Izbor

Tehnički fakultet ima novog dekana: Dušku Pavletiću trogodišnji mandat

Ingrid Šestan Kučić

Foto Vedran Karuza

Foto Vedran KaruzaRIJEKA – Fakultetsko vijeće Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci za novog je dekana te ustanove u idućem trogodišnjem mandatu odabralo prof. dr. Duška Pavletića. Mandat novoizabranom dekanu počinje s početkom iduće akademske godine, a kao jedini kandidat za tu funkciju prof. dr. Pavletić izabran je natpolovičnom većinom glasova svih članova Fakultetskog vijeća.


Novoizabrani dekan voditelj je Katedre za mjernu tehniku i sustave kvalitete te Laboratorija za zavarivanje i osiguranje kvalitete, a obnaša i dužnost prodekana za poslovne odnose. U svom programu rada prof. dr. Pavletić ističe da je Tehnički fakultet jedna od ukupno dvije institucije u Hrvatskoj koja izvodi studijske programe u poljima strojarstva, brodogradnje, elektrotehnike i računarstva te ima ustrojen i trogodišnji treći ciklus obrazovanja koji omogućava stjecanje doktorata znanosti u području tehničkih znanosti, i to u poljima strojarstva, brodogradnje, elektrotehnike, računarstva, temeljnih tehničkih znanosti te interdisciplinarnih tehničkih znanosti. Poseban naglasak stavlja na studente, a u tom kontekstu najavljuje poboljšanja uvjeta za studente iz ranjivih i podzastupljenih skupina. U planu mu je otklanjanje postojećih arhitektonskih barijera kao što je, primjerice, omogućavanje ulaza i prisustvovanja nastavi u svim učionicama, uređenje toaleta za osobe s invaliditetom, te postavljanje taktilnih staza u holu i hodnicima Fakulteta i nadogradnja dizala s vizualno-zvučnom najavom katova.


Kako je riječki Tehnički fakultet prepoznatljiv po aktivnom i uspješnom radu brojnih studentskih timova, novi dekan planira nastaviti s podrškom radu postojećih, ali i mogućih novih studentskih timova i inicijativa, kako organizacijski i prostorno, tako i kroz financijsku potporu njihovim projektima. U planu mu je i osuvremenjavanje studijskih programa, u što misli uključiti predstavnike poslodavaca, kao i naprijediti praktični rad studenata te terensku nastavu. Ujedno smatra i da se fakultet treba uključiti u trend otvaranja prema međunarodnom okruženju u domeni nastavne djelatnosti, razvoju kolegija, modula i čitavih studijskih programa na stranim jezicima te privlačenju većeg broja stranih studenata. Uz poticanje, stručne i znanstvene djelatnosti, novizabrani dekan najavljuje i razmatranje mogućnosti pokretanja specijalističkih poslijediplomskih studija, nastavak rada na povezivanju fakulteta s gospodarstvom i javnim sektorom, kao i nastavak ulaganja u opremu i prostore ustanove.