Privremena lista

STUDENTSKI SMJEŠTAJ Iz godine u godinu sve manje prijava za dom

Ingrid Šestan Kučić

Kampus na Trsatu ima kapacitet 666 ležajeva / Foto M. GRACIN

Kampus na Trsatu ima kapacitet 666 ležajeva / Foto M. GRACIN

Studenti će smještaj plaćati po dosadašnjim cijenama, na Trsatu mjesečno će krevet plaćati 532 kune, a u naselju »Ivan Goran Kovačić« na Podmurvicama 365 ili 375 kuna, ovisno o tome o kakvoj se sobi radi, jednokrevetnoj ili dvokrevetnojRIJEKA  Za 1.296 ležaja u riječkim studentskim domovima prijavnilo se 1.873 studenata, a to je, kaže ravnatelj Studentskog centra Sveučilišta u Rijeci Dinko Jurjević, gotovo tristo prijava manje nego lani.


Dodajući kako se još uvijek radi o privremenoj listi studenata koji su ostvarili pravo na smještaj u dom, Jurjević kaže da će se pravo stanje znati 25. kolovoza kada se objavi konačna lista, no ono što je neupitno je da posljednjih godina vlada trend smanjenja interesa za krevet u studentskom domu.


– Imali smo dvije godine za redom po dvjesto prijava manje, a sada je to već nešto više od 250 prijava manje. Ne znamo razlog, no pretpostavka je da je to odraz pada broja srenjoškolske populacije, a time i broja studenata, navodi ravnatelj.


Dvije lokacije
Pred Studentskim je centrom, dodaje, razdoblje u kojem treba rasporediti više stotina studenata na dvije lokacije, jer njih 630 bit će smješteno u Studentskom naselju »Ivan Goran Kovačić«, dok naselje Trsat raspolaže kapacitetom od 666 ležajeva koji su subvencionirani.


Pri tome treba voditi računa o željama studenata, ali i uvjetima Europske unije koja je prilikom financiranja i gradnje paviljona na Trsatu postavila uvjet da 50,14 posto kapaciteta moraju popuniti studenti slabijeg socioekonomskog statusa.


U naselje »I. G. Kovačić« može se smjestiti 650 studenata / Foto Vedran KARUZA


U naselje »I. G. Kovačić« može se smjestiti 650 studenata / Foto Vedran KARUZAU tu kategoriju ulaze studenti čiji ukupni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva u prethodnoj kalendarskoj godini iznosi manje ili jednako 65 posto proračunske osnovice, što iznosi 2.161,90 kuna.


Stoga će se za studente u nepovoljnom položaju, odnosno za studente koji zadovolje taj socijalni kriterij i studente s invaliditetom u objektima smještaja na Trsatu rezervirati najmanje polovina ležajeva te će se na taj način dati prednost osobama u nepovoljnom položaju, no pojedinim studentima to predstavlja problem zbog udaljenosti Trsata od njihovog fakulteta.


– Riječ je o uvjetu kojeg se moramo pridržavati pet godina, a prvi je put primijenjen 2016. godine. No i nakon isteka tog petogodišnjeg pravila svojim ćemo internim pravilnikom odrediti da studenti slabijeg socioekonomskog statusa imaju prednost prilikom dobivanja smještaja, no tada će nam razmještaj studenata ipak biti malo jednostavniji jer se nećemo morati striktno držati postotka koji sada moramo zadovoljiti. Kako bismo olakšali raspored studenata između dvije lokacije Upravno je vijeće donijelo odluku prema kojoj se studenti od Ekonomskog fakulteta prema istoku smještaju na Trsat, a studenti od Fakulteta zdravstvenih studija prema zapadu idu u »Ivan Goran Kovačić«. S tim da svim studentima koji udovoljavaju socijalnom cenzusu omogućujemo smještaj na Trsatu i ako prelazimo popunjenost s takvim studentima 50,14 posto, pojašnjava Jurjević.


Posebni zahtjevi


Ujedno se, kaže, nastoje zadovoljiti i posebni zahtjevi studenata, kao što su smještaj parova ili braće i sestara, a ono što je najtraženije među studentima su jednokrevetne sobe.


Međutim, takvih je soba najmanje, svega 60 u naselju »Ivan Goran Kovačić«, dok ih u studentskim paviljonima na Trsatu uopće nema. Bez obzira kako će se rasporediti na dvije lokacije, studenti će smještaj plaćati po dosadašnjim cijenama, što znači da će studenti smješteni na Trsatu mjesečno krevet plaćati 532 kune, a u naselju »Ivan Goran Kovačić« 365 ili 375 kuna, ovisno o tome o kakvoj se sobi radi, jednokrevetnoj ili dvokrevetnoj.