Grad Rijeka

Svim riječkim osnovcima besplatne radne bilježnice

Ingrid Šestan Kučić

Ilustracija / Foto Vedran Karuza

Ilustracija / Foto Vedran Karuza

Grad Rijeka osigurao je novac za popratni nastavni materijalGrad Rijeka će i ove godine financirati nabavku obaveznih radnih bilježnica za sve učenike u osnovnim školama koji imaju prebivalište na području grada Rijeke, neovisno o školi koju pohađaju.


Za tu je svrhu u gradskom proračunu osigurano 379.088 eura, a prvi put riječki su osnovci besplatne radne bilježnice dobili prošle godine.


Time je Grad Rijeka još jednom potvrdio svoju stratešku i praktičnu predanost kreiranju jednakosti pristupa sustavu odgoja i obrazovanja i kontinuiranom unaprjeđenju odgojno-obrazovnog nadstandarda.
Radne bilježnice koje će učenici dobiti besplatno su one koje se odnose na obavezne predmete, a koje se koriste kao dopuna osnovnim udžbenicima, pomažući učenicima da usvoje gradivo kroz zadatke i vježbe.


Financiranje iz gradskog proračuna ne odnosi se na radne bilježnice izbornih predmeta, radne listiće, likovne mape, atlase, kutije s radnim priborom i slično.


Osnovne škole Grada Rijeke, kao i osnovne škole drugih osnivača, nabavit će i distribuirati radne bilježnice učenicima na početku školske godine.


Grad Rijeka financirat će nabavu predmetnih radnih bilježnica u visini vrijednosti stvarnih izdataka, a u skladu sa zaprimljenom odgovarajućom dokumentacijom od strane škola.