u prirodi u teoriji, a zatim i u praksi kroz radionicu postupaka prve pomoći po grupama.


HGK i HGSS uz podršku HGK-a – Županijske komore Rijeka nastavlja s ciklusom dvodnevnih edukacija za nositelje i organizatore turističkih sadržaja u prirodi koja se ove godine održava već drugi put u Rijeci.


– Budući da je interes za ovakvim edukacijama izuzetno velik, želim najaviti budućim organizatorima turističkih sadržaja u prirodi da ćemo na proljeće ponovo organizirati edukaciju u Rijeci, pa pozivam sve zainteresirane da nam se jave u HGK-ŽK Rijeka kako bi ih što prije kontaktirali, rekla nam je Diana Felker, viša stručna suradnica u HGK- ŽK-u Rijeka.


U Gradskoj Vijećnici Grada Rijeke, prema svim epidemiološkim standardima, okupilo se 16 polaznika tog programa, koji su nam rekli da kada već prema Zakonu, ako pružaju usluge aktivnog i pustolovnog turizma moraju ili angažirati ili zaposliti osobu koja posjeduje domaći ili strani certifikat, samu obuku ne shvaćaju samo kao obvezu, već i priliku da od iskusnih predavača nauče nešto što će im doista koristiti u poslu kojim se bave.