Transparentnost ili opstrukcija

Tornjevi na Martinkovcu: Bivša bankarica optužuje Grad da joj blokira projekt vrijedan 30 mil. €

Damir Cupać

Nataša Srdoč / Snimio Vedran KARUZA

Nataša Srdoč / Snimio Vedran KARUZA

Gospođa Srdoč kontaktirala je s gradskom upravom isključivo mailovima, a sastanak kod gradonačelnika održan je 15. kolovoza 2018. godine. Osim verbalnog zahtjeva, za sastanak nisu bili pripremljeni niti predstavljeni bilo kakvi dokumenti poput pisma namjere, urbanističke studije, studije isplativosti zahvata, niti adekvatna prezentacija o utemeljenosti ulagačkog i drugog interesa, kažu u GraduRIJEKA Kako je u medijskoj objavi sebe predstavila, Nataša Srdoč, MBA, ekonomist, lider međunarodnog think tanka International Leaders Summit i bivši korporativni bankar prozvala je Grad Rijeku i riječkog gradonačelnika Vojka Obersnela da opstruiraju realizaciju projekta Adriatic Luxury Towers – Adriatic luksuzni tornjevi.


Riječ je o projektu gradnje stambenih tornjeva na Martinkovcu, odnosno o američkom, europskom i hrvatskom projektu stambene izgradnje vrijednom oko 30 milijuna eura. Za taj projekt zadužena je, kako je navela, Nataša Srdoč.


– Arhitektonski dizajn je pripremio nagrađivani londonski Simone de Gale Architects, čija je osnivačica i glavna izvršna direktorica Simone de Gale, ovlašteni arhitekt, ARB, Kraljevski institut britanskih arhitekata, London, Velika Britanija. Ulaganjem u zemlju koja je stoljećima bila u posjedu naše porodice želimo ostvariti ekonomsku korist za porodicu i lokalnu zajednicu. Tražimo da Grad Rijeka i Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja odmah pruže odgovor na pitanje – koji su konkretni koraci, njihov slijed i vremenski rokovi, nužni za početak gradnje Adriatic luksuznih tornjeva? Adriatic luksuzni tornjevi imaju istu kvadraturu, kao i nametnuti nakaradni objekt koji su GP Krk i Grad Rijeka isplanirali na tuđem privatnom vlasništvu, bez suglasnosti vlasnika, a Grad Rijeka platio novcem poreznih obveznika – proziva Nataša Srdoč.


Dnevnik ulagača
Ona dodaje da je nakon provedene analize procesa donošenja Detaljnog plana uređenja stambenog područja Martinkovac, vidljivo da Grad Rijeka, odnosno njegovi predstavnici, štite interese GP Krka, a na štetu privatnih vlasnika i poreznih obveznika.


Zgrada u izgradnji na Martinkovcu, investitora GP-a Krk / Snimio Silvano JEŽINA


Zgrada u izgradnji na Martinkovcu, investitora GP-a Krk / Snimio Silvano JEŽINA– Na primjeru Grada Rijeke, vidljivo je da čelnici lokalne vlasti pogoduju svojim prijateljima i otvoreni su za ulaganja sumnjivog porijekla, dok blokiraju investicije poštenih ulagača i ulagača iz zemalja vladavine prava. Grad Rijeka desetljećima krši privatna vlasnička prava pojedinaca – direktnim oduzimanjem vlasništva i kroz prostorno planiranje tako da se oduzme imovinska korist privatnim vlasnicima – ocjenjuje Srdoč. Ona dalje obećava da će američko-hrvatski ulagači transparentno voditi dnevnik interakcija s gradskim vlastima, postupaka i procedura kako se opstrukcije privatnih vlasnika u Gradu Rijeci više ne bi događale te najavljuje da će najbolja praksa poslužiti za suzbijanje korupcije i uklanjanju barijera na nivou Hrvatske.


U medijskoj objavi koju potpisuje Nataša Srdoč navodi se izjava Joela Ananda, suosnivača američkog International Leaders Summita, da će ovaj projekt postati istaknuta međunarodna studija (case study) koja će pomoći američkim izabranim dužnosnicima i američkom ministarstvu financija u provođenju zakona Global Magnitsky Act – principijelnom pristupu kojim se kažnjavaju strani državni dužnosnici u slučajevima korupcije i kriminala.


»Marketing i promocija stanova u ciljanim svjetskim odredištima poboljšat će imidž Rijeke kao poželjne destinacije za stanovanje. Dovođenjem kupaca u riječku sredinu iz zemalja koje uživaju vladavinu prava i viši nivo kupovne moći, povećat će se domaća potrošnja, omogućiti generiranje novih sadržaja kulturnih, sportskih i drugih aktivnosti, povećati filantropija te potaknuti snažnija poduzetnička aktivnost i ekonomski rast«, zaključuje se u medijskoj objavi.


Nataša Srdoč / Snimio Vedran KARUZA


Nataša Srdoč / Snimio Vedran KARUZADetaljni plan


Provjerili smo u Odjelu gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem jesu li upoznati s projektom za koji je zadužena Nataša Srdoč.


– Ne. S projektom, tj. isključivo njegovim naslovom, upoznati smo kao i vi iz priopćenja Nataše Srdoč. Investitori nisu tražili sastanak glede ulaganja na spomenutoj ili nekoj drugoj lokaciji – navodi pročelnik Odjela Srđan Škunca. Na pitanje jesu li točni navodi da Grad Rijeka opstruira realizaciju projekta vrijednog oko 30 milijuna eura, Škunca tvrdi da to nije točno.


– Sukladno važećem Detaljnom planu uređenja, na parceli planske oznake Dp-4 moguća je gradnja građevine mješovite namjene, tj. poslovno-stambene visine 3S+P+7 katova te manjih struktura istočno i zapadno od tornja visine 3S+P+2 kata. Međutim, za formiranje građevinske čestice sukladno istom planu, potrebno je provesti zamjenu terena između gospodina Tomislava Srdoča, vlasnika zemljišta i oca Nataše Srdoč, i Grada Rijeke, a taj je postupak bio pokrenut bitno prije sadašnje inicijative. Što se tiče mogućnosti promjene Detaljnog plana, ona ovisi o zaključku analize inicijative koju upućuje zainteresirana strana. U dosadašnjoj komunikaciji prema Gradu Rijeci, gospođa Srdoč upućivala je ultimativni zahtjev da se na spomenutoj građevnoj čestici unese mogućnost izgradnje dvaju višestambenih tornjeva visine 3S+P+11, ali bez ikakve stručne podloge, tj. urbanističko-arhitektonskog rješenja iz kojega bi bio vidljiv utjecaj na građevine u izgradnji odnosno građevine planirane za izgradnju. Temeljem ovakvog pristupa, a uvažavajući činjenicu da se čestica Dp-4 nalazi na samom južnom rubu naselja, naša je procjena kako bi udvostručenje broja tornjeva na parceli bitno poremetilo prostorne odnose, pojašnjava Škunca. Zanimalo nas je jesu li predstavnici Grada Rijeke u kontaktu s Natašom Srdoč.


Nataša Srdoč optužila je u medijskoj objavi Grad Rijeku da oštećuje privatne vlasnike zemljišta. U Gradu Rijeci tvrde da to nije točno.


– Optužbe o oštećivanju privatnih vlasnika zemljišta nemaju nikakve podloge, bez obzira na to u kojemu smjeru idu razmišljanja koja predstavljaju osnovu za smišljanje takvih optužbi. Riječ je o paušalno iznesenom stavu za koji se drži da će, ako dovoljno puta bude ponovljen, postati općeprihvaćenom istinom. Međutim, ako se vratimo na područje interesa gospođe Srdoč, tada je vidljivo kako važećim planom izgradnja nije onemogućena te da vlasnička prava nisu negirana jer se dio površine u vlasništvu gospodina Srdoča na kojemu je utvrđena javna namjena (park) kompenzira površinom u vlasništvu Grada Rijeke na samom istočnom rubu parcele Dp-4. Dakle, više nego li korektno primjenjivane su odredbe važećeg Zakona o prostornom uređenju u kojima se navodi kako se javni interes zaštićuje razgraničenjem prostora, ali vodeći pritom računa da svi korisnici, koliko je moguće, podjednako snose teret razgraničenja. I na kraju, određena je namjena građevine, mješovite, koja omogućuje izgradnju i stambene i poslovne površine čime se otvaraju različite kombinacije namjena i povećava vrijednost lokacije. Također, želimo istaknuti kako je Grad Rijeka krajem 2008. godine s gospodinom Srdočem i njegovom sestrom, sklopio dva kupoprodajna ugovora kojima su riješeni imovinsko-pravni odnosi naslijeđeni od nekadašnje Općine Rijeka. Naime, na Tonžinu Grad Rijeka otkupio je 3.600 kvadrata zemljišta prometnica potrebnih za pristup obiteljskim zgradama i građevinskim parcelama za daljnju izgradnju, u vrijednosti od 680.980 kuna te dodatnih 600 kvadrata građevinskog zemljišta u vrijednosti od 332.743 kuna, a ugovoreni iznosi uredno su plaćeni tijekom 2009. godine – naveo je pročelnik Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem Srđan Škunca.


Međutim, kroz dosadašnju korespondenciju s gospođom Srdoč Grad je jasno dao do znanja kako ne drži prihvatljivim zatvaranje vizura izgradnjom nove građevine i podizanjem njihove katnosti jer se time narušavaju kvalitete prostora, a i vrijednost nekretnina, onih korisnika koji su se već odlučili živjeti na ovoj lokaciji ili će to ubrzo odlučiti – naglašava Škunca.Zatvaranje vizura


– Gospođa Srdoč kontaktirala je s gradskom upravom isključivo mailovima, a sastanak kod gradonačelnika održan je 15. kolovoza 2018. godine. Osim verbalno iznesenog zahtjeva, za sastanak nisu bili pripremljeni niti predstavljeni bilo kakvi dokumenti poput pisma namjere, urbanističke studije, studije isplativosti zahvata, niti adekvatna prezentacija koja bi sadržavala podatke kojima bi se pokazala utemeljenost ulagačkog i drugog interesa.


Što se tiče navoda gospođe Srdoč o štićenju interesa GP-a Krk i »prijatelja«, takve navode odlučno odbacujemo. Tvrtka GP Krk vlasnik je značajnih površina građevinskog zemljišta, a stambenoj izgradnji na ovoj lokaciji pristupila je uz prethodno osmišljenu promidžbenu kampanju na tržištu nekretnina šireg regionalnog područja. S druge strane, Grad Rijeka odlučio se za izgradnju stanova POS-a bez obzira na to što isti brojem i zakonom utvrđenom cijenom bitno konkuriraju stanovima koje navedena tvrtka gradi za tržište. Može li se u takvoj situaciji govoriti o štićenju nečijih interesa?