Novi proračun

Sljedeće godine kreće uređenje kina Radnik u Klani

Biljana Savić

Obnova će koštati 870.000 kuna, a sredstva su osigurana u LAG-u i Programu obnove brdsko-planinskih područja. Rekonstrukcija Vatrogasnog doma planirana je 2020. i 2021. u iznosu od 150.000 knProračun Općine Klana za 2020. godinu planiran je u iznosu od 15.937.539 kuna, dok su projekcije za 2021. planirane u iznosu od 12.477.764 kuna, a za 2022. godinu 11.625.714. kuna.


– Proračun je mali, pokušavamo napraviti čim više sa čim manje sredstava, borimo se, komentirala je klanjski proračun načelnica Željka Šarčević Grgić, a s obzirom na to da su prije sjednice vijećnici imali sastanak kako bi svatko dao svoje prijedloge, izglasavanje proračuna bilo je jednoglasno i bez ikakve rasprave.


Kako je pojasnila načelnica, 2020. godine planirano je uređenje kina Radnik u iznosu od 870.000 kuna, a sredstva za njegovu obnovu osigurana su u LAG-u i Programu obnove brdsko-planinskih područja. Rekonstrukcija Vatrogasnog doma u Klani planirana je 2020. i 2021. godine u iznosu od 150.000 kuna, dok 2022. godine nije planirana s obzirom na to da se smatra da će do tada navedena aktivnost biti provedena. Europski projekt Ruke pomažu – Zaželi planirana je u kroz 2020. i dio 2021. godine, jer sredinom 2021. godine projekt završava sukladno pravilima EU natječaja.
Izgradnja reciklažnog dvorišta planirana je isto tako 2020. godine, a financira iz EU sredstava. Nadalje, u 2021. godini izbori za lokalnu samoupravu predstavljaju trošak Općine Klana u iznosu od 183.000 kuna. Tijekom 2021. i 2022. godine planirana je izgradnja novog natkrivenog boćališta u Klani, dok je tijekom 2020. planirana nabava potrebne dokumentacije za njegovu izgradnju. Također se 2020. godine planira donacija za NK Klana za obnovu travnjaka na stadionu Grašćina, te financijska pomoć za tiskanje monografije u povodu godišnjice kluba. Iz proračuna za iduću godinu na održavanje čistoće javnih površina planirano je 290.000 kuna, a za održavanje građevina, uređaja i peredmeta javne namjene 200.000 kuna; na održavanje nerazvrstanih cesta ide 475.000 kuna… Ukupno će u program komunalne infrastrukture proračun Općine Klana iduće godine iz proračuna izdvojiti 1.806.500 kuna, a za program građenja komunalne infrastrukture i rekonstrukcije postojeće 1.480.000 kuna.


Također, klanjski su vijećnici prihvatili i ovogodišnji rebalans od 13.911.244 kuna, što predstavlja smanjenje od 302.710 kuna u odnosu na prve izmjene i dopune proračuna. Smanjenje je vidljivo u programu prostornog planiranja te u otplati kredita i predstavlja realni utrošak do kraja godine. Kapitalni projekt Rekonstrukcija Vatrogasnog doma u Klani ovim izmjenama i dopunama svedena je na nula kuna jer se neće provesti do kraja 2019. godine.


Nova programska aktivnost koja je dodana u rebalansu je uređenje Doma zdravlja u Klani, projekt za koji su nabavljene nove stolice i ormari za ambulantu u Klani u iznosu od 50.000 kuna.


Ostala odstupanja u vidu smanjenja ili povećanja u odnosu na prethodni plan predstavljaju iznose koji će se utrošiti do kraja tekuće godine.