INICIJALNA AKREDITACIJA

Sveučilište u Rijeci sprema novi iskorak, na Medicini se osniva novi studij farmacije

Ingrid Šestan Kučić

foto Sergej Drechsler

foto Sergej Drechsler

Studij traje pet godina, a njegovim završetkom stječe se 300 ECTS bodova i akademski naziv magistar farmacije. Optimalan broj studenata koji će se moći upisati na studij je 30 redovitih studenataRIJEKA – Senat Sveučilišta u Rijeci na jučerašnjoj je sjednici usvojio odluku o osnivanju zajedničkog integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studijskog programa Farmacija, čiji je nositelj Medicinski fakultet u Rijeci, a izvoditelji Medicinski fakultet i Odjel za biotehnologiju.


Navodeći kako je program dobio inicijalnu akreditaciju te je upućen Ministarstvu znanosti i obrazovanja, rektorica prof. dr. Snježana Prijić Samaržija kaže da su u njegovom donošenju sudjelovali predstavnici JGL-a, HALMED-a, kao i Hrvatske ljekarničke komore, a podršku je pružio i Farmaceutsko-biokemijski fakultet u Zagrebu koji će sudjelovati i u dijelu izvođenja programa. Studij traje pet godina, a njegovim završetkom stječe se 300 ECTS bodova i akademski naziv magistar farmacije. Optimalan broj studenata koji će se moći upisati na studij s obzirom na prostorne i kadrovske kapacitete je 30 redovitih studenata, a hoće li se već ove godine upisivati prva generacija studenata, ovisit će o tome kada će se okončati cijela procedura uvođenja studija.


Strategija Sveučilišta


Senat je jučer usvojio i odluku o raspisivanju natječaja za upis u prvu godinu integriranog sveučilišnog studija na engleskom jeziku Dentalna medicina Fakulteta dentalne medicine u 2021./2022. akademskoj godini te je usvojena i Strategija Sveučilišta u Rijeci za razdoblje 2021. – 2025. pod nazivom Europsko Sveučilište budućnosti. Prema tom dokumentu, jezgru strateških politika čini dvadeset ciljeva koji se mogu obuhvatiti kvantitativnom metrikom i koji su operacionalizirani u četiri ključna područja: učenje i poučavanje, istraživanje, transfer znanja i regionalna uključenost te internacionalizacija.
U tematskom dijelu u sjednicu Senata se uključila prof. dr. Jasmina Havranek, ravnateljica Agencije za znanost i visoko obrazovanje te predstavila aktivnosti i projekte Agencije tijekom 2021. godine, a članovi Senata su donijeli i odluku o visini participacije u troškovima studija za studente koji će u 2021./2022. akademskoj godini upisati prvu i više godine preddiplomskih, integriranih i diplomskih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci.


Visina participacije


Iznos participacije ostat će na razini prijašnjih godina, odnosno za studije koji se izvode u znanstvenom području društvenih i humanističkih znanosti, odnosno nastavnom području društvenih i humanističkih struka te za studije Učiteljskog fakulteta i Kulturalne studije Filozofskog fakulteta participacija će iznositi 5.500 kuna. Za studije koji se izvode u znanstvenom području tehničkih i biotehničkih znanosti, odnosno nastavnom području tehničkih i biotehničkih struka i za studije Odjela za matematiku, Odjela za fiziku, Odjela za informatiku, studije Politehnika i Logopedija iznos participacije je 7.370 kuna, a za studije koji se izvode u znanstvenom području biomedicine i zdravstva, odnosno nastavnom području struke biomedicine i zdravstva, za studije Odjela za biotehnologiju i Akademije primijenjenih umjetnosti participacija je 9.240 kuna. Prema ranije donesenoj odluci, od plaćanje participacije bit će izuzeti studenti koji dolaze s područja pogođenih potresom. Također, participacija u troškovima studija za redovite studente koji se prvi put upisuju u prvu godinu studija 2021./2022. akademske godine subvencionira se u cijelosti, a pravo na subvenciju participacije Ministarstva znanosti i obrazovanja na višim godinama studija stječu redoviti studenti koji su u prethodnoj akademskoj godini stekli najmanje 55 ECTS bodova na studijskom programu, odnosno najmanje 30 ECTS bodova u slučaju studenta s invaliditetom od 60 posto i više.


Sportsko pravo, politika u sportu i sportska diplomacija


Senat je jučer usvojio i program cjeloživotnog obrazovanja EU Sports Law, Policy and Diplomacy Rijeka Summer School Pravnog fakulteta u Rijeci. Radi se o programu usavršavanja s ECTS bodovima, a riječ je o prvoj ljetnoj školi iz područja sportskog prava, politika u sportu i sportske diplomacije, ne samo u Hrvatskoj, već i u Europi. Program se izvodi u obliku tri modula: Sportsko pravo EU-a, Politike u sportu te Sportska diplomacija.


Izvodi se isključivo na engleskom jeziku, čime predstavlja jedini takav program na prostoru Hrvatske, ali po sadržaju jedini takav program i na prostoru EU-a. Program je nastavak dva uspješna Erasmus+ sport projekta na kojima je Pravni fakultet bio partnerom, a zatražit će se podrška i sudjelovanje predstavnika Europske komisije u programu jer isti ulazi u cijelosti u strateške odrednice EU-a. Sudjelovanje u ljetnoj školi bit će besplatno za sve polaznike, bez naplate kotizacije.