Grad Rijeka

Savjetovanje s javnošću o predloženom načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora

Sanja Gašpert

Snimio Sergej DRECHSLER

Snimio Sergej DRECHSLER

Savjetovanje ostaje otvoreno do 28. veljače, a tema kojom se bavi tiče se svih građana, posebice vijeća mjesnih odbora, udruga građana, upravitelja zgrada i ovlaštenih predstavnika suvlasnika zgrada, no potiče se i ostala zainteresirana javnost da se u njega uključiRIJEKA Na stranicama e-konzultacija Grada Rijeke objavljeno je savjetovanje s javnošću o nacrtu prijedloga odluke o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području grada Rijeke. Savjetovanje ostaje otvoreno do 28. veljače, a tema kojom se bavi tiče se svih građana, posebice vijeća mjesnih odbora, udruga građana, upravitelja zgrada i ovlaštenih predstavnika suvlasnika zgrada, no potiče se i ostala zainteresirana javnost da se u njega uključi.


Na području grada Rijeke osnovano je 34 mjesnih odbora, koji predstavljaju oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana. Tijekom proteklih godina Grad Rijeka uložio je značajna sredstva za nesmetani rad mjesnih odbora, posebno u cilju kvalitetnijeg sagledavanja užih lokalnih problema i njihovo rješavanje uz koordinaciju s legitimnim predstavnicima lokalne zajednice.


– Nastojeći što je moguće više udovoljiti interesima mjesnih odbora za što samostalnijim raspolaganjem sredstvima potrebnim za njihovu djelatnost, Grad Rijeka prvi je put 2002. godine donio odluku kojom je uređen način financiranja djelatnosti mjesnih odbora, a 28. listopada 2008. godine Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo je trenutno važeću odluku o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke. Odluka je neosporno imala pozitivnih učinaka na razvoj mjesne samouprave na području grada Rijeke, posebno u smislu uvedenog sustava financiranja mjesnih odbora baziranog na programskom financiranju aktivnosti, uz osiguranje poticajnih sredstava za donacije te promicanje akcija u kojima sudjeluju građani dobrovoljnim radom, što je najbolje vidljivo kroz vrlo uspješni projekt Riječki program lokalnog partnerstva. Prateći primjenu odluke kroz duže vremensko razdoblje, ukazala se potreba za njezinim opsežnijim izmjenama, posebno u dijelu koji određuje visinu i raspored sredstava po mjesnom odboru za ostvarivanje malih komunalnih akcija te način raspodjele sredstava za tu namjenu koja su na raspolaganju mjesnom odboru. Postojećom odlukom se za ostvarivanje plana malih komunalnih akcija – do sada nazivanih komunalnih prioriteta, kojeg predlažu vijeća mjesnog odbora, osiguravaju u proračunu Grada sredstva u visini 80 posto ostvarenih sredstava komunalne naknade za stambeni i garažni prostor na području tog mjesnog odbora u prethodnoj godini. Ta sredstva raspoređuju se mjesnom odboru planom raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora, ističu u Gradu Rijeci. Dodaju kako je kroz sve ove godine primjene samo jedan mjesni odbor “prešao” iz kategorije slabo razvijenih u kategoriju dobro razvijenih, što je pokazatelj da “sredstva poravnanja” ne funkcioniraju na zadovoljavajući način, odnosno da ne dolazi do željenog ujednačavanja komunalnog standarda.
– Nadalje, uočen je problem da svaka nova gradnja (opremanje) objekata komunalne infrastrukture iz sredstava mjesnog odbora podrazumijeva kasnije i povećana sredstva za redovno održavanje onoga što je izgrađeno (opremljeno). Treći uočeni problem pitanje je prioriteta pojedinih ulaganja sredstava za male komunalne akcije u prometnu i drugu infrastrukturu (npr. javna rasvjeta), jer je uočeno da neka vijeća mjesnih odbora u infrastrukturu takve vrste ulažu znatnija sredstva iako to objektivno nije prioritetno, dok drugi mjesni odbori u kojima je stručnom analizom utvrđen veći stupanj prioriteta to ne rade, odnosno to ne mogu ostvariti. S obzirom na naprijed navedeno, stručne službe Grada Rijeke u suradnji s predstavnicima trgovačkih društava Rijeka plus d.o.o. i Energo d.o.o. smatrali su da je potrebno pristupiti cjelokupnoj reviziji sustava financiranja malih komunalnih akcija i održavanja komunalne infrastrukture mjesnih odbora. Radi boljeg razumijevanja, predlaže se isključivo korištenje izraza “male komunalne akcije”, umjesto komunalnih prioriteta, pri čemu se pod tim izrazom podrazumijeva gradnja, uređivanje i održavanje manjih objekata komunalne infrastrukture i manjih objekata javne namjene kojima se poboljšava komunalni standard građana na području mjesnog odbora, a koji nisu obuhvaćeni drugim programima. Predlaže se drukčiji raspored navedenih sredstava u odnosu na postojeću odluku, kažu u Gradu.