Već za listopad

Što kad je dijete u samoizolaciji? Grad Rijeka donio novu odluku o cijeni vrtića

Ingrid Šestan Kučić

Foto Vedran Karuza

Foto Vedran Karuza

Već za listopad se umanjuje cijena vrtića za dane kad je dijete bilo u samoizolaciji, a za produženi boravak roditelj plaća samo dane kada se usluga pružala i to po cijeni koja je izračunata po danuS obzirom na trenutnu nepovoljnu epidemiološku situaciju uzrokovanu koronavirusom, u kojoj je za očekivati sve veći broj oboljele djece i djelatnika dječjih vrtića, kao i škola, Grad Rijeka je donio odluku o umanjenju cijene vrtićkih usluga i programa produženog boravka za djecu koja su u samoizolaciji.


Novom odlukom predlaže se zarazu koronom te samoizolaciju tretirati kao i sve ostale bolesti prema odlukama o mjerilima za naplatu usluga od roditelja-korisnika usluga, a u praksi će to značiti da već za listopad vrijedi pravilo da za dane kada dijete nije bilo u vrtiću zbog izrečene mjere samoizolacije roditeljima se iznos dnevnog sudjelovanja u mjesečnoj cijeni usluga dječjeg vrtića smanjuje za 20 posto, pod uvjetom da roditelj-korisnik usluga po povratku djeteta u vrtić, dostavi potvrdu nadležnog liječnika pedijatra da je dijete sposobno za povratak u kolektiv.


Ugovorene usluge


– U slučajevima nemogućnosti provođenja odgojno-obrazovnog rada zbog izricanja mjere samoizolacije čitavoj odgojno-obrazovnoj skupini od strane nadležne epidemiološke službe, mjesečna cijena za roditelja-korisnika usluga obračunat će se sukladno broju dana korištenja usluge.
Za obračun mjesečne cijene primjenjivat će se isti način obračuna bez obzira koju uslugu roditelj plaća. Ukupni iznos ugovorenih usluga u mjesecu dijelit će se s brojem radnih dana u tom mjesecu te će se množenjem dobivenog iznosa s brojem radnih dana u kojima je roditelj koristio uslugu vrtića, dobiti mjesečna cijena usluge za taj mjesec.


Ukoliko mjerama i uputama Vlade i Stožera civilne zaštite bude obustavljen rad dječjih vrtića, mjesečna cijena obračunat će se sukladno broju dana korištenja usluge, pojašnjavaju u Odjelu gradske uprave za odgoj i školstvo.


Samo tijekom prošlog tjedna u riječkim vrtićima više od stotinu djece imalo je izrečenu epidemiološku mjeru samoizolacije, a nova pravila naplaćivanja vrtićke usluge roditeljima će donijeti umanjene račune.


Manje račune trebale bi dobiti i najmanje dvije skupine programa produženog boravka koje su prošli tjedan bile u samoizolaciji, a u Gradu kažu kako riječke škole ove školske godine broje 81 skupinu produženog boravka. U slučaju samoizolacije njima će se cijena usluge umanjivati na drukčiji način.


– U osnovnim školama Grada Rijeke će se u slučajevima nemogućnosti provođenja produženog boravka ili cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada zbog izricanja mjere samoizolacije čitavog razrednog odjela od strane nadležne epidemiološke službe, za roditelja odnosno staratelja korisnika usluga produženog boravka ili cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada mjesečna cijena obračunavati sukladno broju dana korištenja usluge produženog boravka ili cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada.


Odnosno, kada škola nije u mogućnosti pružiti uslugu, to jest provoditi program produženog boravka zbog izrečenih mjera samoizolacije, roditelj plaća samo one dane kada se usluga pružala i to cijenom koja je izračunata po danu, pojašnjavaju u Odjelu.


Izvanredne situacije


Međutim, dnevna cijena programa nije za sve roditelje ista, već ovisi o tome s kojim iznosom sudjeluju u plaćanju programa produženog boravka ili cjelodnevne nastave.


Tako se za roditelje koji u ukupnoj cijeni programa sudjeluju sa 100 kuna po danu provođenja programa cijena umanjuje za 5,71 kuna, za roditelje čije mjesečno sudjelovanje iznosi 180 kuna dnevna cijena je 10,29 kuna, dok je za roditelje koji program plaćaju 320 kuna dnevna cijena 18,29 kuna, a za one koji mjesečno izdvajaju 450 kuna ta dnevna cijena iznosi 23,14 kuna.


Iako je troškove rada učitelja roditelj obvezan plaćati u punom ugovorenom iznosu bez obzira na izostanak učenika kako se u ovom slučaju radi o izvanrednoj situaciji, cijena usluge će se obračunavati na prethodno predloženi način, a zbog nemogućnosti ostvarivanja planiranih prihoda od roditelja sva razlika za osiguranje sredstava za rashode za zaposlene u produženom boravku i cjelodnevnoj nastavi osigurat će Grad Rijeka. Za redovno sufinanciranje ta dva programa samo u prvom polugodištu iz gradskog se proračuna planira izdvojiti 1,4 milijuna kuna.