Javni poziv

Traže se novi riječki pomoćnici u nastavi, evo kako se prijaviti

Ingrid Šestan Kučić, Portal Novi list

Foto iStock

Foto iStock

Javni poziv Grada Rijeke otvoren je do 10. veljačeOdjel gradske uprave za odgoj i školstvo Grada Rijeke objavio je javni poziv za prijavu kandidata za izvršavanje poslova pomoćnika u nastavi u riječkim osnovnim školama, a prijave se primaju do 10. veljače.


Prijaviti se mogu osobe koje imaju minimalno četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje te protiv kojih nije pokrenut kazneni postupak.


Kandidati moraju imati ili završen program edukacije za poslovne pomoćnika u minimalnom trajanju od 20 sati ili se obvezati da će ga završiti prije početka rada, a s odabranim pomoćnicima bit će sklopljeni ugovori o radu do lipnja 2023. godine.
Javni poziv za prijavu kandidata za izvršavanje poslova pomoćnika u nastavi u osnovnim školama objavljuje se u sklopu projekta »RInkluzija – Riječki model podrške učenicima s teškoćama«.


Osigurano 76 pomoćnika u nastavi


U ovoj školskoj godini putem tog EU projekta osigurana su 63 pomoćnika u nastavi, dok je financiranje još 13 dodatnih pomoćnika osigurano proračunom Grada Rijeke.


Zaposleni pomoćnici rade s 86 učenika s teškoćama.


Pomoćnik je osoba koja pruža neposrednu potporu učeniku s teškoćama u razvoju tijekom odgojno-obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, pri uzimanju hrane i pića, u obavljanju higijenskih potreba, u svakodnevnim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima.


Pomoćnik predstavlja neposrednu potporu učeniku, a posredno potporu učitelju te ostalim učenicima u razredu, no pritom nije zamjena za druge oblike pomoći, a uključivanjem pomoćnika u nastavu povećava se socijalna uključenost i olakšava integracija učenika s teškoćama u školama.


Kako se prijaviti?


Cijeli tekst javnog poziva s iznesenim uvjetima potražite OVDJE. Prijave se podnose preporučenom poštanskom pošiljkom na sljedeću adresu:


Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo, Trpimirova 2, 51000 Rijeka s napomenom „Prijava za pomoćnike u nastavi“. Prijave se mogu podnijeti i osobno u Pisarnicu Grada Rijeke, Trpimirova 2, 51000 Rijeka.


Rok za podnošenje prijava je 10. veljače 2023. godine. Prijave pristigle nakon navedenog roka neće se uzeti u razmatranje. Kandidati koji udovoljavaju uvjetima ovog poziva, bit će pozvani na razgovor.


Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 051/209-572 i na e-mail adresu: [email protected].