Crvena točka

Stigli rezultati analize mora: Izbjegavajte ovu riječku plažu, moguća je i zabrana kupanja!

Sanja Gašpert

Foto Mateo Levak

Foto Mateo Levak

Posljednja mjerenja pokazala su onečišćenjePrema posljednjem ispitivanju kakvoće mora na riječkom području, provedenom 28. lipnja od strane Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, plaža Kantrida-zapad dobila je nezadovoljavajuću ocjenu, a plaže Kantrida-istok i Rekreacijski centar »3. maj« ocjenu zadovoljavajuće. Ostale riječke plaže imaju izvrsnu kakvoću mora.


Moguća i zabrana kupanja


– Riječ je o četvrtom ciklusu ispitivanja u kojem se od dva uzorkovana parametra na tom dijelu plaže Kantrida jedan pokazao nezadovoljavajućim, odnosno crvenim.


Danas smo ponovili uzorkovanje, jedan uzorak će biti očitan u petak, a drugi u subotu, i onda ćemo znati što i kako dalje.
Naime, ukoliko se ponovo samo jedan od parametara pokaže nezadovoljavajućim, nadležna inspekcija poduzet će daljnje akcije, a moguća je i zabrana kupanja na tom dijelu plaže.


Inače, riječ je o dijelu ispod Morskog prasca, onom prema Opatiji, gdje se more pokazalo nezadovoljavajućim za kupanje, dok je drugi, istočni dio, onaj prema Rijeci, zadovoljavajuće kvalitete.


Nije čudno da se na jednoj plaži pokažu različiti rezultati uzorkovanja mora, to se već znalo događati.


O rezultatima uzorkovanja mora obavijestili smo nadležne službe, inspekcije, Grad Rijeku, Primorsko-goransku županiju i Vodovod i kanalizaciju, kaže koordinatorica laboratorija za mikrobiologiju mora NZZJZ-a PGŽ-a Darija Vukić Lušić.


Dodaje kako uzroci onečišćenja mogu biti različiti, a gledano na spomenutu plažu, puno je priobalnih izvora.


Mjerna plutača nagodinu


– Na tom dijelu Kantride more je puno priobalnih izvora, kojima kišnica dovlači onečišćenja.


Međutim, kako već dugo nije bilo velikih količina kiše, moguće da je uzrok onečišćenja nepriključenost svih subjekata na sustav javne kanalizacije, dodaje Vukić Lušić.


Prema istom ispitivanju, temperatura mora bila je uglavnom oko 26 stupnjeva Celzija.


Inače, kako navodi portal Rimeteo, Rijeka još nema svoju plutaču za mjerenje temperature mora, no i to bi se trebalo promijeniti sljedeće godine.


Naime, postavljanje plutače za mjerenje temperature mora na području Rijeke planirano je tek za sljedeću godinu, jer je potrebno dobiti suglasnost za postavljanje plutača na svih 28 lokacija duž Jadrana kako bi mogli raspisati javnu nabavu za uslugu izrade sidrenih linija i sidrenja plutača.


Plutače su trenutno u testnom radu na kopnu kako bi se ustanovila pouzdanost prijenosa podataka s plutače u bazu podataka i ispravnost rada osjetnika za mjerenje temperature, piše Rimeteo.