Za pet godina 21 projekt

Superračunalo Bura će donijeti značajne ekonomske rezultate

Ingrid Šestan Kučić

Foto D. Škomrlj

Foto D. Škomrlj

Oprema vrijedna 180 milijuna kuna, od čega se na Buru odnosi 44 milijuna, osigurat će regionalnu stratešku, podržanu, modernu tehnologiju za istraživače ne bi li im se omogućila domaća i međunarodna suradnja s nizom partneraRIJEKA  Uvođenjem tehnološki vrhunskog sustava za računanje skupa s vrhunskom opremom za modeliranje omogućit će se sposobnost implementacije novih metodologija i tehnika u multidisciplinarnim poljima znanosti i istraživanja s ciljem povećavanja istraživačkih kapaciteta Sveučilišta u Rijeci – kaže voditeljica projekta »Razvoj istraživačke infrastrukture za laboratorije na Kampusu Sveučilišta u Rijeci« u okviru kojeg je kupljeno superačunalo Bura i prorektorica, prof.dr. Nevenka Ožanić. Oprema vrijedna 180 milijuna kuna, od čega se na Buru odnosi 44 milijuna kuna, osigurat će regionalnu stratešku, podržanu, modernu tehnologiju za istraživače ne bi li im se omogućila domaća i međunarodna suradnja s čitavim nizom partnera kako iz akademskog tako i iz privatnog sektora na otvorenoj, kolaborativnoj i multidisciplinarnoj osnovni. 


Širok spektar usluga


Nakon početnog start up razdoblja, očekuje se da će projekt Centra za napredno računanje i modeliranje dosegnuti u petoj godini projekta 10 istraživačkih projekata, 3 EU projekta i 8 industrijskih projekata. 


– Takvo će okruženje promovirati isporuku istraživačkih outputa s visokim učinkom što će za posljedicu imati i značajne ekonomske učinke. Putem Centra za napredno računanje i modeliranje Sveučilište će uvećati svoju mogućnost da istraživači surađuju s drugim istraživačkim organizacijama i industrijom, kako na lokalnim tako i  na regionalnim razinama. Također će povećati kvalitetu obrazovanja na preddiplomskim i diplomskim razinama. Centar će kontinuirano raditi na poboljšanju svojih usluga, ne bi li ostvario veću razinu multidisciplinarnosti i međusobne povezanosti s drugim sastavnicama Sveučilišta, a nudit će  širok spektar općenitih istraživačkih usluga naprednog računanja i mogućnosti podrške što se uklapa u radne procese koji su različiti kod svakog projekta, kaže prof.dr. Ožanić.


 Rano dijagnosticiranje 
Pružena će infrastruktura, dodaje, omogućiti uporabu visokopropusnih metoda uključujući metode mjerenja genske aktivnosti na razini prijepisa, odnosno diferencijalni zaslon, izražen postupni niz, serijska analiza genskog izražavanja, mikropostave, proteomske metode, metabolomičke analize i razvoj lijekova.


– To se oslanja na instrumente koji su sposobni za visokopropusne analize bioloških uzoraka, koji sami po sebi generiraju velike iznose eksperimentalnih podataka. Ovi podaci moraju dalje biti obrađeni jakim informacijskim sustavima i novim metodama naprednog računanja da bi se izvuklo značenje od osnovnih podataka i generirala nova znanja o molekularnim procesima u stanicama i tkivima. Sve ovo čini Centar za napredno računanje i modeliranje ključnim partnerom za ishod projekta. Glavna prednost visokopropusnih procedura je sposobnost istodobnog nadziranja aktivnosti velikog broja biomolekula. Kao takve, tehnologije razvijene za vrijeme projektne implementacije će poslužiti za razvoj alata za predsimptomatsku dijagnostiku.


Dijagnosticiranje bolesti poput raka u vrlo ranom stadiju može značajno poboljšati pacijentove šanse preživljavanja te štedi zdravstvene resurse koji bi se inače potrošili na liječenje pacijenata u kasnijim stadijima bolesti. Štoviše, ove će tehnologije biti primijenjene na otkrivanje novih lijekova s ciljem skraćivanja i poboljšanja sveukupnog procesa, pojašnjava prorektorica. Proširena uporaba visokopropusnih tehnologija, skupa s detaljnijim saznanjima o patološkim procesima na molekularnoj razini, će još i više unaprijediti proces otkrivanja novih lijekova, te nadajmo se dovesti do »pametnijih« lijekova  s većom efikasnošću i manje nus pojava.


Više  projekata


Bura će omogućiti i razvoj vlastitih računalnih programa za analizu velikih podatkovnih nizova, koji će koristiti širok spektar modela i umjetne inteligencije. Interdisciplinarni pristup će dodatno pridonijeti razvoju Sveučilišnog kampusa u Rijeci u svojstvu centra izvrsnosti na svim razinama, a  posebice će biti vidljivo u području prvih začetaka visokopropusnih tehnologija i bioinformatike u životnim znanostima. Centar za mikro i nano znanosti i tehnologije po svojoj strukturi i organizaciji osnovat će i blisku suradnju s Centrom za napredno računanje i modeliranje, većinom koristeći vlastite objekte za modeliranje ponašanja materijala i struktura na nanometarskoj skali do meso skale, skupljajući i spremajući velike količine podataka koji su rezultat eksperimenata izvedenih na instrumentima koji će se ugraditi u Centar za mikro i nano znanosti i tehnologije, a također je moguća i povezanost  s objektima biotehnologijskih laboratorija iz više područja. Pristigla oprema će omogućiti povećanje broja znanstvenih projekata temeljenih na znanju, a postignuti rezultati implementirat će se u suradnji s malim i srednjim poduzećima na tržištu čime će se povećati broj radnih mjesta.