Ugrožene skupine

Subvencija za podstanarstvo u Rijeci i do 1.500 kuna mjesečno, evo kako ostvariti ovo pravo

Damir Cupać

Foto Damir Škomrlj

Foto Damir Škomrlj

Korisnici koji ispunjavaju socijalni uvjet, koji temeljem rješenja Centra za socijalnu skrb ostvaruju pravo na zajamčenu minimalnu naknadu mogu zatražiti i pomoć za podmirivanju troškova strujeRIJEKA – Budući da su podstanari jedna od najugroženijih skupina hrvatskoga društva, u riječkoj Odluci o socijalnoj skrbi predviđene su subvencije za podstanarstvo.


– Grad Rijeka će podmirivati naknadu za troškove zaštićene i slobodne ugovorene najamnine najmoprimcu u visini od 50 posto iznosa najamnine, odnosno najviše do tisuću kuna mjesečno. Najmoprimac koji plaća zaštićenu najamninu te najmoprimac koji plaća slobodno ugovorenu najamninu za stan u vlasništvu pravne osobe može ostvariti pravo na podmirenje troškova najamnine ako ispunjava socijalni uvjet ili uvjet prihoda ili uvjet jednoroditeljstva.


To se odnosi za stan koji je u vlasništvu pravne osobe. Osigurali smo pomoć i onima koji žive u stanovima koji su u vlasništvu fizičke osobe. Za korisnike koji ispunjavaju socijalni uvjet – pravo na zajamčenu minimalnu naknadu, ovisno o broju članova kućanstva i to za samca u iznosu od 500 kuna mjesečno, za dvočlano kućanstvo 750 kuna mjesečno, za tročlano kućanstvo 750 kuna mjesečno, za četveročlano kućanstvo 800 kuna mjesečno.
Ako kućanstvo ima više od četiri člana, iznos se za svakoga člana povećava se za 100 kuna mjesečno do maksimalnog iznosa od 1.500 kuna mjesečno, pojasnila je pročelnica Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb Karla Mušković.


Korisnici koji ispunjavaju socijalni uvjet, odnosno koji temeljem rješenja Centra za socijalnu skrb Rijeka ostvaruju pravo na zajamčenu minimalnu naknadu mogu zatražiti i pomoć kada je riječ o podmirivanju troškova električne energije.


Za samce je predviđena pomoć od 150 kuna mjesečno, za dvočlano kućanstvo 200 kuna mjesečno, tročlano 300 kuna mjesečno, četveročlano kućanstvo do najviše 400 kuna mjesečno, a ako kućanstvo ima više od četiri člana, iznos se za svakog člana povećava do najviše za 50 kuna mjesečno.


Korisnik- samac koji ispunjava socijalni uvjet – pravo na zajamčenu minimalnu naknadu ima pravo zatražiti i tisuću kuna kao pomoć za nabavu kućanskog aparata jednom godišnje.


Proračunska pomoć za godišnje karte Autotroleja


Grad Rijeka već niz godina, za građane grada Rijeke starije od 65 godina, čiji su mjesečni prihodi niži od 2.000 kuna, podmiruje iznos godišnje karte za prijevoz u javnom prometu u visini od 30 kuna iz Proračuna Grada Rijeke.


– Kako bi se zaštitio životni standard građana starijih od 65 godina, koje imaju prebivalište odnosno stalni boravak na području grada Rijeke i čiji su mjesečni prihodi niži od 2.000 kuna i ove godine navedenoj kategoriji građana iznos godišnje karte za prijevoz u javnom prometu podmirit će se iz proračuna Grada Rijeke, navela je pročelnica Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb Karla Mušković