Novitet

Sveučilište u Rijeci osnovalo Centar za istraživanje uma i ponašanja

Ingrid Šestan Kučić

Foto arhiva NL

Foto arhiva NL

Glavna svrha Centra je provođenje laboratorijskih istraživanja ljudskog uma i ponašanja, ostvarivanje kvalitetne znanstvene produkcije ali jednako tako i ostvarivanje obrazovne funkcijeRIJEKA – Sveučilište u Rijeci osnovalo je Centar za istraživanje uma i ponašanja koji je logičan nastavak višegodišnjeg rada Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju pri Odsjeku za psihologiju na Filozofskom fakultetu, u kojem se već duži niz godina provode eksperimentalna i druga istraživanja iz interdisciplinarnog područja istraživanja ponašanja.


Popularizacija znanosti


Razlozi za osnivanje Centra, za čijeg je predstojnika izabran doc. dr. Asmir Gračanin, temeljeni su na potrebi da se laboratorijska istraživanja iz područja psihologije te drugih srodnih disciplina na Sveučilištu u Rijeci postave na višu razinu tako što će se osnovati jedinica koja nadilazi potrebe i mogućnosti Odsjeka za psihologiju, ima odgovarajući prostor kao preduvjet za daljnji razvoj te se se kroz specijaliziranu djelatnost profilira kao međunarodno prepoznat centar koji je konkurentan u privlačenju suradnika i materijalnih sredstava za istraživačke projekte.


Plan je da Centar okuplja i međunarodni tim znanstvenika iz različitih područja i time omogućava interdisciplinarnu suradnju unutar i izvan Sveučilišta.
Funkcija budućeg centra usporediva je s funkcijom Centara u sklopu uglednih sveučilišta koji uključuju interdisciplinarne timove ujedinjene predmetom istraživanja.


Glavna svrha Centra je provođenje laboratorijskih istraživanja ljudskog uma i ponašanja, ostvarivanje kvalitetne znanstvene produkcije ali jednako tako i ostvarivanje obrazovne funkcije, koje u konačnici daju važan doprinos znanstvenoj produkciji i vidljivosti Sveučilišta u Rijeci.


Glavnina planiranih aktivnosti Centra odnosi se na znanstveno-istraživačke i obrazovne aktivnosti, a u planu je i organizacija konferencija, kao i popularizacija znanosti.


Kroz dosadašnji istraživački rad u Laboratoriju, ostvarena je i suradnja sa studentima, doktorandima i istraživačima s drugih sastavnica Sveučilišta u Rijeci, kao i s istraživačima s drugih sveučilišta u Hrvatskoj, Nizozemskoj, Italiji, Srbiji, Japanu, Velikoj Britaniji, SAD-u, Njemačkoj i Norveškoj.


Tri faze razvoja


Plan razvoja novog Centra uključuje tri faze, počevši s osiguravanjem prostornih i tehničkih uvjeta za pokretanje rada Centra, okupljanjem zainteresiranih znanstvenika i planiranjem pokretanja znanstveno-istraživačkih projekata.


U prvih 6 mjeseci djelovanja Centra većina aktivnosti bit će usmjerena na pronalaženje i uređivanje prostora za njegovo funkcioniranje, dok se u prvih godinu dana funkcioniranja Centra planira nastavak sudjelovanja u nastavi i veće uključivanje doktorskih studenata u laboratorijske aktivnosti, a samim time i povećanje obima laboratorijskih istraživanja i znanstvene produkcije Centra.


Tijekom prve godine djelovanja Centra planirano je održavanje REPSI konferencije te organizacija predavanja vezanih uz područja istraživanja i aktivnosti Centra, potencijalnim i trenutnim studentima, doktorskim studentima i građanstvu.


U sljedećoj fazi razvoja odnosno dvogodišnjem razdoblju, planira se ostvariti nekoliko prijava i suradnji u projektima putem kojih će se nabavljati dodatna oprema i osigurati sredstva za provođenje istraživanja, a očekuje se i daljnje publiciranje znanstvenih radova te širenje mreže suradnika i donatora.