Prihvaćeno

Socijalnim udrugama u Rijeci odlukom Grada odobreno 100 posto umanjenja zakupnine

Helena Fogas

Foto Vedran Karuza

Foto Vedran Karuza

Odluka Grada Rijeke o zahtjevu neprofitnih organizacija koje se bave djelatnostima socijalne skrbi bez smještajaGrad Rijeka je od početka pandemije COVID-19 donio niz mjera za pomoć zakupnicima poslovnih prostora da bi što lakše prebrodili nezavidnu situaciju u kojoj su se zatekli. Tako je donesenim Zaključcima gradonačelnika od siječnja 2021. do svibnja 2021. godine propisano da se zakupnicima kojima je odlukama Stožera civilne zaštite RH obustavljena djelatnost, a imaju status neprofitnih članskih organizacija i koji svoje pravo na naknadu fiksnog troška zakupnine ne ostvaruju sukladno Zaključku Vlade RH od 30. studenoga 2020. godine, odobrava umanjenje zakupnine u 100 postotnom iznosu bez podnošenja zahtjeva.


Gradu Rijeci kao zakupodavcu su pristigli i zahtjevi neprofitnih organizacija koji sukladno Ugovorima o zakupu obavljaju ugovorenu djelatnost pod šifrom NKD: 88.99 – ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja te koji radi teške situacije uzrokovane pandemijom COVID-19 mole umanjenje zakupnine poslovnih prostora od siječnja do svibnja 2021. godine u 100 postotnom iznosu.


Radi se o Ligi protiv raka PGŽ-a, Udruzi Dira Rijeka i Udruzi invalida rada Rijeka.
Kako ove neprofitne organizacije ne bi bile dovedene u nepovoljniji položaj od drugih subjekata te s obzirom na činjenicu da se bave sa socijalno najugroženijim skupinama, njima je dano odobrenje za umanjenje zakupnine za siječanj – svibanj 2021. godine u 100 postotnom iznosu zakupnine. Sveukupno umanjenje njihovih zakupnina iznosilo bi 18.798,88 kuna.


Produžen je i rok za podnošenje zahtjeva za umanjenje plaćanja zakupnine podnositeljima zahtjeva za ožujak i travanj 2021. godine čiji zahtjevi nisu pravodobni, a koji su zaprimljeni do 30. lipnja 2021. godine.


Pravo na umanjenje zakupnine priznato je trima zakupnicima. Sveukupno umanjenje zakupnine iznosilo bi 5.222,88 kn s uključenim PDV-om.