UniLOG

U PGŽ na 15 tisuća stanovnika dolazi tek jedan logoped: Sada Rijeka konačno dobiva Logopedski centar

Ingrid Šestan Kučić

Potreba za osnivanjem Logopedskog centra najbolje se ogleda u podatku da u PGŽ-u na 15 tisuća stanovnika dolazi tek jedan logopedRIJEKA – Nakon osnivanja preddiplomskog studija sveučilišnog studija logopedije čija će prva generacija studenata započeti s edukacijom od jeseni Sveučilište u Rijeci pokrenulo je i postupak osnivanja Logopedskog centra Sveučilišta u Rijeci. Osnivanje Centra dobilo je i zeleno svjetlo Senata te je njegovim predstojnikom imenovan voditelj preddiplomskog studija logopedije doc. dr. Zdravko Kolundžić, a pod nazivom UniLOG nova ustrojstvena jedinica Sveučilišta u Rijeci, kaže rektorica prof. dr. Snježana Prijić Samaržija, djelovat će u prizemlju zgrade Sveučilišnih odjela na Kampusu.


Jedinstven model


– Planirani početak rada Centra je početak nove akademske godine. Centar samostalno oprema Sveučilište, a uključio se i Grad Rijeka. Njegovo osnivanje pokrenuto je s ciljem pružanja logopedskih usluga djeci, najavljuje rektorica.


Misija Centra je osigurati osobama s jezičnim, govornim i komunikacijskim poremećajima te poremećajima glasa i gutanja usluge logopedske dijagnostike, terapije, prevencije i savjetovanja na znanstveno utemeljenim pristupima te uz primjenu suvremenih dijagnostičkih i terapijskih metoda, postupaka i instrumenata. Cilj je stvoriti vrhunski centar za pružanje kvalitetnih logopedskih usluga lokalnom stanovništvu temeljenih na suvremenim dijagnostičkim i terapijskim principima te stvoriti kliničku jedinicu za provedbu vježbi i prakse za studente studija Logopedija, kao i za provedbu znanstvenih istraživanja.
Centar predstavlja jedinstven model na Sveučilištu jer podrazumijeva izravan rad s korisnicima, odnosno pružanje
usluga stanovništvu, čime znanstvena zajednica neposredno pridonosi lokalnoj zajednici u kojoj djeluje te hrvatskom društvu u cjelini. Potreba za osnivanjem Logopedskog centra najbolje se ogleda u podatku da u Primorsko-goranskoj županiji na 15 tisuća stanovnika dolazi tek jedan logoped, dok je unutar sustava zdravstva taj omjer jedan logoped na 100 tisuća stanovnika, a na razini Hrvatske situacija je ipak malo povoljnija, jer riječ je o omjeru jedan logoped na 5 tisuća stanovnika te unutar sustava zdravstva jedan logoped na 10 tisuća stanovnika.


Poremećaji glasa


Budući će se Centar baviti i savjetodavnim aktivnostima, kao i suradnjom s odgojno-obrazovnim ustanovama na području županije, ali i prikupljanjem podataka i provođenjem istraživanja što uključuje i sudjelovanje u međunarodnim projektima te
razmjenu znanja i iskustava na međunarodnoj razini. Osim poremećajima komunikacije u dječjoj dobi, odnosno poremećajima socijalne komunkacije te poremećajima iz spektra autizma, kao i poremećajima govora u dječjoj i odrasloj dobi Centar će se baviti i poremećajima glasa u dječjoj i odrasloj dobi na razini aktivatora, generatora i rezonatora. U fokusu će biti i poremećaji glasa glasovnih profesionalaca, alaringealan glas i govor, poremećaji glasa osoba s neurodegenerativnim bolestima, prezbifonije, poremećaji govornog jezika u dječjoj i odrasloj dobi, kao i teškoće vezane uz usvajanje predvještina čitanja i pisanja, poremećaji pisanoga jezika u dječjoj i odrasloj dobi, poremećaji slušanja u dječjoj i odrasloj dobi te poremećaji gutanja.


Dio rada Logopedskog centra bit će usmjeren i na osvještavanje šire zajednice o uzrocima i posljedicama različitih poremećaja humane komunikacije, važnosti preventivnog djelovanja, kao i u promicanju logopedske struke. Podršku radu Centra dat će brojne sastavnice Sveučilišta, kao što su Medicinski fakultet, Fakultet za dentalnu medicinu, Fakultet zdravstvenih studija, Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta te Učiteljski fakultet, kao i KBC Rijeka te Dnevni centar »Slava Raškaj«.