Fakultet za matematiku

SVEČANA PROMOCIJA Novi prvostupnici i magistri matematike

Ingrid Šestan Kučić

Zajednička fotografija za uspomenu s fakulteta /Foto M. GRACIN

Zajednička fotografija za uspomenu s fakulteta /Foto M. GRACIN

Svečanost je predvodila prorektorica za studije, studente i osiguravanje kvalitete Sveučilišta u Rijeci prof. dr. Marta Žuvić, a laureate u stečena zvanja promovirao je dekan Fakulteta prof. dr. Dean Crnković 


RIJEKA – Na Fakultetu za matematiku Sveučilišta u Rijeci održana je svečana promocija prvostupnika i magistara matematike. Svečanost je predvodila prorektorica za studije, studente i osiguravanje kvalitete Sveučilišta u Rijeci prof. dr. Marta Žuvić, a laureate u stečena zvanja promovirao je dekan Fakulteta prof. dr. Dean Crnković.


Ukupno je promovirano 42 prvostupnika i magistara, a zvanje sveučilišni prvostupnik matematike stekli su Sebastian Banko, Martina Benić, Ivana Brckan, Klaudija Brezak, Dora Brlek, Margareta Crnčić, Luka Jelić, Ivan Jovanović, Nikola Lovrić, Ivana Mikić, Maja Milanović, Tea Paulić, Ena Pintarić, Karmen Rabar, Elena Sabolek, Patricija Sakač, Antonio Špac, Anja Vignjević, Lea Vučković i Leo Vugrinec.
Zvanje magistar edukacije matematike stekli su Matea Andrijić, Mateja Barusić, Maja Bibić, Kristina Đuretić, Sanja Horvat, Diana Katančič, Ivana Kovač, Matea Odrčić, Tony Rohlik i Marija Šulog, dok su zvanje magistar edukacije matematike i informatike stekli: Ana Bajac, Dora Barišić, Matea Horvat, Dina Mlacović, Matea Piršljin, Irena Šimac i Ema Tretinjak, a zvanje magistra matematike stekle su: Sara Bekavac, Ana Marija Filipas, Dora Stanišić, Petra Talan i Martina Turković.