S kamika i mora

Slavica Mrkić Modrić: Ni nogomet za sakoga

Slavica Mrkić Modrić

REUTERS

REUTERSNiki mane ni veći neprijatel od mane same. Ni da mi j’ to neš novoga, ma me saki put iznenadi kuliko samu sebe moren zeznut. Četrtak smo igrali protiv Belgiji, to si znamo, a kako mi imamo kolegij na tri ure, a utakmica j’ počinjala na četire, a ja nisan matere prehitila televiziju z interneta na normalno, ni mi bilo druge leh poć pu glavnoga urednika i reć mu – Ive, oprosti, ma ja se izuziman z kolegija aš moran poć z materun gljedat utakmicu. Rekal je – idi u miru i ja san šla. Ma, kad san došla doma, došla san va se leh ne va mir. Ona j’ već sedela spred televizije. Parićana. Z dekicun na črljeno-bele kockice, mada j’ va kuhinje bilo sto stupnji. Namesto – dobar dan, kako si, zajedno je zazijala – prehiti mi ovo tvoje sranje, utakmica mi je. Obedvala je na trosjedu mada j’ bilo još pol ure do utakmice. Ne da se ta dekomodat. Ja san pogljedala ako j’ okol nje ča ča bi mogla zašvikat va televiziju, aš njoj to ne bi bilo prvi put, pa da maknen ma ni bilo ničesa osin Božićne zvezdi, a nju valjda neće. I utakmica još ni ni počela ona j’ već rekla da su ti Belgijanci grdi ljudi, a da njin je himnu skladal neki komu j’ slon va uho prdnul.


Zajedno mi j’ bilo ćaro ča me čeka. A, niš, posela san se do nje, na malo dalje aš kuliko mlati z ručinami još bi me mogla i ranit, i klala se sudbine va ruki. A sudba j’ bila kleta. Već na početku, kad je Perišić falel gol, zrušila j’ pol neba, a do kraja utakmice pali su si odozgora i to neki i više puti. Ja nisan mogla verovat kako moja mat more tako grdo za nekoga reć, a rekla je za mnogi. Ne moren van ni reć ča j’ se zbrojila Belgijancon, sudcon, a o Varu da ni ne govorin. Pita ona mane – ki j’ sad ta jebeni Var. Ja njoj govorin – mama, to ni čovik, odnosno dva su, a Var je kamara kade ta dva – glavni i pomoćni Var-sudac kontrolaju ovi sudci na terenu. Ona me bledo gljeda i odgovara – pa ča j’ to, već je sudci leh je igrači. Intanto ti skriveni su niš koristi i ja to ne priznan. I ča sad da ja njoj na to odgovorin?


Kako j’ utakmica hodila kraju tako j’ ona postajala se žešća i žešća. Na poluvremenu san njoj skuhala kamamilicu, mislela san da će ju to malo kalmat, ma drek, ona j’ pukazala i da je rasist. Ne smen van ni reć ča j’ se zdelila igračimi Belgije aš to ni harta ne more potrpet. Intanto, nisan znala bin se smela ale bin plakala naslišajuć je. Saki drugi minut san se pitala – ča ovako netolerantna osoba je odgojila mane ovako tolerantnu. A je, ma kada j’ nogomet va pitanju ona podemoni, a saki ki njoj se približi Lukice ale ga, ne daj Bog zruši, e taj dobije takovu tiradu da ću ja pisat Modriću i reć mu da kad projde va penziju ću mu za besplatno poslat svoju mat kod tjelohranitelja i da mu sigurno niki neće doć blizu. Ni da bi ona koga udrila rukun ale nogun, ma zajičina njoj mlati huje leh nunčaki.
A kada smo već pu nunčak, tr znate da j’ to okinavsko borbeno oružje, kad je doznala da će nan idući protivnik bit Japanci već njin je dala ime. Pita me – ča sad to, ča ne igramo z Španjolcimi, ča sad te kamikazi. Onput je počel monolog, zbiflala je se ča zna od Japana i to se ono grdo, a onput je rekla da nan ti z očijami nahero moru klast soli na rep. E, tu mi j’ već bilo dosti njejega rasizma, magari bil i va službe nogometa pa san njoj rekla da muči aš da ću ju poć prijavit. Odgovorila je – tr znan da bi, a ja nisan rekla niš ča ne stoji, ča ni istina. I bome je zamučala. Ravneh pet minuti je mučala, a onput je ofenđeno rekla – ja, va ovoj kuće se stareji ni malo ne poštuju. Ja ju celi život nadstojin i pazin na nju, a ona mane govori da ako ne zamučin da će me poć prijavit. To mi j’ hvala. Ja, ne govore stari ljudi zabadava – ča se više spriginješ, već ti je rit videt. Neka, neka, videt će to zlo od moje hćere kako će njoj bit kad mane ne bude…


Sedela san za laptopon, delala, mučala i trpela, a onput je okol mane počela letet nekakova mušina pa san ju otela otrest. Kad je ona z trosjeda zazijala – da se nisi usudula, to j’ moja muha, moj kućni ljubimac, moran i ja z nekin govorit kad s tobun ne moren. A to ča leti okol tebe, tr i sama znaš na ča muhi lete. Šegavomu dosti.


Niš nisan rekla, leh san zaprla laptop, stala se i prošla vanka. Još vavek ne povedamo, a muha i dalje leti. Naravno, okol mane.