Roditelji neće osjetiti

U Bakru povećana ekonomska cijena vrtića, ali poskupljenje preuzima Grad

Sanja GašpertGradsko vijeće Bakra na posljednjoj je sjednici jednoglasno donijelo odluku o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Bakar, kao i dvaju dječjih vrtića sa Škrljeva, Bambi i Pčelice, čiji osnivač nije Grad Bakar, a kojom se povećava ekonomska cijena usluga dječjeg vrtića. Ipak, kako je istaknula pročelnica Ureda Grada Bakra Maja Šepac Rožić, ovo povećanje neće osjetiti roditelji mališana korisnika dječjih vrtića na bakarskom području, nego će ga sufinancirati Grad Bakar. Stoga su na istoj sjednici donesene i prve izmjene i dopune programa javnih potreba Grada Bakra u području društvene brige o djeci, predškolskog odgoja i obrazovanja za 2020. godinu, kojim se planirani iznos od 1,4 milijuna povećava na 1,6 milijuna kuna, odnosno za 200 tisuća kuna.


– Budući da su od 2012. godine u kojoj je definirana važeća ekonomska cijena, nastale promjene na tržištu u obliku rasta cijena energenata, hrane i sveukupnog standarda usluge, došlo je do potrebe povećanja ekonomske cijene dječjeg vrtića. Prijedlog nove ekonomske cijene za DV Bakar je 2.100 kuna za vrtićku skupinu u trajanju programa od 10 sati dnevno te 2.400 kuna za jasličku dob. Kako povećanje nove ekonomske cijene ne bi teretilo roditelje, bakarski gradonačelnik Tomislav Klarić je na temelju prijedloga Ureda Grada donio ovaj prijedlog odluke u kojem je izmijenjena postotna vrijednost koja će se naplaćivati od roditelja, korisnika usluge. Cijena za korisnike, roditelje, ostat će nepromijenjena u iznosu od 750 kuna. Iznos sudjelovanja roditelja u plaćanju umanjit će se i za drugo dijete, 50 posto, dok je za treće i svako sljedeće dijete umanjenje stopostotno. Djeca u socijalnom programu Grada Bakra imat će stopostotno umanjenje u DV-u Bakar i ostalim vrtićima na području grada čiji osnivač nije Grad Bakar, dok će za korisnike dječjeg doplatka cijena vrtića biti umanjena 25 posto za sve godine osim u godini predškole kada će umanjenje biti 50 posto, kazala je u obrazloženju odluke Maja Šepac Rožić.