S kamika i mora

Slavica Mrkić Modrić: Ni divi prasac miš

Slavica Mrkić ModrićSte čuli da j’ Mamić vrnul države slovimi – pedest i dve milijune kun? Ste. Pa i ja san, i smiron mislin kako zgljeda kad se ti silni soldi kladu na kup. Moja prijatelica i kolegica pak išće odgovor na pitanje kako neki va ovoj našoj zemlje na pošten način more zaradit tuliko solad, a jedna druga njoj odgovara da more aš da se va nogometu soldi zarađuju lahko. Onput ova prva govori da ako j’ tomu tako, ona će se lipo oženit za nogometnoga menadžera. Otela san njoj reć – molin te nemoj, aš kakove si ti srići ta isti bi bil ili menadžer »žnj lige« ili bi i tebe prodal, ma san mučala. Intanto j’ ostalo pitanje od kuda nekomu tuliki soldi? Ni da mi j’ običaj špijat va tuji takujin ma mi j’ nevjerojatno da neki more, ča bi se reklo – preko noći nabavit tuliki soldi. Ćampasta kakova san zamišljan da j’ ta gospa M imela celu jednu kamaru leh za soldi, i da su jih celu noć znašali i nosili platit države to ča su platili. Počela san se i sama sobun smet aš me j’ ta slika domislela na vrime kada san na Hreljin va školu hodila i kada smo onako mići pospravljali drva da bi nan centralno po zime delalo. I pu nas je hodilo se od ruk do ruk i finilo pu podvornika va jednoj škuroj kamare.


Kada su mi i Mamić i njegovi soldi postali štufi obrnula san na turizam. Verujte, jako mi se j’ lipo videlo čut da j’ Hrvaska, uza se ove nevolji ke imamo z tun koronun, najsigurneje turističko odredište va ovomu delu svita. Ma, ni sekunda pasala i san se zapitala – zač onda pooštravamo meri? Zajedno san si i odgovorila – prevencija, mala – prevencija. Tr i sami znate za onu bolje j’ sprečit leh je lečit. Razumen i ne njurgan aš mada san dva put cepljena, a za ki mesec bin mogla i treti ako ga propišu, mane j’ toga vranića jako strah pa Bog. Jedino ča ne volin kad seh rivaju va isti koš. Najme, ako j’ naša županija, po seh regulah i merah zelena, a isto takova je i Istarska, zač su nas onput zarivali z ostalemi jadranskemi županijami ke imaju altroke huji rezultati po pitanju bolneh leh ča jih imamo mi? I sada lipo i mi fasujemo skupa z njimi, a ča bi se reklo – nit’ luk jili, nit’ ga dihali. Ča j’ najhuje va celoj ovoj štorije od pooštreneh mer? To ča ćemo se mi i Istrijani mer pridržavat aš smo takovi kakovi smo, i neka smo, a ovi južneje će delat kako njin odgovara. I neka mi niki sad ne govori da san »lokal fašist« aš ovo ča povedan već se j’ sto put dokazalo. Volela bin da me iznenade i da ne buden va pravu, ma teško.


A sada malo o eurimi. E, tu valje moran reć da su me ti stručni ljudi od banke razočarali aš med pet motivi ki su šli va uži izbor za naličje hrvaskeh euro kovanic od devet ponuđeneh nisu klali Teslu. Srića od Boga da su ljudi normalni pa su ga sami zibrali. Intanto će na hrvatskemi euro kovanicami bit i on. A kada san već pu Tesli, ki’vo dan san se nasmela do suz. Ja, dobro j’ – mane da prst pokažeš ja se smejen. Ma ovo mi j’ bilo jako smešno. Najme, kako ja na mail dobijen čuda toga zmed ostaloga san dobila i obavijest da Teslin muzej ni oprt za posjetitelji aš da j’ nestalo letrike.
Letrike ni nestalo va Kostrene pa se na jednoj snimke lipo vidi kako se okolo rotora rotira diva prasica i njeje potomstvo. Divi prasci va Kostrene nisu nikakova vijest, ma su vela napast aš nikomu, ni šal hodeć, ni šal vozeć, ni ugodno kad utakne nekakovu praščju familju. Kolegica Kostrenka pak ima video zapis va komu njoj z vrta zihajaju i rošću spod balkona. Rekla san njoj da ona ima »opege«, a da to ni ne zna. Prefina je da bi me vrit poslala, pa j’ leh rekla – moreš se ti zafrkavat ali veruj da to ni ni malo ugodno ni za čut, ni za videt, a ja san takove sriće da se jušto va moj umejak doselila samohrana majka z vagun dece.


Zbilja mi ni ćaro kako sa ova leta ni najdeno rešenje za te dive praščine aš sopeta ćemo doć do istoga – lovac va mestu ne sme pucat, a vepar ni miš da mu kladeš trapulu pa se ulovi. Mane, odnosno momu vrtu hodočasti familja srn. Fanj je zvicijana aš ji leh salatu, blitvu, tikvice i špinat. Pomidori njoj nisu napeti kod ni kumari, a ni petersin, šegljin i merlin njin ne gre vrit. Mat je rekla – lipo ste se podelile, misleć kako mane vrit ne gre ono ča srnan gre. Leh još da jih navadin zalevat i računi od vodi plaćat pa ćemo imet lip suživot.