Dani Sveučilišta

Svečano promovirana nova generacija doktora znanosti Sveučilišta u Rijeci

Ingrid Šestan Kučić

Foto Sergej Drechsler

Foto Sergej Drechsler

Akademska zajednica bogatija za 78 novih doktora znanostiPromocija doktoranda vrhunac je obilježavanja naših Dana sveučilišta, jer vi ste budućnost ovog sveučilišta, znanosti i misije dobro činjenja koju smo vam nastojali prenijeti – poručila je rektorica Sveučilišta u Rijeci, prof. dr. Snježana Prijić Samaržija, na današnjoj svečanoj promociji doktoranata kojom su okončani ovogodišnji Dani Sveučilišta u Rijeci.


Ukupno je promovirano 78 doktora znanosti, a navodeći kako se ovogodišnji Dani Sveučilišta obilježavaju pod motom “Zdrava zajednica/dobrobit” rektorica je kazala da je bila želja poslati poruke koliko su fizička, emocionalna, intelektualna, društvena i ekonomska dobrobit presudne za osobni osjećaj ispunjenosti.

– Ili kako to uobičavamo zvati – za naš osjećaj sreće. Tijekom ovih dana obilježavanja našeg 51. rođendana, pokušali smo prenijeti važnu poruku da je dobrobit drugih ljudi uvjet naše osobne dobrobiti, suprotno mnogima koji smatraju da naše dobro ovisi o tome da je drugima bar malo manje dobro.


Moramo osvijestiti da je kultiviranje humaniteta u kojem druge ne tretiramo kao sredstvo već kao svrhe i ciljeva našeg djelovanja naša ljudska misija, ali najbolja životna investicija, istaknula je rektorica.


Dodajući da doktoranti nisu izabrali najlakši put, već onaj teškog i samozatajnog rada, rezultati kojega se ne vide odmah i ne prepoznaju od mnoštva poručila je da je autentičnost znanosti u njezinom posvećenom, tihom, samozatajnom, poštenom, skromnom i mirnom radu. Koja prepoznaje izvrsnost, i krajnji cilj – dobro činjenje čovječanstvu.Novu generaciju doktora znanosti Medicinskog fakulteta čine: Mirjana Baričić, Gabrijela Begić, Dejan Blažević, Ivona Butorac Ahel, Odri Cicvarić, Eleonora Cini Tešar, Ivana Dabo, Kata Ivanišević, Denis Juraga, Maša Knežević, Mia Krapić, Silvija Lukanović Jurić, Dragana Mijatović, Karlo Mladenić, Valentino Rački, Carmen Rožmanić, Melani Sigler Zekanović, Ivana Smoljan, Alma Starčević, Adelmo Šegota, Lovro Tkalčić, Iva Uravić Bursać, Damir Vučinić i Tihana Zibar Belašić.


Akademsko zvanje doktora znanosti na Ekonomskom fakultetu stekli su: Gordana Brcković, Silvia Crnić, Marina Čolig, Dušanka Gajdić, Antonio Kuzmanić, Ivana Licul, Damir Maleković, Marijan Milinović i Hrvoje Pezo, a na Tehničkom fakultetu: Damjan Banić, Luka Batistić, Alen Jakoplić, Vedran Jurdana, Sandra Kvaternik Simonetti, Liverić Lovro, Domagoj Pinčić, Michele Rojnić, Stanić Venesa, Snježana Šimunić i Zoran Šverko.


Doktorate znanosti na Filozofskom fakultetu stekli su: Vito Balorda, Tamara Crnko, Nadja Čekolj, Sani Ćavar, Aneli Dragojević Mijatović, Zenaida Karavdić i Nikolina Smiljanić, a na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu: Natali Brmalj, Kristijan Čović, Antonio Dekanić, Božidar Jaković, Hana Paleka, Irena Šker i Vedran Zubović.


Akademsko zvanje doktora znanosti na Fakultetu biotehnologije i razvoja lijekova stekli su: Zrinko Baričević, Andrea Cedilak, Anamaria Đukić, Matea Kurtović, Nikolina Mohović i Kate Šešelja, a na Pomorskom fakultetu: Darko Glujić, Antonija Mišura, Davor Šakan i Suzana Šamija.


Na Fakultetu za fiziku doktorate su stekli: Petar Pervan i Ana Senkić, na Pravnom fakultetu Sara Madžarov Matijević, dok su na Građevinskom fakultetu doktorirali: Ivana Ban, Gorana Ćosić-Flajsig, Ivan Hlača i Laura Grbac te na Fakultetu informatike i digitalnih tehnologija: Gordan Đurović, Kristian Stančin i Krešo Tomljenović.