Niz gradilišta

U realizaciji pet, a u pripremi tri kapitalna projekta: PGŽ ove godine u školski sustav ulaže 77,6 milijuna kuna

Ingrid Šestan Kučić

Školska sportska dvorana Medicinske škole trebala bi biti izgrađena do veljače iduće godine / Foto SERGEJ DRECHSLER

Školska sportska dvorana Medicinske škole trebala bi biti izgrađena do veljače iduće godine / Foto SERGEJ DRECHSLER

U tijeku je provedba izgradnje sportske dvorane Medicinske škole, dogradnje OŠ Ivana Rabljanina Rab te tri regionalna centra kompetentnosti. Istovremeno započet će priprema nova tri projekta – izgradnje školske sportske dvorane Željezničko tehničke škole u Moravicama, nove područne škole OŠ »Milan Brozović« Kastav te nove osnovne škole i sportske dvorane u MarinićimaRIJEKA  Primorsko-goranska županija tijekom ove godine nastavit će provedbu započetih pet kapitalnih projekata, a riječ je o izgradnji sportske dvorane Medicinske škole, dogradnji Osnovne škole Ivana Rabljanina Rab te o tri regionalna centra kompetentnosti. Istovremeno će se, najavljuje pročelnica Upravnog odjela za odgoj i školstvo Edita Stilin, krenuti s pripremom nova tri projekta, a radi se o izgradnji školske sportske dvorane Željezničko tehničke škole u Moravicama, izgradnji nove područne škole OŠ »Milan Brozović« Kastav te izgradnji nove osnovne škole sa školskom sportskom dvoranom u Marinićima. Ukupna planirana ulaganja u ustanove školstva Primorsko-goranske županije u ovoj godini, kaže Stilin, iznose oko 77,6 milijuna kuna.– Do veljače iduće godine trebala bi biti izgrađena školska sportska dvorana Medicinske škole. Projekt obuhvaća izgradnju jednodijelne školske sportske dvorane s pratećim i pomoćnim prostorima, uređenje okoliša, izgradnju pomoćnog natkrivenog zatvorenog ulaza u dvorište i ulaza za vanjske korisnike, te opremanje izgrađenih prostora. Ukupna bruto površina nove građevine iznosit će 920 četvornih metara. Nova dvorana bit će toplom vezom povezana s Medicinskom školom te će dvoranu, osim učenika škole, koristiti i učenici smješteni u Učeničkom domu Kvarner. Izvođenje radova započelo je u lipnju prošle godine, a radovi se izvode predviđenom dinamikom, potpuno je završena temeljna ploča te je u tijeku priprema za postavljanje vertikalne konstrukcije dvorane. Cijelu investiciju u vrijednosti od 15 milijuna kuna u potpunosti financira Primorsko-goranska županija, a u ovoj godini za provedbu ovog projekta osigurano je 5,4 milijuna kuna, pojašnjava pročelnica.


Gimnazijski centar na Krnjevu


​Primorsko-goranska županija ponovo kreće i s pripremama za davno planirani projekt gimnazijskog centra na Krnjevu. Generalnim urbanističkim planom Grada Rijeke planirana je »markica« za gimnazijski centar na području zapadnog dijela grada, na Krnjevu između Hegeduševićeve ulice i Nove ceste, a prema najavama pročelnice u svrhu daljnje realizacije potrebno je u suradnji i dogovoru s Gradom Rijekom utvrditi i definirati imovinskopravne odnose. Ideja je, kaže, da se i gimnazijski centar financira kroz Plan oporavka za sufinanciranje bespovratnim sredstvima EU-a koji predviđa povećanje udjela gimnazijalaca u srednjoškolskoj populaciji. Trenutno gimnazijske programe pohađa 30 posto primorsko-goranskih srednjoškolaca.


Rapska škola

Projekt dogradnje OŠ Ivana Rabljanina Rab obuhvaća dogradnju novih prostora veličine oko 770 četvornih metara kroz tri etaže u kojima je predviđen smještaj 8 novih učionica, 4 kabineta i ostalih pratećih sadržaja, sanitarnih čvorova, holova i ostalo, te rekonstrukciju postojeće zgrade radi povezivanja prostora škole s dogradnjom u jedinstvenu funkcionalnu cjelinu. Izvođenje radova započelo je u listopadu prošle godine, trenutno se priprema betoniranje prve etaže. Ugovoreni rok završetka radova je travanj iduće godine, a cijelu investiciju u vrijednosti od 13 milijuna kuna sufinanciraju u jednakim omjerima Primorsko-goranska županija i Grad Rab. U ovoj godini za provedbu tog projekta osigurano je 6 milijuna kuna.


– Pored toga, u ovoj godini planirani su i novi veliki kapitalni projekti regionalnih centara kompetentnosti. Za provedbu tih projekata u 2022. planirana su ulaganja u škole Primorsko-goranske županije u ukupnom iznosu od 51.850.000 kuna.


Provedba obuhvaća šest različitih projekata od kojih dio sadrži ulaganja u infrastrukturu i opremu škole sa svrhom poboljšavanja materijalno-tehničkih uvjeta za provedbu programa redovitog strukovnog i drugih oblika formalnog i neformalnog obrazovanja, a dio je namijenjen uspostavi programskih i kadrovskih uvjeta škola kao mjesta izvrsnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te cjeloživotnog učenja, najavljuje Stilin.


Infrastrukturni radovi u Elektroindustrijskoj i obrtničkoj školi trebali bi biti gotovi do kraja ovog mjeseca / Foto SERGEJ DRECHSLER

Infrastrukturni radovi u Elektroindustrijskoj i obrtničkoj školi trebali bi biti gotovi do kraja ovog mjeseca / Foto SERGEJ DRECHSLERPraktikumi


U provedbi sudjeluje 6 županijskih srednjih škola i to u podsektoru elektrotehnika i računalstvo – Elektroindustrijska i obrtnička škola s projektom KaRijERA i KaRijERA i ja kao partner Tehničkoj školi Karlovac. Infrastrukturni radovi na adaptaciji školske zgrade započeli u srpnju prošle godine i iznose ukupno 1.470.000 kuna. Radovi se izvode planiranom dinamikom, a završetak se predviđa krajem ovog mjeseca. Riječ je o uređenju prostora u kojem će biti smještene tri radionice za izvođenje praktične nastave, radioničkih i laboratorijskih vježbi i to radionica za robotiku i umjetnu inteligenciju, radionica za obnovljive izvore energije i mikroupravljače te za CNC i ručnu obradu.


U podsektoru ugostiteljstvo i turizam velika ulaganja očekuju Ugostiteljsku školu Opatija kao nositelja projekta te Srednju školu Ambroza Haračića Mali Lošinj, Srednju školu Hrvatski kralj Zvonimir Krk i Srednju školu Dr. Antuna Barca Crikvenica koje su partneri. Riječ je o projektu »Mreža kom5entnosti i RCK recept« u okviru kojeg je u tijeku provođenje postupaka javnih nabava za izvođenje radova na adaptaciji objekata svih navedenih škola. Planirana vrijednost radova na adaptacijama iznosi oko 10,2 milijuna kuna. Ulaganja će biti i u podsektoru strojarstva, jer Tehnička škola Rijeka kao partner Strukovnoj škola Vice Vlatkovića Zadar sudjeluje u projektima »Budi spreman i kompetentan!« i »Bolji uvjeti za učenje kroz rad«, za koje je u tijeku priprema postupka nabave opreme.


Riječka elektroškola dobit će nove tri radionice za izvođenje praktične nastave, radioničkih i laboratorijskih vježbi / Foto SERGEJ DRECHSLER

Riječka elektroškola dobit će nove tri radionice za izvođenje praktične nastave, radioničkih i laboratorijskih vježbi / Foto SERGEJ DRECHSLERMoravice i MarinićiŠto se pripreme novih projekata tiče, pročelnica navodi da je u tijeku izrada projektne dokumentacije za izgradnju školske sportske dvorane Željezničko tehničke škole u Moravicama koju bi, osim učenika srednje škole, koristili i učenici smješteni u učeničkom domu pri školi te učenici područne osnovne škole »Nikola Tesla« u Moravicama.


Za tu svrhu u Županijskom proračunu osigurano je 200.000 kuna.
– Dosadašnjom realizacijom projekta izgradnje nove škole i dvorane na Marinićima izrađena je cjelokupna projektna dokumentacija i ishođene su potrebne dozvole. Tijekom ove godine planirana je provedba postupaka nabave, sklapanje ugovora i početak izvođenja radova. Projektantska vrijednost projekta iznosi 80 milijuna kuna, a realizaciju bi sufinancirali u jednakim udjelima Primorsko-goranska županija i Općina Viškovo. Županija je u proračunu za ovu godinu planirala sufinanciranje provedbe s iznosom od 6 milijuna kuna, a projekt će se prijaviti na javni poziv Plana oporavka za sufinanciranje bespovratnim sredstvima EU-a, najavljuje Stilin.​Kastav, Mošćenička Draga, otoci


Na isti javni poziv planira se prijaviti i projekt izgradnje nove područne škole OŠ »Milan Brozović« u Kastvu.


– Tijekom ove godine planira se započeti s izradom projektne dokumentacije. Projekt se provodi u suradnji s Gradom Kastvom koji je nositelj, a sufinanciranje Županije u ovoj godini planirano je u iznosu od 100.000 kuna. Pored svih tih kapitalnih ulaganja, planirana su sredstva u iznosu od 4,8 milijuna kuna za izvođenje prioritetnih radova na investicijskom održavanju objekata osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova koji će se izvoditi tijekom ljetnih mjeseci. Planirani radovi na investicijskom održavanju obuhvaćaju velik broj školskih objekata, a od značajnijih ulaganja možemo izdvojiti planiranu sanaciju zgrade Područne škole Mošćenička Draga i zamjenu krova na Srednjoj školi Markantuna de Dominisa Rab. Također će Županija uložiti u novu opremu osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova kojima je osnivač osigurao iznos od 1.150.000 kuna, a iz tog iznosa financirat će se i nabava novog kombi vozila za potrebe Osnovne škole Frane Petrića Cres, najavljuje pročelnica.