UNIRI CLASS

Sveučilište u Rijeci raspisalo prve natječaje za potporu projektima, za podizanje studentskog sadržaja 1,6 milijuna kuna

Ingrid Šestan Kučić

SERGEJ DRECHSLER

SERGEJ DRECHSLERRIJEKA – Sveučilište u Rijeci je u okviru programa »Istraživačko-razvojni projekti u obrazovanju – UNIRI CLASS« raspisalo natječaje za dodjelu sredstava potpore projektima za unapređenje kvalitete nastave i izlaznih kompetencija studenata putem programskih linija A2 Digitalno građanstvo – inovacije u učenju i poučavanju i A3 Praktične kompetencije za budućnost.


Kroz te dvije programske linije ukupno će se distribuirati 1,6 milijuna kuna.


»UNIRI CLASS« inovativan je program kojim će se kroz pet programskih linija u naredne tri godine nastojati povećati kvaliteta i učinkovitost obrazovnog procesa te sveukupno zadovoljstvo studenata studijem i studiranjem na riječkom sveučilištu. Ciljevi su Programa razvoj strukturirane ponude mikrokvalifikacija koja će omogućiti personaliziranje studentskog kurikuluma, razvoj te uvođenje digitalnih oblika nastave i inovativnih metoda poučavanja te integracija višemjesečne stručne prakse u studijske programe. Program obuhvaća i razvoj dodatnih usluga psihološkog savjetovanja za studente, kao i omogućavanje stjecanja relevantnih kompetencija za osobni i profesionalni razvoj studenata, nastavnika i djelatnika Sveučilišta.
Putem natječaja za programsku liniju A2 Digitalno građanstvo – inovacije u učenju i poučavanju raspoređuje se ukupno do 100 tisuća kuna za maksimalno 10 projekata u trajanju od jedne godine, pri čemu je maksimalan iznos potpore po projektu 10 tisuća kuna. Cilj programske linije je razvoj postojećih ili novih kolegija bilo koje razine studija ili programa cjeloživotnog obrazovanja i to uvođenjem inovativnih oblika nastave u virtualnom okruženju te primjenu inovativnih metoda poučavanja kako bi se ostvario učinkovitiji okvir za razvoj generičkih vještina i temeljnih kompetencija studenata.


Putem natječaja za programsku liniju A3 Praktične kompetencije za budućnost raspoređuje se ukupno do 1,5 milijuna kuna za maksimalno 10 projekata u trajanju od dvije godine, pri čemu je maksimalan iznos potpore po projektu 150 tisuća kuna. Cilj te programske linije je razvoj modela integracije višemjesečne stručne prakse u razdoblje trajanja studija kako bi se ostvario učinkovitiji okvir za stjecanje praktičnih kompetencija studenata i studentica te kako bi se studentima omogućilo stjecanje radnog iskustva povezano s budućim strukama. Ideja je povećati obim učenja kroz rad u okviru studija te ga bolje povezati s budućim strukama, a veliku će ulogu odigrati i poslodavci kod kojih će se stručna praksa provoditi. Osim strukturiranog sustava mentoriranja, zadatak je projektnih timova, u kojima su suradnici i zaposlenici poslodavaca, razviti i implementirati model plaćenog studentskog rada.


Ukupna sredstva za provedbu programa »UNIRI CLASS« iznose 5 milijuna kuna, a osigurana su iz sredstava prenamijenjenog namjenskog depozita nakon prestanka Programa kreditiranja studenata Sveučilišta u Rijeci. Riječ je o programu koji je obustavljen zbog neinteresa studenata, a potpisnici Sporazuma o Programu kreditiranja, odnosno Ministarstva znanosti i obrazovanja, Primorsko-goranske županije te Grada Rijeke, usuglasili su se da se prenamijenjena sredstva iskoriste za podizanje studentskog standarda prema predloženom modelu.