Viškovo

Traje katastarska izmjera naselja Marinići

Biljana Savić

Foto Marko Gracin

Foto Marko Gracin

Obuhvaćena površina od 294 hektara i 1.769 izgrađenih objekata, ukupna vrijednost radova procjenjuje se na 2,2 milijuna kuna, od čega 30 posto financira Državna geodetska uprava, a 70 posto Općina ViškovoMARINIĆI Na području Marinići, kao jedinog naselja na području Općine Viškovo na kojem katastarsko i gruntovno stanje nije ujednačeno, u punom su zamahu aktivnosti u sklopu realizacije projekta katastarske izmjere katastarske općine Marinići i katastarske općine Srdoči. Još u rujnu 2017. godine viškovska načelnica Sanja Udović je zajedno s predstavnicima Državne geodetske uprave predstavila projekt nove katastarske izmjere i naglasila da će realizacijom tog projekta koji je od velike važnosti za mještane i gospodarstvenike Općine Viškovo, posebice naselja Marinići,potaknuti i ubrzati usporene procese investicijskih ulaganja, poboljšati funkcioniranje tržišta nekretnina i omogućiti mještanima da bez financijskih troškova i sudskih postupaka urede vlasničke odnose na svojim nekretninama.


Katastarskom izmjerom obuhvaćena je površina od 294 hektara i 1.769 izgrađenih objekata, a ukupna vrijednost radovaprocjenjuje se na 2,2 milijuna kuna, od čega 30 posto financira Državna geodetska uprava, a 70 posto Općina Viškovo.


Očekuje se da će najveću korist od katastarske izmjere imati vlasnici nekretnina na području na kojem se provodi katastarska izmjera, a koji kroz izmjeru imaju mogućnost riješiti svoje imovinsko pravne odnose i bez financijskih troškova evidentirati u katastarskom operatu i u zemljišnim knjigama stvarno stanje, pa Općina Viškovo poziva sve građane koji imaju neuređene odnose sa svojim susjedima ili pak nisu do sada proveli potrebne promjene nastale kao posljedica nasljeđivanja, prodaje ili slično, da sudjeluju u ovim aktivnostima.
U tijeku je obrada terenski prikupljenih podataka o katastarskim česticama i zgradama te načinu njihove uporabe i priprema za postupak predočavanja i dosad su prikupljeni i obrađeni podaci o položaju, obliku i dokumentacija o legalnosti za 2.385 katastarskih čestica i za 2.158 objekata.


Predviđen početak postupka javnog predočavanja prikupljenih i obrađenih podataka vlasnicima nekretnina odnosno nositeljima prava na nekretninama za koje su obrađeni podaci je u svibnju ove godine. Prilikom javnog uvida vlasnicima će se omogućiti aktivno sudjelovanje i, u slučajevima gdje to uvjeti budu dopuštali, nadležni sud utvrdit će vlasnike nekretnina te će se obnoviti zemljišnoknjižna evidencija s provedbom utvrđenih podataka.


Općina Viškovo na svojoj službenoj internet stranici, oglasnoj ploči te putem obavijesti u dnevnom tisku naknadno će objaviti točno vrijeme i mjesto predočavanja i poziva sve mještane da se odazovu i na takav način urede zemljišno-knjižnu i katastarsku evidenciju svojih nekretnina.