Odluka Gradskog vijeća

Trbuh grada vraća se u javno vlasništvo: “Rijeka plus” u srpnju preuzima tržnice od Franolića

Damir Cupać

Snimio Marko GRACIN

Snimio Marko GRACIN

Prijelazno razdoblje podrazumijeva i najam određene opreme o čemu se trenutno vode razgovori, među ostalim i s tvrtkom Tržnice Rijeka, ali je najam opreme samo privremeno rješenje te će biti kupljena nova kako bi se poboljšali uvjeti rada i kvaliteta uslugaGradsko vijeće na posljednjoj je sjednici u ovom mandatu donijelo odluku o obavljanju komunalne djelatnosti tržnice na malo kojom se taj posao, koji je do sada od davne 1993. godine obavljala privatna firma u vlasništvu Ivana Franolića, dodjeljuje gradskoj tvrtki Rijeka plus. Na taj su način stvorene pretpostavke za operacionalizaciju ideje koju je najavio gradonačelnik Vojko Obersnel, a ona je da je došlo vrijeme da na trbuhu grada privatna tvrtka prestane okretati milijune kuna dobiti i da taj posao obavlja poduzeće u vlasništvu Grada Rijeke.


Valoriziranje prostora


Kako sada stoje stvari, do zastoja u radu riječke place ne bi trebalo doći, a nakon prijelaznoga razdoblja od šest mjeseci bi se odredio konačni model upravljanja, te kupila nova oprema.


– Važeći Ugovor o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti tržnica na malo sklopljen je između Grada Rijeke i trgovačkog društva Tržnice Rijeka d.o.o. za razdoblje do dana 16. srpnja 2017. godine, slijedom čega je potrebno pravodobno osigurati obavljanje navedne komunalne djelatnosti i za razdoblje nakon isteka važećeg Ugovora o koncesiji.
Nametnula se potreba definiranja novog i drugačijeg koncepta upravljanja gradskim tržnicama, odnosno drugačijeg pristupa obavljanju komunalne djelatnosti tržnice na malo, pri čemu bi novi koncept upravljanja prostorima za obavljanje tržne djelatnosti u Rijeci morao unaprijediti sadašnje stanje i ponuditi dugoročno održiva rješenja, uključivo stvaranje preduvjeta za unaprjeđenje tržne djelatnosti, poboljšanje ponude građanima kako u kvaliteti roba koje se nude, tako i u kvaliteti prostora u kojima se odvija trgovanje, poboljšanje uvjeta rada za korisnike tržnice (prodavače) te turističku i kulturnu valorizaciju ovih vrijednih prostora, navedeno je u obrazloženju zaključka Gradskoga vijeća.


Dalje se pojašnjava da je strateški cilj povećanje konkurentnosti i održivosti tržne djelatnosti, te je potrebno definirati osnovne odrednice koncepta koje tržnicu definiraju kao prepoznatljivo mjesto ponude, poželjnu turističku destinaciju, mjesto primjene održivih tehnologija, nematerijalnu kulturnu baštinu.


Osigurati kontinuitet


– Uzimajući sve relevantne čimbenike u obzir, ocjenjuje se da bi najsvrsishodniji način obavljanja komunalne djelatnosti tržnice na malo na području grada Rijeke bio putem trgovačkog društva osnovanog od strane Grada Rijeke, navedeno je u obrazloženju odluke.


U objašnjenju se dalje navodi da bi se tako »osiguralo da se ova komunalna djelatnost u najvećoj mogućoj mjeri obavlja na načelima racionalnosti i transparentnosti, čime se omogućava građanima da se ova komunalna djelatnost obavlja kao javna služba, budući da je po svojoj prirodi takva da je prijeko potrebna za zadovoljavanje općih potreba te zbog svoje osobite važnosti ima poseban društveni tretman i stoga je izdvojena i uređena posebnim pravnim normama«.


– Kao osnovno načelno na kojem počiva vođenje komunalnih djelatnosti, treba istaknuti načelo kontinuiteta, odnosno mora funkcionirati u neprekinutom slijedu, neprekinuto i kontinuirano, a što se predloženim svakako u najvećoj mjeri osigurava, piše u dokumentu koji je usvojilo Gradsko vijeće. No, budući da u vezi s operacionalizacijom odluke postoji još uvijek dosta nepoznanica pitali smo riječkoga gradonačelnika kako omogućiti tranziciju toga posla s privatne na gradsku tvrtku.


– Gradskom vijeću upućen je prijedlog temeljem kojeg je 30. ožujka 2017. godine ono donijelo odluku kojom se obavljanje komunalne djelatnosti tržnica na malo povjerava trgovačkom društvu Rijeka plus d.o.o na neodređeno vrijeme, počevši od 17. srpnja 2017. godine. Navedeno je u potpunosti u skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu kojim je propisano da se komunalne djelatnosti mogu obavljati, među ostalim, putem trgovačkog društva čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave, a što ovo trgovačko društvo svakako jest. Grad Rijeka je vlasnik Rijeka plus d.o.o. u 99,89 postotnih udjela, a u 0,11 posto vlasnik je trgovačko društvo Poslovni sustavi d.o.o. čiji je osnivač Grad Rijeka.


Prijelazno razdoblje


Dakle, nakon isteka važećeg Ugovora o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti tržnica na malo, navedena komunalna djelatnost na području Grada Rijeke neće se više obavljati putem ugovora o koncesiji, nego putem trgovačkog društva u vlasništvu Grada Rijeke, izjavio je Obersnel. Gradonačelnik naglašava da je upravljanje povjereno društvu Rijeka plus koje sada radi novu organizaciju te će djelatnost tržnice na malo svakako biti organizirana kao posebna služba ili odjel.

– Isto tako, nakon prvih šest mjeseci upravljanja tržnicama, bit će razmotreno hoće li djelatnost tržnica ostati u Rijeka plusu ili će se formirati zasebna tvrtka. Tijekom prijelaznog razdoblja cilj Grada Rijeke je održati kontinuitet u radu tržnice kako niti građani, niti prodavatelji ne bi osjetili prijelaz djelatnosti u novu firmu. Isto tako, prijelazno razdoblje podrazumijeva i najam određene opreme o čemu se trenutno vode razgovori, među ostalim i s tvrtkom Tržnice Rijeka. No ispituju se i druge mogućnosti najma. Treba reći i da je najam opreme tek privremeno rješenje te će u konačnici biti kupljena nova oprema za tržnice kako bi se poboljšala kvaliteta usluge, ali i uvjeti rada na tržnicama, zaključio je Obersnel.