S kamika i mora

Slavica Mrkić Modrić: Kad jugo gloje i steni i mane

Slavica Mrkić Modrić

Foto: M. GRACIN

Foto: M. GRACINAko ste i vi meteoropati onda ćete me razumet, ako ne, ćete reć da san jedan sled šuknjena, a za to me baš briga. Tr ni prvi, ni zadnji. Intanto, dočin se ta fronta, ale kako god se to zvalo, počne grupirat tamo negdere okolo Đenove, a more bit i negdere drugde, za me počinju teški dani, a još teže noći. I za seh okolo mane, aš ta meteoropatija ne napada leh fizički, napada ona i psihički. Bole kosti, škriplju kolena, saki ožiljak se javi – tu san, da ne bin slučajno pozabila, a o glavine i želucu, kod i njihovomu spoju, da ni ne govorin. Onput se va se to zameša i nervoz, pa moj život postaje bajka.


Tako j’ nekako bilo i sobotu. Vane j’ kuhalo i nakuhevalo, škurilo se, vedrilo pa opeta škurilo. Južina je glojala i steni i mane, viselo je nebo, visela san i ja, na onomu jednomu živcu ki me j’ još držal da se ne otkinen od zdrave pameti i počnen davit seh okolo sebe. Ne, pojidajte se, si su živi. Za sad. Onput je nervozan i bolan dan zakoraknul va još huju noć. Blejala san va televiziju, a da me pitate ča san gljedala niman pojma aš to su ona gljedanja kad ti gljedaš nju, a ona gljeda tebe. Pa je negdere okol dve zapolnoćun predsjednica kućnoga odreda za moral, ćudoređe i lipo ponašanje tj. moja mat oprla vrata od kamari i ni ne znajuć kuliko se zaspraven igra životon rekla:


– Mala, si ti normalna, pošten svit će se još malo pa stat, a ti još nisi šla spat. O, Božić moj dragi, ma si me z ovun malun kaštigal.
Obrnula san glavu, tek tuliko da ju obrnen aš me je tuliko bolela da nisan mogla već i dogovorila:


– Ako misliš još ko leto poživet, vrnjaj se va njazlo.


Frknula j’ z noson i namaljala da njoj pači svitlo, da nisan normalna, da ovo i ono. Pobjedila je aš ju nisan mogla već naslihat pa san na pol kaubojskoga filma, kako bi ona rekla, šla spat. Dakle, ne znan kako j’ finil obračun na filmu, ma znan da do našega obračuna kod OK korala i to zahvaljujuć mojoj migrene ni došlo. Ono do česa je došlo je noć koj nikada kraja. Semi temi tegobami ka su me mučile ruku su došle dat još i sparina, nesanica, črne misli i krvopije. Celo leto va kamare nisan utaknula niti jednog jedinoga komara, ma te noći ih je bilo vagun. Su krv su mi posisali, kod i ono malo strpljenja koga san još imela. Sa san se zavila va lancun, altroke one folije za mršavljenje, potila san se i potila, pa presučevala, smiron češala i brojila, brojila i brojila. Se ovce za ke san znala da ih je ikada iki na Krasice imel, se kravi, ma se blago. Onput bin malo zakimala, kad eto ti novoga vampira pa sopeta se spočetka. Mir je donesal daž ki je počel padat okolo šeste, a nemir ona ista z Odreda za moral i ćudoređe. E, pa kako me j’ tirala spat, tako me j’ okolo desete tirala stat se aš:


– Mala, si ti normalna, pošten svit će još malo pa poć obedvat, a ti se još nisi stala.


Ste primjetili da njoj sako obraćanje mojoj malenkoste počinje z »mala, si ti normalna«. A kako ću bit? Intanto, mala ka ima 56 let se je stala i zajedno se ukopčala va se makine va ke se je mogla leh da ne mora z nikin povedat. I tako san došla i do fejzbuk objavi moga najdražega fratra, fra Siniše Pucića. E, pa moj je fra Pucko napisal – uvedimo u svoje nedjelje dan bez mobitela, portala, društvenih mreža… Dan za obogaćivanje duše, rekreaciju, mir… Ponajviše, dan za Boga, za obitelj, potrebite, za razgovore uživo, za duhovno štivo… Pridružite se! Ako negdje gori pa misle da vas moraju odmah dobiti, pustite… korisnije im je da zovu vatrogasce.


E, moj Pucko, kako to lipo zvuči, ma… nekako mi se čini da san va prošlomu životu bila vatrogasac i to loš, aš da tomu ni tako ne bi me va prosjeku dnevno zvalo trejsetak ljudi, slalo mi pedesetak poruk i isto tuliko mejli. Ne bin stalno morala gasit nekakovi ognji, i ne bin imela lahko zapaljivu narav. A, ja, kako bi stari ljudi rekli – Bog da sakomu kuliko misli da more nosit. Moja mater bi sad rekla – mislel je da san jako jaka kad mi j’ dal tebe. A zaspraven, ne bin dva put rekla da ni va pravu.


Intanto, daž je pal pa se malo lagje diše. Bog i se, ne pozabite da su one dve ključne šetemani još spred nas.