Veliki iskorak

U KBC-u Rijeka po prvi put ugrađena fistula za hemodijalizu bez kirurškog reza

P. N.

Miljenko Kovačević, Slavica Kovačić i Luka Novosel / Foto KBC Rijeka

Miljenko Kovačević, Slavica Kovačić i Luka Novosel / Foto KBC Rijeka

“Radi se o velikom iskoraku u stvaranju AV fistula za dijalizu nekirurškim zahvatom koji  do sada nije učinjen u Hrvatskoj. Zahvat je produkt intenzivne suradnje i edukacije nefrologa,  vaskularnih kirurga i intervencijskih radiologa koji ujedno i izvode sam zahvat” – istakla je dr. sc.  Slavica Kovačić 


U riječkom KBC-u po prvi puta je u srijedu, 21. rujna endovaskularnim putem ugrađena  fistula za hemodijalizu bez kirurškog reza. Učinjena su dva zahvata, pacijentima je kreirana AV  fistula za pristup hemodijalizi WavelinQ, a zahvat je izveden nakon pripreme i edukacije riječkih  intervencijskih radiologa KBC-a Rijeka na čelu s dr. sc. Slavicom Kovačić pročelnicom Odjela  za intervencijsku, kardiovaskularnu i neuroradiologiju u angiosali na Sušaku pod mentorstvom  proktora prof. dr. Panagiotisa Kitroua iz grčkog Patrasa. 


Uz multidisciplinarni tim koji čine instrumentarke, radiološki tehnolog, anesteziolog,  anesteziološki tehničar, zahvat je uz asistenciju proktora izveo subspecijalist intervencijske  radiologije dr. Lovro Tkalčić uz sudjelovanje kolege iz zagrebačke bolnice KBC Sestre  milosrdnice dr. sc. Luke Novosela, gdje je zahvat izveden u utorak 20. rujna te doc. dr. Ivane  Štule, također subspecijalistice intervencijske radiologije iz KBC-a Split gdje se zahvat izvodi  22. rujna. 
Radi se o velikom iskoraku u stvaranju AV fistula za dijalizu nekirurškim zahvatom koji  do sada nije učinjen u Hrvatskoj. Zahvat je produkt intenzivne suradnje i edukacije nefrologa,  vaskularnih kirurga i intervencijskih radiologa koji ujedno i izvode sam zahvat” – istakla je dr. sc.  Slavica Kovačić pročelnica Odjela za intervencijsku, kardiovaskularnu i neuroradiologiju.  


Ovo je novi značajan iskorak za KBC Rijeka “– izjavio je tim povodom ravnatelj KBC-a  Rijeka prof. dr. Alen Ružić, dodajući da se uvođenjem moderne neinvazivne metode liječenja bolesnika dodatno podiže razina zdravstvene skrbi u ustanovi. 


Predstojnik Klinike za kirurgiju prof. dr. Miljenko Kovačević izrazio je zadovoljstvo što  KBC Rijeka uvodi novi pristup liječenju, a naglasio je da je ugradnja endovaskularne fistule moguća samo kod selektiranih bolesnika s prikladnom anatomijom. Prof. Kovačević ističe da  novi zahvat zahtijeva multidisciplinarni tim pod vodstvom intervencijskog radiologa, ali dodaje  da nova moderna metoda na žalost nije pogodna za sve bolesnike pa će se dio njih i dalje  obrađivati klasičnim kirurškim zahvatima.


Riječki tim i prof. Panagiotis Kitrou / Foto KBC Rijeka

Riječki tim i prof. Panagiotis Kitrou / Foto KBC Rijeka


Prof. dr. Sanjin Rački, pročelnik Zavoda za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju naglasio  je da je riječ o novom rješenju pristupa krvotoku, pri kojem se novim revolucionarnim postupkom  izbjegava operativni zahvat kod pacijenata i uvođenje katetera. 


Prema riječima dr. sc. Slavice Kovačić novom minimalno invazivnom metodom se  omogućava pristup dijalizi, bez vidljivih ožiljaka koji nastaju nakon kirurške procedure. Koriste  se dva fleksibilna magnetska katetera kojima se pomoću radiofrekventne energije  endovaskularno načini AV fistula. Endo arteriovenska fistula (endoAVF) omogućava više opcija  u pristupu, stvaranju i kanuliranju za dijalizu bolesnika koji ovise o njoj. Također je potreban  manji broj reintervencija nakon formiranja fistule unutar jedne godine od zahvata. 


Sam zahvat se odvija posebnom metodom koja se naziva Seldingerova tehnika i  predstavlja značajnu inovaciju.  


Prve bolesnike u Rijeci selekcionirao je dr. Lovro Tkalčić temeljem kliničkog pregleda i  nalaza Dopplera u suradnji s kolegama s nefrologije i vaskularne kirurgije. Pacijenti su nakon  uspješno obavljenih zahvata smješteni na vaskularnoj kirurgiji.


Ugradnja fistule za hemodijalizu bez kirurškog reza / Foto KBC Rijeka

Ugradnja fistule za hemodijalizu bez kirurškog reza / Foto KBC Rijeka