S kamika i mora

Slavica Mrkić Modrić: Vavek more huje

Slavica Mrkić Modrić

Ilustracija / Snimio Vedran KARUZA

Ilustracija / Snimio Vedran KARUZA

Ma kada mi j’ kolega rekal - bolje ti j’ i pantigana leh da ti j’ nutra šla lasica ale kuna, ale neda j’ bog kaška kod ča j’ nekoj ženske, ne spametin se kade i još ti z motora došla va kabinu, zajedno san Svevišnjemu zafalila, a samoj sebe rekla »molin te ne seri, vavek more i huje« 


ako i sami znate, novi su prijeli, stari predali vlast, a mi si drugi smo tamo kade smo bili i prvo. Neki zadovoljni zibranemi, neki baš i ne jako, ma to nan je – ča nan je. Naslišen kako j’ gradonačelnik prelipe nan metropole prvi dan zakasnil na delo. Ma ne zato aš je zaspal, ale mu je osobni šofer poklopil žveljarin i obrnul se na drugu bandu, leh zato ča j’ čovik šal na delo tranvajon, a na štacije je nekoj gospe bilo loše pa j’ kod saki normalan čovik bil š njun doklen Prva pomoć ni arivala. Oni ki su ga čekali, ča će reć delavci va Gradu Zagrebu, pljeskali su mu kad je došal, ča more bit da su komać doškali da njin dojde neki novi, a more bit i da se sakoj vlaste vole vrit zavuć. Nekako me baš jako ne pojida je ovo prvo ale ovo drugo aš znan da j’ kombinirano. Ono ča j’ šjor Tomaševića još doškalo je situacija za ku je znal da ni bajna, ma j’ mislel da j’ jedan sled bolja leh ča je. Me par da j’ kasa od mnogeh gradi i općin već šupa leh ča su misleli oni ki su ju dobili va teštament. Vavek smo nekako, pa ćemo valjda i ov put, a za četire leta imet ćemo priliku za popravni tamo kade bude rabilo.Ono ča ja valje moran popravit je auto. A i moja j’ škrabica, kod i one gradske i općinske šupa već leh je našupeji švicarski sir. Ma ja ni karticu peglala, ni po obedih hodila, ča bi se reklo – ni luk jela, ni luk mirisala. I ča j’ najhuje, ne moren ni sebe, ni drugomu reć – krivica j’ tvoja. Ča j’ bilo? Bilo j’ tako da san se posela va auto i provala oprat staklo, ma vodi ni bilo. Mislin si, ča ja z ovun vodun delan, pa ni mesec dan da san ju lela. Kako san fanj komotna, de ne rečen lena, nisan ja to opće abadala, rekla san – ću, ma to ću je dva dana viselo va zraku.
Onput se j’ i paron posel smanun va auto i ja mu govorin – Igor, ovde neš jako vonja. Bili smo na Učke. On govori – a, ča ako ne septička, tu ni kanalizacije. Pokle par minutih ni već smrdelo. Onput smo k večeru šli va Dharmu na Pećine, pu prijateli Vere i Andra. I sopet ista stvar. Pardon, isti smrad. I opet je prestalo. Došli, parkirali, poseli se i ćakulali z neken Čehon ki ima najbolju vegetarijansku piceriju va tomu delu svita. Paron je pozabil na smrdejuhu od auta, ne i ja aš saki od nas ima svoj auto, ma njegov ne diši tako da hita na povraćat. Stala san se i dočin san došla blizu brižnoga Luja ale za hrvasko govorno područje – dotura Lujđija (tako mi se auto zove) zbilja san skoro hitila van. I većoj bedačine od mane bilo bi ćaro da j’ spod haubi neš krepalo. Dignula san ju i imela ča videt – pantigana kapitalac finila j’ na električnoj stolice, odnosno pojila mi je čep od akumulatora i struja ju je ubila. Prvo leh je partila nesnaga mi j’ pojila i cijev od vodi za stakla prat i celu onu oblogu zalepljenu na haube z nutarnje bandi.


Se san to videla va jednomu gljedanju, aš da jih je još bilo, do sada ne bin stala povraćat. Zazijala san – Igooor, crknuta pantigana mi je va motoru. On je odgovoril – nemoj mane zvat. Ja tamo ne gren. Leh je još falelo da skoči na kantridu i počne vriskat. To van se j’ oženit za umjetnika! Srićun su na tomu druženju bili još i Vera, i Marko pa j’ ekipa za očevid rešila stvar. Vera j’ Cigotu dala rukavice, masku i dva najlona, pa j’ dr. Cigo bil spreman za obdukciju. Pantigana j’ finila va baje za organski otpad, a pokle smo imeli akciju snaženja. Duguuu! Zač je Cigo rekal da se osjeća kod dr. Milinović, ne želin znat pa ne pitan. Drugo jutro zoven renolov servis. Ženskica govori – dojdite utorak na polne, ne more prvo i bit će da pantigane vole kapturići aš niste vi prvi slučaj. Ja, super – morda nisan van, ma san sebe. Mane, selskomu ditetu pantigana ni domaće blago. Na poljskoga miša ne bin ni trepnula, ma na ov kus smrdljivoga čuda domišljat ću se doklen buden živa. Još mi je rekla da gren pu veterinari i da kupin nekakov sprej protiv miši da sprečin ponavljanje. Avah je mane, ona već o drugoj pantigane, a ja još vavek ne znan ča mi j’ ta beštija načinila va motoru i kuliko će me to koštat.


Ma kada mi j’ kolega rekal – bolje ti j’ i pantigana leh da ti j’ nutra šla lasica ale kuna, ale neda j’ bog kaška kod ča j’ nekoj ženske, ne spametin se kade i još ti z motora došla va kabinu, zajedno san Svevišnjemu zafalila, a samoj sebe rekla »molin te ne seri, vavek more i huje«.