Svoj na svome

SLUČAJ EUROMODUL Rodbinska veza bacila sjenu na unosne poslove u Rijeci

Marinko Glavan

Pogoni tvrtke Euromodul na Kukuljanovu kraj Rijeke

Pogoni tvrtke Euromodul na Kukuljanovu kraj Rijeke

Zakon veli da službenik ne smije donositi odluke koje utječu na financijski interes njegovoga bračnog druga, djeteta ili roditelja, a to u ovoj situaciji nije slučaj, poručuju iz GradaRIJEKA Pročelnica Odjela za komunalni sustav Grada Rijeke Irena Miličević u rodbinskoj je vezi s Dragutinom Babićem, jednim od suosnivača tvrtke Euromodul, s kojom su Grad i gradske tvrtke samo u zadnjih pet godina sklopile niz ugovora, ukupne vrijednosti od gotovo deset milijuna kuna. Babić je u Euromodulu, prema podacima iz Registra trgovačkog suda, bio jedan od suosnivača i suvlasnika, a do veljače ove godine i prokurist tog trgovačkog društva.


Rodbinska povezanost Miličević i Babića potvrđena je odgovorom iz Ureda Grada na naš novinarski upit o mogućim rodbinskim vezama pročelnice za komunalni sustav i suosnivača tvrtke koja gradu isporučuje raznu robu i usluge vezane upravo uz komunalni sektor, poput autobusnih čekaonica, panoa, kioska na riječkoj Tržnici i tako dalje.


Pročelnica Odjela za komunalni sustav Grada Rijeke Irena Miličević / Foto D. ŠKOMRLJ


Pročelnica Odjela za komunalni sustav Grada Rijeke Irena Miličević / Foto D. ŠKOMRLJ

Upit smo poslali nakon što je isto pitanje, temeljem prava na pristup informacijama, uputio gradski vijećnik Mosta Josip Kukuljan, pokušavajući provjeriti informaciju je li Babić ujak Irene Miličević. Odgovoreno mu je kako gradske službe »ne raspolažu informacijom« jesu li pročelnica i Babić rodbinski povezani.


Slijedom takvog odgovora, Uredu grada smo poslali upit o rodbinskoj vezi Irene Miličević i Dragutina Babića, kao i pitanje zbog čega vijećnik Kukuljan nije dobio konkretan odgovor na isti upit.


Zakonske odredbe


Nakon našeg upita, iz Ureda Grada potvrđeno je da su Miličević i Babić rodbinski povezani, iako nije odgovoreno u kakvoj su točno rodbinskoj vezi, uz isticanje kako »konkretna rodbinska veza ne predstavlja osnovu za potencijalni sukob interesa u obavljanju pročelničkih poslova niti po kojoj od propisanih osnova«.Rodbinske veze Irene Miličević došle su pod povećalo javnosti 2015. godine, kada je njezin sin Alen Miličević, diplomirani inženjer građevine, zaposlen u Komunalnom društvu Vodovod i kanalizacija, nakon što je na javnom natječaju odabran kao najbolji kandidat. Ni u tom slučaju nije bilo zakonskih zapreka za takvo zapošljavanje, a ni njen neposredno nadređeni, gradonačelnik Vojko Obersnel, ni direktor KD ViK-a nisu smatrali da je u tom slučaju bilo sukoba interesa ili nepotizma.– Naime, radno mjesto pročelnika nije obuhvaćeno definicijom dužnosnika prema Zakonu o sprječavanju sukoba interesa (za razliku od dužnosti gradonačelnika, općinskog načelnika odnosno njihovih zamjenika) pa se odredbe toga Zakona ne odnose na pročelničko radno mjesto. Nadalje, pročelnik nije obuhvaćen definicijom predstavnika javnog naručitelja koji sudjeluje u postupku javne nabave iz članka 76. stavka 2. točke1. Zakona o javnoj nabavi (za razliku od čelnika, člana upravnog, upravljačkog i nadzornog tijela javnog naručitelja), pa se na pročelničko radno mjesto ne odnosi odredba po kojoj se propisane osnove za mogući sukob interesa odgovarajuće primjenjuju i na određene srodnike predstavnika naručitelja.


Isto tako, ne radi se o rodbinskoj vezi koju zakon prepoznaje kao potencijalni sukob interesa. Naime, sukladno Zakonu o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi službenik ne smije donositi odluke, odnosno sudjelovati u donošenju odluka koje utječu na financijski ili drugi interes njegovoga bračnog ili izvanbračnog druga, djeteta ili roditelja, a to u ovoj situaciji nije slučaj. Dakle, nema nikakve zakonske osnove temeljem koje zbog rodbinske veze g. Babića i pročelnice Miličević tvrtka Euromodul ne bi mogla poslovati s Gradom Rijekom. Stoga, nema niti potrebe za definiranjem o kakvoj se rodbinskoj vezi radi i to je, obzirom da nije prekršen niti jedan zakon, osobna stvar pročelnice i g. Babića.


Naime, Grad Rijeka obveznik je postupanja prema Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR). Utvrđivanje rodbinskih odnosa, a time i obrada osobnih podataka, a koji nisu relevantni za obveze službenika i namještenika u Gradu Rijeci, i nisu utemeljeni na zakonskim propisima, u smislu Opće uredbe, predstavljaju prekomjernu obradu podataka. Stoga Grad Rijeka takvim informacijama ne raspolaže niti treba raspolagati jer takve osobne podatke ne smije prikupljati niti ih obrađivati, stoji u odgovoru Ureda Grada.


Kiosci na tržnici koštali su građane Rijeke 5,6 milijuna kuna / Foto S. DRECHSLER


Kiosci na tržnici koštali su građane Rijeke 5,6 milijuna kuna / Foto S. DRECHSLERTragom kiosaka


Što se tiče upita Josipa Kukuljana, u kojem je zatražio odgovor temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama, iz gradske uprave poručuju kako je službenik za informiranje, zadužen za provedbu ovog zakona, odnosno odgovaranje na upite kojima se poziva na ovaj zakon, utvrdio da Grad Rijeka ne raspolaže informacijom iz koje bi bili vidljivi rodbinski odnosi pročelnice Odjela gradske uprave za komunalni sustav Grada Rijeke Irene Miličević i Dragutina Babića, suosnivača i prokurista Euromodula.


– Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama »Informacija« je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti. Bilo što drugo, odnosno svi ostali podaci nisu obuhvaćeni Zakonom o pravu na pristup informacijama na koji se g. Kukuljan u svom upitu izričito pozvao. Uvidom u arhivu Grada Rijeke, odnosno nadležnih Odjela: Odjel za gradsku samoupravu i upravu te Ured grada, utvrđeno je da takvom informacijom ne raspolažemo, poručuju iz Ureda Grada, napominjući kako su svi službenici Grada Rijeke obaviješteni o svojim obvezama vezanim uz Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o javnoj nabavi i Zakon o sprječavanju sukoba interesa.


– Pročelnica Miličević, sukladno navedenim zakonskim propisima, nema rodbinskih odnosa o kojima bi trebala izjavom ili drugim dokumentom obavijestiti Gradonačelnika, zaključuje se u odgovoru.


Gradski vijećnik Mosta Kukuljan kaže kako je do informacije da je Babić ujak Irene Miličević došao istražujući, zajedno sa stranačkom kolegicom Petrom Mandić, nabavku skupe opreme za Tržnice Rijeka, te je informaciju želio provjeriti u gradskoj upravi.U Uredu Grada potrudili su se i poslali nam podatke o poslovanju Euromodula, pretpostavljamo želeći ukazati kako poslovanje te tvrtke s Gradom i gradskim tvrtkama čini tek manji dio prihoda Euromodula. Tvrtka Euromodul je osnovana 1990. godine, a knjigovodstvena vrijednost poduzeća – aktiva iznosi 63 milijuna kuna. Sadašnji vlasnik tvrtke u stopostotnom iznosu je Mile Lulić. Poduzeće ima u vlasništvu tvornicu u Novoj Pazovi. Tvrtka broji 88 zaposlenih u Kukuljanovu te 40 u Novoj Pazovi, a godišnji promet od 2015. do 2018. godine kretao se od 31,7 milijuna kuna, do 46 milijuna kuna, pri čemu je izvoz činio više od polovice prihoda. Proizvodi raznu urbanu opremu, poput autobusnih nadstrešnica, sanitarija za javne prostore, specijalne kontejnere, kao i objekte modularne gradnje. U zadnje četiri godine tvrtka je radila za tridesetak gradova i općina u Hrvatskoj, kao i za nekoliko ministarstava, HŽ i Hrvatsku poštu.– Tragom skupe opreme, a najviše mislim na kioske koje je za potrebe tržnica nabavila Rijeka plus, došli smo do informacija o rodbinskoj povezanosti pročelnice Irene Miličević s tadašnjim vlasnikom tvrtke Euromodul koja je isti proizvela. Naime, zahvaljujući članovima građanske inicijative Protiv skupog Energa dobio sam informaciju o tome da je Irena Miličević rodbinski povezana s vlasnikom tvrtke Euromodul Dragutinom Babićem odnosno da joj je on ujak i to me je otkriće istinski šokiralo, kaže Kukuljan.


Je li Obersnel znao?


Petra Mandić, pak, ističe da je riječ o još jednom šokantnom otkriću o načinu radu riječke gradske uprave.


– Rodbinska povezanost između vlasnika firme koja dobro zarađuje u poslovima s Gradom i pročelnice istog Grada ne mora nužno biti kriminal ili korupcija, ali sigurno postoje elementi sukoba interesa. Nažalost, pročelnici po našim zakonima nisu dužnosnici i njihove sukobe interesa nitko ne kontrolira. U ovom slučaju jedini koji može dati sud je li postojao sukob interesa je gradonačelnik Obersnel koji je gospođi Miličević neposredno nadređen. U tom kontekstu, javnost mora znati je li pročelnica Miličević ikada Obersnela izvijestila o svojoj rodbinskoj povezanosti s vlasnikom Euromodula i kako je on na to reagirao, rekla je Mandić.


Dragutin Babić


Dragutin BabićOd gradske uprave zatražili smo popis i vrijednost ugovora sklopljenih s tvrtkom Euromodul, u zadnjih pet godina. Prema odgovoru iz Ureda Grada, 2015. godine ugovoreno je radova u ukupnoj vrijednosti od 966.501,4 kune, od čega je za održavanje autobusnih čekaonica, oznaka stajališta, oglasnih panoa i površina ugovoreno 357.837,26 kuna, za nabavu i postavu osam novih čekaonica ugovoreno je 499.589,38 kuna, za nabavu i postavu city light ugovoreno je 22.075 kn te za nabavu i postavu deset postamenata ugovoreno je 87.000 kuna.


Za iste i slične usluge, među kojima je i održavanje reklamnih panoa, stupova, oglasnih površina i panoa, godinu dana kasnije Euromodulu je plaćeno 981 tisuća kuna, a 2017. godine 503 tisuće kuna. U 2018. godini vrijednost ugovorenih radova bila je 839,6 tisuća kuna, a ove godine vrijednost ugovora narasla je na 981 tisuću kuna, od čega je za održavanje autobusnih čekaonica, oznaka stajališta, city lighta, reklamnih stupova i plana grada, oglasnih panoa i površina ugovoreno 462.420 kuna.


Za nabavu i postavu tri nove čekaonice ugovoreno je 119.309,38 kuna i za održavanje sanitarnih čvorova s automatskim čišćenjem ugovoreno je 399.900 kn. Ukupni iznos ovih ugovora je oko 4,3 milijuna kuna, no valja mu pridodati i isporuku 5,6 milijuna kuna vrijednih kioska Rijeka plusu, tvrtki u stopostotnom vlasništvu Grada Rijeke, za centralnu gradsku tržnicu, nakon natječaja provedenog 2017. godine te nabavku kontejnera za pušače, vrijednog 56 tisuća kuna, također za Rijeka plus. Iz Ureda Grada ističu kako su poslovi Grada Rijeke s tvrtkom Euromodul d.o.o. ugovoreni isključivo temeljem provedenih javnih natječaja.