Riječki gradonačelnik

“Svi koji žele smanjivati ljudska prava iz Rijeke će dobiti gromoglasno NE”. Vojko Obersnel poslao poruku koju bi trebali pročitati

Damir Cupać

Vojko Obersnel / Foto: S. JEŽINA

Vojko Obersnel / Foto: S. JEŽINA

Riječki gradonačelnik objasnio zašto ne da štandove inicijativi Istina o Istanbulskoj, a ima poruku i za one koji žele mijenjati ustav i izborna pravilaRIJEKA Građanska inicijativa »Istina o Istanbulskoj« optužila je u petak riječkog gradonačelnika Vojka Obersnela da im je zabranio prikupljanje potpisa za referendum o otkazivanju Istanbulske konvencije, požalili su se na visoke cijene zakupa mjesta za prikupljanje potpisa, zbog čega su pozvali simpatizere da im pomognu svojim uplatama.


– Imamo hitnu situaciju na području grada Rijeke gdje je gradonačelnik Obersnel prisvojio prerogative i zakonodavne ustavne vlasti, zabranio je prikupljanje potpisa naše inicijative za otkazivanje Istanbulske konvencije na području grada Rijeke, što je nedopustivo i skandalozno«, kazao je na konferenciji za novinare Željko Sačić u ime organizacijskog odbora inicijative za prikupljanje potpisa.


Gradonačelnik Vojko Obersnel nikada nije bježao od iskazivanja svog svjetonazora pa tako je napravio i ovaj put, pojasnivši u prepisci vrlo jasno zašto ne odobrava postavljanje štandova na 25 lokacija za prikupljanje potpisa za raspisivanje referenduma o otkazivanju Istanbulske konvencije (Konvencije vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji) na javnim površinama kojim upravlja Grad Rijeka.
– Istanbulska konvencija je dokument koji štiti žene od svih oblika nasilja te u cilju ima sprječavati, progoniti i ukloniti nasilje nad ženama i nasilje u obitelji. Ova Konvencija pridonosi suzbijanju svih oblika diskriminacije žena i promiče punu ravnopravnost žena i muškaraca, uključujući i osnaživanje žena, a ujedno ima svrhu stvaranja sveobuhvatnog okvira, politika i mjera za zaštitu i pomoć svim žrtvama nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, smatra Obersnel.


Riječki gradonačelnik poručio je Udruzi Centar za prirodno planiranje obitelji da je posve nejasno s kojim ciljem traže otkazivanje Istanbulske konvencije.


– Vaše motive zahtjeva za otkazivanjem ovog dokumenta mogu tumačiti jedino u svjetlu vaše želje za daljnjim toleriranjem nasilja nad ženama i djecom. Za Rijeku je to posve neprihvatljivo. Građanska inicijativa »Istina o Istanbulskoj«, u čije ime nam se obraćate, do sada je već u javnom prostoru pokazala da ne preza od manipulacija i laži kada govori o ovom dokumentu. Stoga na temelju dosadašnjeg iskustva zaključujem da biste na zatraženim lokacijama manipulirali istinom, pogrešno informirali građane Rijeke o ovom dokumentu i širili, ni na čemu utemeljena, predviđanja o ugrozi hrvatskog društva ovim dokumentom.


Ne odobravam da se takvo što događa u gradu koji vodim. Istanbulska konvencija ratificirana je kako bi zaštitila sve one žene i djecu koji trpe nasilje, poglavito nasilje u obitelji. I zato nemate odobrenje da u Rijeci manipulirate ovim dokumentom koji je u 30 zemalja Europe, a odnedavno i u Hrvatskoj, omogućio uvođenje konkretnih i kvalitetnih mjera zaštite ovih žrtava. Ako na moje pismo namjeravate odgovoriti tezom da onemogućavam građanima Rijeke izjašnjavanje o potrebi raspisivanja referenduma, moj odgovor je da se o ljudskim pravima, koje i Istanbulska konvencija štiti, referendumom ni ne treba odlučivati, zaključio je Obersnel.


Udruzi Vigilare koja provodi referendum za promjenu ustava odobreno je postavljanje štandova na 26 lokacija, iako je zatražena 41 lokacija.


– Unatoč svim odobrenim lokacijama i poštovanju prava koje imate na prikupljanje potpisa za raspis referenduma, želim jasno istaknuti da je referendumsko pitanje predstavljeno u javnosti, kojim inicijativa »Narod odlučuje« otvoreno traži da se predstavnicima nacionalnih manjina uskrati pravo glasanja u Hrvatskom saboru – degutantan pokušaj drastičnog smanjenja postojećih prava nacionalnih manjina.


Ovim referendumskim pitanjem pozivate na obračun, a ne na suradnju. Vi negirate činjenicu da pripadnici nacionalnih manjina koji žive u Hrvatskoj dijele sudbinu većinskog naroda, hodaju istim ulicama kao mi, rade iste poslove kao mi, imaju ista veselja i tuge, iste potrebe, iste probleme i iste odgovornosti u ovom društvu kao i svi mi, poručio je Obersnel.


– Ovaj vaš zahtjev samo je korak do zahtjeva za formiranjem čiste nacije ili čiste rase, za protjerivanjem ili istrebljivanjem drugih i drugačijih. Stoga sve dok pozitivni propisi Republike Hrvatske ne posluže skidanju maski s vaših lica i sve dok se ne regulira status vaših organizacija i inicijativa u smislu zabrane širenja ovakvih ideja – principijelno vam je odobreno koristiti javne površine za prikupljanje potpisa građana za referendum koji tražite.


Nadam se da će najveći dio stanovnika Rijeke s prijezirom zaobilaziti vaše štandove, a ako ikada uspijete u naumu raspisa ovakvog sramotnog referenduma, uvjeren sam da ćete na pitanje o manjinama – iz Rijeke dobiti gromoglasno NE!


Ne, ne želimo da se predstavnicima nacionalnih manjina uskrati pravo glasa u Hrvatskom saboru! Prava manjinskim skupinama uvijek osigurava većina i takvu većinu onda odlikuju osobine poput altruizma, empatije i velikodušnosti. Tek takva većina za sebe može reći da njeguje vrijednosti tolerancije i prihvaćanja, uvjeren je Obersnel.