Sindikati ogorčeni

Sprema li se Rijeci štrajk u vrtićima? Prekinuti pregovori: “Iz Grada nam nisu ponudili doslovno ništa”

Ingrid Šestan Kučić

Ilustracija / Foto Vedran Karuza

Ilustracija / Foto Vedran Karuza

Plaće odgajatelja ponovno kamen spoticanja Grada i sindikataRIJEKA – Djelatnici riječkih gradskih dječjih vrtića ponovno su na putu prema sindikalnim akcijama, jer jučer je obustavljeno kolektivno pregovaranje sindikalnih predstavnika i Grada Rijeke te kreće postupak mirenja.


Riječ je o scenariju koji kolektivno pregovaranje predškolskih djelatnika i predstavnika osnivača prati posljednje tri godine, a kao i lani i ove je godine, kažu sindikati, kamen spoticanja zaostajanje plaća i ostalih materijalnih prava djelatnika vrtića u odnosu na prava zaposlenika u osnovnoškolskom sustavu.


Naime, prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju poslodavac je zaposlenima u predškolskim ustanovama dužan osigurati iste uvjete koji imaju zaposleni u osnovnim školama, a Grad Rijeka zaposlenicima dječjih vrtića ponovno to ne nudi.
Predsjednik Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije Vedran Sabljak, kaže da sindikati nisu tražili ništa iznad zakonskog minimuma, a na jučerašnjem sastanku nisu dobili doslovce nikakvu ponudu Grada.


– Tražili smo podizanje zakonske osnovice u visini od pet posto, odnosno s 902,08 eura na 947,18 eura, kao i uskrsnicu, dodatak za otežane uvjete rada, povratak obračunavanja prijevoza na nekadašnji način te dodatke u neto iznosu od 180 i 60 eura koliko će od ožujka imati zaposlenici u osnovnim školama.


Sve što smo tražili je zakonska obveza poslodavca, jer prema čl. 51 Zakona zaposlenicima u predškolskim ustanovama pripadaju ista prava kao i onima u osnovnim školama.Zakon je po tom pitanju jasan, ali od predstavnika Grada nismo dobili nikakav protuprijedlog.


Došli su na sastanak i prenijeli informaciju da u proračunu nema sredstava za povećanje koje tražimo. Očekivali smo makar bilo kakav protuprijedlog, ali nismo dobili doslovce ništa i zbog toga smo odlučili prekinuti pregovore i krenuti s postupkom mirenja, objašnjava Sabljak.


Jednako razočarenje jučerašnjim sastankom iznijela je i dopredsjednica Sindikata obrazovanja, medija i kulture Hrvatske Ingrid Čavić, a i ona i Sabljak ističu da će sindikati ustrajati na svojim zahtjevima, jer nitko ne traži nikakav nadstandard, već plaće koje osiguravaju normalan život djelatnika te upozoravaju da zaposlenici riječkih gradskih vrtića ponovno kaskaju za zaposlenicima osnovnih škola.


U Upravnom odjelu odgoja i obrazovanja, kulture, sporta i mladih Grada Rijeke kažu da su svjesni činjenice da su zaposlenici vrtića zaslužili veća materijalna prava, ali im treba više vremena.


– Kolektivnim ugovorom, koji je potpisan 28. lipnja 2023. godine regulirana su prava i obaveze iz rada i po osnovi rada zaposlenika u dječjim vrtićima kojima je Grad Rijeka osnivač. Materijalna i druga prava tada su se uskladila s pravima zaposlenika u osnovnim školama čime je u sam Kolektivni ugovor implementiran članak Zakona o predškolskom odgoju, kojim se izjednačavaju plaće zaposlenika u dječjim vrtićima i školama što je i bio zahtjev sindikata.


U studenom 2023. godine, odnosno pet mjeseci kasnije, sindikati su Gradu dostavili inicijativu za početak pregovora oko Aneksa kolektivnog ugovora za radnike u Dječjim vrtićima Grada Rijeke. Poštujuću nužnu proceduru, pokrenuti su novi kolektivni pregovori na kojima je danas zaključeno kako će sindikati, nezadovoljni odgovorima iz Grada, pokrenuti postupak mirenja.


S obzirom da je najavljeno donošenje nove uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, a koja bi trebala stupiti na snagu 1. ožujka, u tijeku je izrada izračuna potrebnih sredstava kao i analiza mogućnosti proračuna koji je donesen u prosincu.


Svjesni smo činjenice da su zaposlenici u vrtićima kojima je Grad Rijeka osnivač, zaslužili dodatno povećanje materijalnih prava, međutim kako bi se isto ostvarilo potrebno je tome pristupiti odgovorno, napraviti sve potrebne analize s obzirom da mogućnosti i želje nisu uvijek u potpunosti usklađene.


Svakako ćemo i dalje zagovarati adekvatnu valorizaciju zaposlenika u vrtićima, ali isto tako moramo voditi računa i o svim drugim potrebama građana, o planiranim rashodima i potrebi da proračun bude uravnotežen. Za tako je nešto jednostavno potrebno nešto više vremena, ali želja zasigurno postoji, zaključuju u Upravnom odjelu.


Mirenje i s “kulturnjacima”


Istovremeno s pregovorima koje vodi s predškolskim sindikatima Grad Rijeka se nalazi i u postupku mirenja sa Sindikatom djelatnika u kulturi, a posljednji je sastanak održan ovog utorka.


Ono što Grad i predstavnici sindikata raznih riječkih kulturnih ustanova pokušavaju dogovoriti novi su koeficijenti.


U Gradu objašnjavaju da je postupak mirenja počeo 9. siječnja te su od tada održana tri sastanka, a za idući tjedan je zakazan četvrti.


– U postupku je usklađivanje koeficijenata radnih mjesta u kulturi u kojem se razmatra složenost svakog pojedinog radnog mjesta kako bi se u što je mogućoj mjeri radna mjesta uskladila s koeficijentima službenika i namještenika u Gradu Rijeci, uvažavajući pri tom specifičnosti rada u ustanovama u kulturi.


Važno je reći da je riječ o velikom broju radnih mjesta u šest ustanova u kulturi koje su potpisnice kolektivnog ugovora; Gradskoj knjižnici Rijeka, Muzeju grada Rijeke, Muzeju moderne i suvremene umjetnosti, Gradskom kazalištu lutaka, Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku i HNK Ivana pl. Zajca.


U postupku mirenja Sindikat je dao svoje prijedloge koeficijenata, Grad Rijeka svoje, na što je Sindikat dao novi prijedlog 31. siječnja te je u tom postupku kod gotovo 70 posto radnih mjesta uspjelo usuglašavanje, objašnjavaju u Gradu.


Ujedno dodaju da se radi na daljnjem usuglašavanju te da je Grad dao prijedlog koeficijenata radnih mjesta, nudeći, uz ostalo da visina osnovice bude izjednačena s osnovicom koja se primjenjuje u Gradu Rijeci, dakle bez navođenja iznosa, kako osnovica ubuduće ne bi bila predmetom pregovaranja, već bi se primjenjivala automatski i za djelatnike u kulturi.


– Vjerujemo da će Grad i Sindikat djelatnika u kulturi uspješno završiti postupak mirenja, zaključuju u Gradu.