Okončan poziv

U dva dana za energetsku obnovu 11 zahtjeva iz PGŽ

Ljiljana HlačaRIJEKA Ministarstvo graditeljstva obustavilo je javni poziv »Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora« s kojim se startalo u utorak jer je već do srijede u ponoć (znači u svega dva dana) pristiglo čak 311 zahtjeva za energetsku obnovu. Od toga 11 zahtjeva se odnosi na Primorsko – goransku županiju a na Rijeku otpada dva zahtjeva, saznali smo.


– Poziv je obustavljen radi značajno iskazanog interesa prijavitelja koji iz Europskog fonda za regionalni razvoj bespovratno traže gotovo 750 milijuna kuna, saznali smo.


U Ministarstvu ističu da je razlog ovakve situacije dobra informiranost potencijalnih prijavitelja, ali i dobra organizacija pripreme projekta. Tome je zasigurno pridonijela i kontinuirana edukacija: do 5. rujna 2018. godine održane su čak 63 informativne radionice na kojima je sudjelovalo preko 2.000 potencijalnih prijavitelja odnosno korisnika projekata energetske obnove zgrada javnog i stambenog sektora.