Potpora

U Čavlima došli do bespovratnog novca EU-a, planiraju urediti poučnu stazu duž Platka i novog jezera

Sanja Gašpert

Cilj projekta je napraviti jedinstvenu kružnu stazu duž šumskog dijela Platka i oko novoizgrađenog akumulacijskog jezera s različitim sadržajimaČAVLE – Za projekt »Uspostava i uređenje poučne staze Platak«, u sklopu programa podrške brdsko-planinskim područjima, Općina Čavle dobila je od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije bespovratna financijska sredstva u iznosu od 450.000 kuna te je potpisan ugovor o financiranju, o čemu je vijećnike Općinskog vijeća Čavle na posljednjoj sjednici izvijestila čavjanska načelnica Ivana Cvitan Polić.


Kazala je da je riječ o projektu čiji je cilj stvoriti jedinstvenu kružnu stazu duž šumskog dijela Platka i oko novoizgrađenog akumulacijskog jezera uzduž koje se predviđa postavljanje različitih točkasto raspoređenih sadržaja kojima je cilj educiranje i informiranje o šumi, održivom gospodarenju šumama, zaštiti šuma i okolišu, kako bi se promoviralo korištenje rekreacijskih, zdravstvenih i turističkih funkcija šume te prirodne ljepote krajobraza.


Čeka se rebalans


– Glavne aktivnosti su izvođenje radova, nabavka opreme, kao i stručni nadzor nad radovima. Ukupna vrijednost projekta prema izrađenom troškovniku iznosi 940.031,25 kuna. Slijedom navedenog, potrebna je suglasnost Vijeća na potpisivanje bjanko zadužnice na iznos od 495.000 kuna kao jamstvo za uredno izvršenje obveza Općine Čavle kao korisnika iz ugovora o financiranju, koji je potpisan s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Nakon što rebalansom osiguramo potrebna sredstva za projekt, slijedi priprema potrebne dokumentacije za početak radova koji bi trebali početi u ovoj godini. Rok završetka radova je do kraja sljedeće godine, kazala je Cvitan Polić, kojoj su čavjanski vijećnici dali suglasnost za potpisivanje bjanko zadužnice.
Čavjanski su vijećnici raspravljali i o prvim izmjenama i dopunama ovogodišnjeg proračuna koji se uvećava za 157.046 kuna, odnosno za 0,3 posto i iznosi 54.251.096 kuna. Kako je istaknuto u obrazloženju rebalansa, provedenim postupkom javne nabave ugovorena je manja vrijednost izvođenja radova za projekt izgradnje ceste Soboli I2 nego što je bilo procijenjeno. Slijedom toga pristupilo se izmjeni ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz EU strukturnih i investicijskih fondova s Ministarstvom regionalnog razvoja i EU fondova.


Kapitalna donacija


Izmijenjena je stopa sufinanciranja sa 62 na 75,6 posto, što znači da će biti potreban manji angažman vlastitih sredstava Općine Čavle, a samim time i manji angažman sredstava od kapitalne pomoći od Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova kojim se sufinancira 50 posto vlastitih sredstava. Prvim rebalansom proračuna dodijeljeno je 100.000 kuna za kapitalnu donaciju za nabavku prijeko potrebne opreme Dobrovoljnog vatrogasnog društva Čavle, a 200.000 kuna Nogometnom klubu Grobničan za pomoć u ishodovanju licence u Drugu nogometnu ligu. Naime, ulaskom u viši rang natjecanja, NK Grobničan dužan je realizirati određene zahvate na terenu, nabaviti novi semafor, razglas, klupe za pomoćne igrače i asfaltirati parkiralište.