Usvojene izmjene

U Kostreni podignuti cenzusi za dobivanje socijalne i zdravstvene pomoći

Barbara Čalušić

Foto: D. SKOMRLJ

Foto: D. SKOMRLJ

Korisnik socijalne pomoći ispunjava uvjet ako iznos prosječnog mjesečnog prihoda ostvarenog u tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je podnesen zahtjev za ostvarivanje prava socijalne skrbi nisu prešli iznos od 2.500 kunaKOSTRENA – Općinsko vijeće Kostrene na svojoj posljednjoj sjednici usvojilo je izmjene Odluke o socijalnoj skrbi prema kojima su korisnicima programa zdravstvene i socijalne skrbi podignuti cenzusi za dobivanje novčanih sredstva od Općine Kostrena. Tako korisnik socijalne pomoći ispunjava uvjet prihoda ako iznos prosječnog mjesečnog prihoda ostvarenog u tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je podnesen zahtjev za ostvarivanje prava socijalne skrbi nisu prešli iznos od 2.500 kuna, a dosad je ta granica bila 2.100 kuna, za dvočlanu obitelj taj je iznos sada 3.500 kuna dok je prije je bilo 3.000 kuna, dok se za svakog sljedećeg člana obitelji cenzus prihoda povećava za 1.000 kuna.


Podignut je cenzus kod prava na financiranje nabavke lijekova i sanitetskog materijala pa se prema novoj odluci financiraju lijekovi i sanitetski materijal u iznosu do 1.000 kuna godišnje, dok je dosad to bilo 500 kuna.


Pravo na pomoć imaju djeca oboljela od kroničnih bolesti i djeca s teškoćama u razvoju. Ono se odnosi na djecu kojoj je dijagnosticiran stupanj 3 ili stupanj 4 tjelesnog oštećenja, primjerice, dijabetes, celijakija, cerebralna paraliza, tjelesne ili mentalne teškoće.Pravo na pomoć djeci oboljeloj od kroničnih bolesti i djeci s teškoćama u razvoju ostvaruje korisnik, roditelj ili skrbnik djeteta ako je djetetu za koje se traži priznavanje prava dijagnosticiran stupanj 3 ili stupanj 4 tjelesnog oštećenja. Stupanj tjelesnog oštećenja dokazuje se predočenjem važećeg nalaza nadležnog tijela vještačenja Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Pravo na pomoć djeci oboljeloj od kroničnih bolesti i djeci s teškoćama u razvoju ostvaruje se kao mjesečna potpora u iznosu od 400 kuna za dijete kojemu je utvrđen stupanj 4 tjelesnog oštećenja te iznosu od 200 kuna za dijete kojemu je utvrđen stupanj 3 tjelesnog oštećenja.Pomoć se ostvaruje za dijete do navršenih 18 godina života, odnosno za dijete koje redovito pohađa odgojno-obrazovnu ustanovu ili je u sustavu redovnog školovanja najduže do navršene 26. godine života.

Pravo na pomoć u kući može ostvariti osoba uz preporuku obiteljskog liječnika i patronažne sestre, kojoj je zbog tjelesnog, mentalnog, intelektualnog ili osjetilnog oštećenja ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju ili starosti prijeko potrebna pomoć druge osobe. Isto pravo ostvaruju i one osobe kojima je zbog privremenih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna pomoć druge osobe.Pomoć u kući može obuhvatiti organiziranje prehrane, obavljanje kućnih poslova i zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba. Pomoć u kući može iznositi najviše deset sati tjedno po korisniku, ovisno o tjelesnom, mentalnom i zdravstvenom stanju korisnika.