Gradilišta na moru

U lukama u PGŽ u realizaciji projekti “teški” više od 150 milijuna kuna

Marinko Glavan

Foto Caption budući izgled luke Crikvenica

Foto Caption budući izgled luke Crikvenica

Iz niza projekata ističu se tri, svaki vrijedan preko 30 milijuna kuna, od čega je 85 osigurano iz EU fondova – dogradnja luke Crikvenica, rekonstrukcija dogradnja zapadnog dijela luke Cres, te druga faza sanacije i produljenja pristaništa Unije. U pripremi projekti vrijedni četvrt milijarde kunaU županijskim lukama Primorsko-goranske županije u tijeku su projekti vrijedni gotovo 150 milijuna kuna, dobrim dijelom sufinancirani sredstvima Europske unije, u čijem povlačenju županijske lučke uprave na području PGŽ-a već godinama prednjače pred ostalim jadranskim županijama, ponajprije zbog velikog broja kvalitetnih, unaprijed pripremljenih projekata obnove i dogradnje za koje je već izrađena sva potrebna projektna dokumentacija, uključujući u najvećem broju slučajeva i već ishođene građevne dozvole.


Iz čitavog niza projekata u većim i manjim lukama u Primorju posebno se ističu tri, svaki vrijedan više od 30 milijuna kuna.


To su dogradnja luke otvorene za javni promet županijskog značaja – luka Crikvenica, odnosno izgradnja zapadnog lukobrana u crikveničkoj luci, s ukupnom procijenjenom vrijednosti od gotovo 33 milijuna kuna, od čega EU financira 28 milijuna. Zatim rekonstrukcija i dogradnja zapadnog dijela luke Cres, vrijedna 34,5 milijuna kuna, od čega EU financira 29,2 milijuna, te druga faza sanacije i produljenja pristaništa luke Unije, također vrijedna oko 34,5 milijuna kuna, od čega je 29,1 milijun osiguran iz eurospkih fondova.


Novi vezovi u Crikvenici
– Po ukupnom broju i vrijednosti investicija, među osam županijskih lučkih uprava, izdvaja se crikvenička, na čijem području je u postupku provedbe investicijski ciklus »težak« 60 milijuna kuna. Najznačajniji od njih svakako je projekt dogradnje luke Crikvenica vrijedan 33 milijuna kuna – ističe Mario Kružić, ravnatelj Županijske lučke uprave Crikvenica, dodajući da radovi obuhvaćeni projektom uključuju ulaganja u sigurnosnu zaštitu luke te unapređenje prihvata plovila u luci.


– Nakon završetka radova u ljeto 2020. godine, Crikvenica će tako dobiti novi zapadni lukobran s ciljem zaštite plovila tijekom nevremena, zatim T-gat u produžetku Male palade te novi sidreni sustav, instaliranu vodoopskrbu, hidrante i električne instalacije. Nekoliko stotina metara novih gatova i lukobrana omogućiti će i veći broj vezova za plovila u luci. Ostvarenjem investicijskog ciklusa doprinijet će se daljnjem razvoju gospodarstva i turizma povezivanjem otoka Krka u širu prometnu mrežu, ali i znatnom unapređenju kvalitete života lokalnog stanovništva – kaže Kružić.Projektom uređenja luke Perčin u Jadranovu biti će uređeno i rekonstruirano 400 metara obalnog zida luke, od kojih će 250 metara i dalje ostati kao komunalni dio luke, pod upravljanjem ŽLU Crikvenica. Na ostalih 150 metara obale biti će postavljen valobranski gat i dva plutajuća gata na kojima će se obavljati usluge u nautičkom turizmu na stotinjak novih nautičkih vezova.


I na Rabu više vezova


– U cijeloj luci bit će postavljeni nautički ormarići s priključcima za struju i vodu, te novi sidreni sustav. Koncesionar, tvrtka BSK commerce d.o.o. iz Rijeke se ugovorno obvezao radove izvršiti u roku od dvije godine od dana zaključenja Ugovora. Cilj davanja koncesije je modernizacija i uređenje luke, povećanje broja komunalnih i nautičkih vezova, te samih time podizanje kvalitete ponude i usluge. Trajanje koncesije je 27 godina, a ukupan iznos investicije iznosit će 14,55 milijuna kuna. Realizacijom navedenih dodatnih sadržaja lučko područje luke Perčin postaje atraktivnija lokacija, a ujedno se stvaraju i preduvjeti za dulji boravak u luci što osigurava i dodatne prihode. Predviđa se da će ovom investicijom povećati promet u nautičkom turizmu u luci Perčin, odnosno zadržati postojeće i privući nove nautičare – kaže Kružić.Rekonstrukcija i dogradnja luke Selce, gdje je već obnovljena riva u središtu mjesta, obuhvaća produženje gata Polača i produženje gata Stari Mul. Kraj radova očekuje se u lipnju ove godine, a sama vrijednost radova iznosi 5.785.425 kuna. Projekt je sufinanciran sredstvima Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Grada Crikvenice te vlastitim sredstvima Županijske lučke uprave Crikvenica. Završetkom planiranih radova bit će osigurano novih 60 komunalnih vezova.


Uz navedene projekte, Županijska lučka uprava Rab provodi projekt sanacije i rekonstrukcije luke Melag, u prvoj fazi vrijednih desetak milijuna kuna, koji obuhvaćaju izgradnju primarnog zaštitnog lukobrana dužine 120 metara i širine čime će se osigurati zaštita preostalog dijela luke od utjecaja vjetrova uz povećanje broja vezova za domicilno stanovništvo, kao i gotovo jednako vrijedan projekt dogradnje platoa s dvije rampe u trajektnoj luci Mišnjak.


Županijska lučka uprava Bakar-Kraljevica-Kostrena pri kraju je provođenja jednog najvećih projekata posljednjih godina »Izgradnja komunalnih vezova u luci Carovo«. Cilj projekta je izgradnja prvenstveno komunalnih vezova, povećanje sigurnosti, uz izgradnju vezova za nove korisnike.


Carovo pri kraju


– Tri pasarele su u potpunosti završene. Piloti četvrte pasarele su gotovi i montira se uzdužna konstrukcija. Trenutno se rade piloti za petu pasarelu te ovisno o vremenskim uvijetima očekujemo brzi završetak cjelokupne investicije. Paralelno s izgradnjom pasarela postavlja se sidreni sustav, a na svim pasarelama bit će postavljena LED rasvjeta na solarno napajanje. Ukupna vrijednost Projekta izgradnje komunalnih vezova u luci Carovo je 7,4 milijuna kuna, a financira se iz Proračuna Republike Hrvatske u iznosu od 6,4 milijuna kuna Proračuna Primorsko-goranske županije u iznosu od milijun kuna – kaže ravnateljica Dijana Mihaljević.Planovi ŽLU Bakar-Kraljevica-Kostrena u ovoj godini najvećim se dijelom odnose na dovršenje projekta Carovo, tekuće održavanje i popravke na lučkim područjima, te izradom tehničke dokumentacije za daljnje investicije od kojih su najvažniji Izvedbeni projekt dogradnje luke Črišnjeva, pripremna dokumentacija izgradnje luke Pod Bok na području grada Bakra te Idejno rješenje sanacije pričuvnog trajektnog pristaništa u luci Črišnjeva.


Uz navedene, od većih projekata u lukama pod ravnateljstvom županijskih lučkih uprava u Primorsko-goranskoj županiji izdvaja se još i desetak milijuna kuna vrijedna prva faza dogradnje luke Povile, pod ŽLU Novi Vinodolski, s prvenstvenim ciljem povećanja kapaciteta za privez brodica domaćeg stanovništva, uz izgradnju privremenih vezova za potrebe sportskih i nautičkih plovila, uz povećanje sigurnosti za sve korisnike luke.


U planu proširenje i luke Opatija


U pripremi je i niz drugih projekata, primjerice na području ŽLU Opatija – Lovran – Mošćenička Draga, gdje se kao najveći i najvažniji, prema riječima ravnatelja Fernanda Kirigina, ističe Projekt proširenja luke Opatija koji je trenutno u fazi pravomoćne lokacijske dozvole.


– Proširenjem i povećavanjem kapaciteta luke Opatija omogućio bi se dolazak većih brodica i jahti što bi utjecalo na daljnji razvoj nautičkog turizma destinacije Kvarner i šire regije. Projekt podrazumijeva rekonstrukciju i dogradnju postojeće luke s izgradnjom lukobrana i dogradnjom gatova u komunalnom dijelu luke. Izgradnjom lukobrana proširio bi se zaštićeni akvatorij luke i dobio novi nautički dio luke. Nautički dio luke je lukobran sa 23 zaštićena veza za mega jahte dužine od 20 do 50 metara. S vanjske strane lukobrana dobila bi se dva bočna veza za prihvat brodova dužine do 220 metara i velikih motornih jahti dužine do 130 metara, dok je na »glavi« novog lukobrana planirana nova benzinska postaja za opskrbu plovila – kaže Kirigin.


U pripremi su i projekti dogradnje luke Ika te luke Medveja, kao i projekt dogradnje obale i šetnice u Mošćeničkoj dragi.