HOK

“Smart Service” omogućuje gostima da kavu za svoj stol naruče putem mobilne aplikacije

Bruna Matičić

Foto Roni Brmalj

Foto Roni Brmalj

Time se smanjuje vrijeme čekanja narudžbe za gosta, a osoblju objekta omogućava pregledna statistika narudžbi u realnom vremenu, poručuju iz HOK-aHrvatska obrtnička komora Rijeci je predstavila novu digitalnu aplikaciju »Smart Service«, namijenjenu ugostiteljima, a koja gostima omogućava naručivanje hrane i pića.


Hrvatska obrtnička komora prepoznala je potrebe svojih članova te je u suradnji s medijskom tvrtkom u Zagrebu Muzika i to d.o.o. izradila aplikaciju sa svrhom da ugostiteljima pruže podršku u poslovanju u novonastalim izazovnim okolnostima zbog koronavirusa, ali ujedno im osiguraju alat koji je dio digitalne ere u kojoj se nalazimo.


Smart Service je višejezični servis koji omogućava gostu da uz pomoć pametnog mobitela, putem QR koda, na jednostavan način pregleda ponudu ugostiteljskoga objekta i naruči hranu i piće za svoj stol.
Time se smanjuje vrijeme čekanja narudžbe za gosta, a osoblju objekta omogućava pregledna statistika narudžbi u realnom vremenu.


Svaki ugostiteljski objekt aplikaciju može prilagoditi vlastitoj ponudi, a digitalna aplikacija bit će dana na besplatno korištenje svim ugostiteljima do kraja kolovoza, a nakon probnoga perioda će se početi naplaćivati.