Stav

Senat Sveučilišta u Rijeci objavio važnu etičku odluku – nultu stopu tolerancije na uznemiravanja, a pogotovo spolno

Ingrid Šestan Kučić

Uznemiravanje, a posebno spolno uznemiravanje u bilo kojem obliku suprotno je temeljnim vrijednostima na kojima počiva Sveučilište u Rijeci, ne smije se tolerirati niti ostati neispitano, stoji u izjaviRIJEKA – Uznemiravanje, a posebno spolno uznemiravanje u bilo kojem obliku suprotno je temeljnim vrijednostima na kojima počiva Sveučilište u Rijeci, ne smije se tolerirati niti ostati neispitano – stoji u izjavi o politikama postupanja u vezi s prevencijom i zaštitom od spolnog uznemiravanja Senata Sveučilišta u Rijeci.


Postupati po prijavama


Ta je izjava usvojena na posljednjoj sjednici, a članovi Senata u njoj ističu i da neprihvatljivim smatraju i nepostupanje po prijavama spolnog uznemiravanja, odnosno njihovo zanemarivanje u smislu odgađanja ili neistraživanja prijavljenog spolnog uznemiravanja. Također pozivaju fakultete da informiraju i educiraju studente, zaposlenike i članove svojih tijela o nedopustivosti nasilja i važnosti poštovanja osobnog integriteta, pruže podršku i zaštitu žrtvama uznemiravanja, uključujući informiranje o njihovim pravima i mogućnostima te sprječavanje sekundarne viktimizacije, kao i da pravovremeno i mjerodavno postupaju u pojedinačnim slučajevima, s osobitom pažnjom prema slučajevima u kojima je došlo i do zlouporabe autoriteta. Poziva se i na suradnju s nadležnim raspoloživim institucijama i tijelima progona te specijaliziranim organizacijama civilnog društva, kako bi se osigurao najviši stupanj kapacitiranosti za borbu protiv spolnog uznemiravanja.


Izjava Senata nadovezuje se i na objavljeno priopćenje Vijeća časti, čija je predsjednica prof. dr. Jasminka Ledić, a oba dokumenta predstavljaju institucionalni iskorak i ukazuju na posvećenost sastavnica u njihovim daljnjim aktivnostima prevencije i zaštite od spolnog uznemiravanja.


Neprihvatljivo
U priopćenju Vijeća časti također se ističe da je spolno uznemiravanje izričito označeno kao neprihvatljivo i nedopustivo ponašanje koje karakterizira izostanak pristanka ili odbijanje druge strane, a uključuje ponavljano neželjeno upućivanje verbalnih i fizičkih prijedloga spolne naravi drugoj osobi, fizičko napastovanje, ponavljano neželjeno iznošenje šala i opaski koje su spolno obojene, uključujući referiranje na spol i spolnu orijentaciju, ruganje i ismijavanje koje je spolno obojeno, izlaganje spolno uvredljivoga i uznemirujućega materijala, zahtijevanje spolnih usluga, s posebnim naglaskom na nedopustivost takvih ponašanja koja uključuju zlouporabu pozicije autoriteta. Neprihvatljivim se, nadalje, smatra vršenje pritiska na osobu koja je odbila ili prijavila neki od oblika spolnog uznemiravanja. Također, neprihvatljivim se smatra nepostupanje po prijavama spolnog uznemiravanja odnosno njihovo zanemarivanje u smislu odgađanja ili neistraživanja prijavljenog spolnog uznemiravanja.


Stvarati klimu sigurnog okruženja


Vijeće časti želi jasno i snažno naglasiti potrebu da Sveučilište u Rijeci bude mjesto na kojemu će se sustavno, kontinuirano i s posebnom pažnjom stvarati i razvijati klimu sigurnog obrazovnog i radnog okruženja, za sve studentice i studente, djelatnice i djelatnike.


Uznemiravanje, a posebno spolno uznemiravanje u bilo kojem obliku suprotno je temeljnim vrijednostima na kojima počiva Sveučilište u Rijeci, ne smije se tolerirati niti ostati neispitano, napominje se u priopćenju Vijeća časti koje potpisuje prof. dr. Jasminka Ledić.