Potpis ugovora

Spomenička renta obnavlja sedam grobnica na Trsatu i Kozali

Ljiljana Hlača

Tri prijave odnose se na groblje Trsat, a četiri za grobove koji su na Kozali / Foto Vedran KARUZA

Tri prijave odnose se na groblje Trsat, a četiri za grobove koji su na Kozali / Foto Vedran KARUZA

Obnovit će se i vrijedan mauzolej Bakarčić-Vio, koji se nalazi na Kozali. Grob ima spomeničku vrijednost i režim zaštite I. kategorije, radi se o neogotičkom mauzoleju s kraja 19. stoljećaRIJEKA  U tijeku je potpisivanje ugovora s korisnicima/vlasnicima grobnih mjesta čiji su zahtjevi za njihovu obnovu, to jest sanaciju temeljem javnog poziva za sufinanciranje po Programu sanacije i obnove grobnih mjesta na grobljima na Trsatu i Kozalu – prihvaćeni, saznajemo u Odjelu gradske uprave za kulturu.


Program iz 2016.


Podsjetimo, Grad Rijeka je lani raspisao javni poziv na koji je pristiglo sedam prijava – od čega su se tri prijave odnosile za groblje Trsat i četiri prijave za grobove koji su na Kozali. Svi prijedlozi su prihvaćeni, a sufinanciranje se provodi iz spomeničke rente.


– Ovisno o izvršenom bodovanju Grad Rijeka će u radovima obnove sudjelovati s 40 ili 50 posto njihove vrijednosti pa će se za tu svrhu izdvojiti iz gradskog proračuna 59.450 kuna, naveli su u Odjelu gradske uprave za kulturu.
S ovim programom krenulo se još 2016. godine. Cilj je bio pomoći vlasnicima grobnica koje su odraz značajnih arhitektonskih i skulptorskih ostvarenja i zbog čega su upisane u Registar zaštićenih kulturnih dobara Republike Hrvatske.


Tako će se ove godine obnoviti i mauzolej Bakarčić-Vio, koji se nalazi na Kozali. Grob ima spomeničku vrijednost i režim zaštite I. kategorije. To je neogotički mauzolej s kraja 19. stoljeća, autora Giuseppea Dorige, sa skulpturom Ebe odnosno svećenice koja brine o vječnoj vatri. Kip je napravio Donato Bracaglia, poznati talijanski kipar specijaliziran za nadgrobne spomenike. Grobnica je polikoloristički upečatljiva jer je izrađena od raznobojnog mramora.


– Kulturnopovijesne cjeline groblja Kozala i Trsat upisane su u Registar kulturnih dobara RH-Listu zaštićenih kulturnih dobara. Na navedenim grobljima nalazi se veliki broj kvalitetnih arhitektonskih i skulptorskih ostvarenja u grobnicama i grobovima eminentnih riječkih arhitekata i kipara kao i velikog broja grobova osoba značajnih za hrvatsku povijest, istakli su u Odjelu gradske uprave za kulturu.


Kulturno nasljeđe


– Programom sufinanciranja obnove grobnih mjesta na tim dvama grobljima povećava se spomenička vrijednost, ne samo pojedinačnoga grobnog mjesta već i cjeline, a ujedno se podiže svijest građana o važnosti groblja kao bitnog dijela hrvatskog i europskoga kulturnog naslijeđa i njegove integracije u uobičajene kulturne aktivnosti, posebice u turističke itinerare (mape), zaključili su u Odjelu.