Općinsko vijeće

U Jelenju usvojili novi rebalans proračuna, evo što donosi

Sanja Gašpert

Foto Sanja Gašpert

Foto Sanja Gašpert

Općina Jelenje nastavlja s brojnim projektima, to su rekonstrukcija vrtića u Podhumu, izgradnja dječjeg igrališta, dodatna ulaganja u ceste, groblje, rasvjetu...Općinsko vijeće Jelenja većinom je glasova usvojilo drugi rebalans izmjene i dopune proračuna za 2021. godinu, kojim se ovogodišnji proračun povećava za 1.183.000 kuna te iznosi 22.833.000 kuna, što predstavlja povećanje od 5,46 posto.


Drugim izmjenama i dopunama utvrđen je iznos prihoda za 2021.godinu u iznosu od 17.417.848,74 kuna uvećan za raspoloživa sredstva iz prethodnih godina u iznosu od 1.215.151 kuna i primitke od financijske imovine u iznosu od 4,2 milijuna kuna, kojim se pokrivaju planirani rashodi i izdaci za 2021. godinu u iznosu od 22.833.000 kuna.


Nastavak projekata


Kako je istaknuto u obrazloženju drugog rebalansa proračuna, od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna Općina Jelenje planira do kraja godine povući sredstva iz kompenzacijskih mjera, tekućih pomoći iz županijskog proračuna od sufinanciranja provedenih dopunskih lokalnih izbora za nacionalne manjine te pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstva po odluci dodatnog povlačenja iz Fonda za reciklažno dvorište.
Također, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada upravne i administrativne pristojbe se povećavaju zbog naplate po odaslanim opomenama i poduzetim mjerama prisilne naplate. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine će porasti od otkupa zemljišta temeljem donesene odluke Općinskog vijeća o isključivanju iz opće uporabe javnog dobra.


– Pojava epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 na teritoriju Hrvatske i dalje se nastavlja kroz ovu godinu.


On je jedan od čimbenika koji utječe i na naš proračun, na povećane rashode poslovanja. Ovim izmjenama i dopunama dolazi i do povećanja rashoda za nabavu nefinancijske imovine, dok izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova smanjujemo na osnovi dobivenog plana otplate Privredne banke za kredit rekonstrukcije Osnovne škole Jelenje-Dražice u Dražicama, istaknuo je u obrazloženju rebalansa načelnik Općine Jelenje Robert Marčelja.


Općina Jelenje nastavlja s projektima i u 2021. godini, a sredstva za dio projekata izmijenjena su drugim izmjenama i dopunama. Kako je istaknuto, među njima to su rekonstrukcija dječjeg vrtića u Podhumu u iznosu od pola milijuna kuna, izgradnja dječjeg igrališta u iznosu od 251 tisuću kuna, izgradnja i dodatna ulaganja u ceste, u sklopu kojih su proširenje ceste u Podkilavcu, rekonstrukcija lokalne ceste Zoretići-Kukuljani u suradnji sa Županijskom upravom za ceste PGŽ-a i drugi, u ukupnom iznosu od 864 tisuće kuna, proširenje groblja i izgradnja novih grobnih mjesta u iznosu od milijun kuna, dodatno proširenje sustava javne rasvjete u iznosu od 103.500 kuna, kao i nabavka kanti za otpad u suradnji s KD-om Čistoća u iznosu od 110 tisuća kuna.


Otplata kredita


– Općina Jelenje započela je s otplatom kredita za modernizaciju javne rasvjete, budući je kredit u cijelosti iskorišten i otplatom kredita za dogradnju OŠ Jelenje-Dražice u Dražicama. Drugim izmjenama i dopunama planirano je utrošiti sveukupno 799.775 kuna.


To su najznačajnije izmjene, iako su se realizirale odgovarajuće izmjene u odnosu na prvobitno planirane i na nekim drugim pozicijama, kako na prihodovnoj, tako i na rashodovnoj strani, istaknuo je u obrazloženju načelnik Robert Marčelja.