CEKOM PROJEKT

U RiHubu se razgovaralo o budućnosti prometa u Rijeci, koja su rješenja?

Vladimir Mrvoš

Foto Vladimir Mrvoš

Foto Vladimir Mrvoš

Budućnost gradskog transporta vezana za invidualnu vožnju, a javni gradski prijevoz budućnosti trebao bi se prilagoditi korisnicima, a ne da se korisnici prilagođavaju voznom redu prijevoznikaPromet u Rijeci veliki je problem i za njega se već godinama pokušavaju naći bolja i optimalna rješenja. Nedostatak parkirnih mjesta, nefunkcionalan gradski prijevoz, te gužve u gradu, samo su neki od prometnih problema koji stvaraju svakodnevnu nervozu građanima Rijeke i okolice.


U RiHubu održano je drugo u nizu predstavljanja pod nazivom “Pametni gradovi i općine” koje organizira trgovačko društvo Smart RI u vlasništvu Grada Rijeke. Naime, primarni cilj organizacije ciklusa predavanja je ideja primjene informacijskih tehnologija u podizanju kvalitete života građana i boljem funkcioniranju gradova.


Upravo kroz drugo u nizu predavanja, pod nazivom “Održiva i pametna mobilnost kroz pametni prometni sustav” predstavljen je jedan dio projekta Centar kompetencija za pametne gradove – CEKOM, trogodišnji projekt od nacionalnog značaja, a ujedno i najveći razvojni projekt u Hrvatskoj u području informacijsko komunikacijskih rješenja.
Projekt je usmjeren na poboljšanje kvalitete života građana, kroz koji se razvijaju proizvodi i usluge iz domene prometa koji su predstavljeni na prezentaciji.


Podprojekt Connected Traffic


O mogućim urbanim prometnim rješenjima govorili su Krešimir Vidović iz tvrtke Ericsson Nikola Tesla, Dražen Keresteny iz tvrtke Alarm Automatika, Ana Tomljanović iz tvrtke Rijeka Promet – Rijeka Plus i Tomislav Krljan s Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.


Oni su predstavili proizvode i usluge koji se razvijaju kroz projekt CEKOM, odnosno podprojekt Connected Traffic.


Predstavljen je napredni informacijsko – komunikacijski sustav koji će poslužiti kao podrška odlučivanju, te u samom upravljanju urbanom mobilnošću, ali i sigurnosne aspekte prometa.


Inovativnost ovog podprojekta je sadržana u posve novom pristupu povezivanju i analitici velikih podataka, te njihovoj uporabi u realnom vremenu za upravljanje prometnim tokovima.


Budućnost javnog gradskog transporta vezana je za individualnu vožnju, a gradski prijevoz budućnosti trebao bi se prilagoditi korisnicima, a ne da se korisnici prilagođavaju voznom redu javnog prijevoznika.


Nakon pojedinačnih predstavljanja, izložena je i EU perspektiva kao i načini sufinanciranja kupnje takvih proizvoda i usluga. Posjetitelji predavanja su u predvorju RiHuba mogli razgledati maketu pametnog grada i prometne simulacije.


Simulacija u stvarnom vremenu


Upravo tom simulacijom, u stvarnom vremenom, pokazano je kako će fukcionirati urbana mobilnost, odnosno kako će osigurati održivost gradskog prometnog sustava uspostavom kvalitetnijih rješenja, gdje se uveliko koristi informacijsko – komunikacijska tehnologija.


Tako će senzori na cesti pokazati da je recimo netko “uklonio” šahtu, što može predstavljati opasnost za sudionike u prometu. Isto tako gradska rasvjeta trebala bi se paliti putem senzora čime bi se smanjili troškovi, ali ne i sigurnost prometa.


Sva predavanja, njih ukupno šest, od kojih su dva već održana, namijenjena su predstavnicima jedinica lokalnih i regionalnih samouprava Primorsko-goranske, Istarske, Ličko-senjske i Karlovačke županije.


Na predstavljanju teme “uživo” u RIHubu o “održivom prometu” uz predstavnike Primorsko- goranske županije bili su prisutni predstavnici jedinica lokalne samouprave iz Raba, Labina, Pazina, Krka, Punta, Baške, Ozlja, Kastva, Viškova, te brojni predstavnici grada Rijeke i gradskih trgovačkih i komunalnih društava.


Prezentaciju su online pratili i korisnici iz brojnih regionalnih razvojnih agencija i drugih gradova. Ovaj projekt podrazumijeva sustavni i inovativni pristup razvoju ne samo grada Rijeke i upravljanju njegovim resursima, procesima i uslugama uz pomoć novih tehnologija, već i drugim urbanim, ali i manjim gradovima i općinama.


Nepotrebno rasipanje javnih sredstava


Novim tehnološkim rješenjima podiže se kvaliteta života građana i posjetitelja gradova, a omogućuje se i pametno donošenje odluka i upravljanje, te pojačana efikasnost u smislu planiranja i ostvarivanja ušteda.


Upravo zahvaljujući novim tehnološkim rješenjima može se izbjeći nepotrebno rasipanje javnih sredstava, ali i neadekvatna kvaliteta javnih dobara i usluga.


Centar kompetencija za pametne gradove – CEKOM rezultat je zajedničke prijave i razrade šest istraživačko-razvojnih projekata od strane 20 partnera na temelju poziva Podrška razvoju centara kompetencija u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.- 2020.


Ukupna vrijednost projekta je 149.631.384,15 HRK, od čega je 95.357.525,75 HRK iznos koji sufinancira Europska Unija. Iduće predstavljanje iz tog ciklusa pod nazivom “Odgovorno prema okolišu i prema proračunu” održati će se u petak, 28. siječnja u 12 sati također u RiHubu.