Zanimljiv "hobi"

Savjetnik u Gradu Rijeci učestalo se javlja na natječaje za prodaju gradskih stanova. Tvrdi da – nije u sukobu interesa

Damir Cupać

Foto Sergej Drechsler

Foto Sergej Drechsler

Savjetnik za pravne poslove i sindikalac Dejan Mavrinac uplatio je čak 11 jamčevina u iznosu od preko 80 tisuća €RIJEKA – Kada dobijete anonimnu informaciju da je savjetnik za pravne poslove i javnu nabavu u Gradu Rijeci sudjelovao kao kupac u postupcima prodaje gradskih stanova, čini vam se uzaludnim upitati gradske vlasti je li to točno. Zato što se čini nevjerojatnim da je to moguće. Budući da je ipak red priupitati odgovorne na Korzu 16 je li informacija točna, to smo i napravili. Iz odgovora je vidljivo da je informacija točna. Zaposlenik koji je vjerojatno u vrijeme radnog vremena odlazio na licitacije zove se Dejan Mavrinac.


I da stvar bude gora, on je i predsjednik Sindikata gradske uprave Grada Rijeke.


– Dejan Mavrinac u Gradu Rijeci obavlja poslove savjetnika za pravne poslove i javnu nabavu. Natjecatelj Dejan Mavrinac sudjelovao je na ukupno četiri javna natječaja za prodaju stanova i poslovnih prostora u vlasništvu i suvlasništvu Grada Rijeke i to na dva natječaja u 2019. i na dva natječaja u 2023. godini. Na jednom od natječaja u 2019. navedeni je izlicitirao 19/120 idealnog dijela stana broj 8, ukupne površine 33,42 m2, koji se nalazi na četvrtom katu zgrade na Trgu 128. brigade Hrvatske vojske 1, za iznos od 88.000 kuna. Početna prodajna cijena navedenog idealnog dijela iznosila je 38.475 kuna. Do sklapanja ugovora o prodaji ipak nije došlo, s obzirom na to da se utvrdilo da je pred nadležnim tijelom Primorsko-goranske županije u tijeku postupak radi povrata u vlasništvo, odnosno određivanja naknade za oduzetu imovinu, pokrenut po zahtjevu ovlaštenika naknade temeljem Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine. Slijedom toga Grad Rijeka je temeljem Odluke o prodaji stanova u vlasništvu Grada odustao od prodaje nekretnine te navedenom izvršio povrat uplaćene jamčevine, a o čemu je donijet Zaključak gradonačelnika od dana 16. rujna 2019., navode u Gradu Rijeci.


Kao agent za nekretnine
Iz odgovora je vidljivo da je Mavrinac uplatio ukupno jedanaest jamčevina u ukupnoj visini od 80.482,20 eura.– Temeljem dva natječaja u 2019. imenovani je uplatio dvije jamčevine, dok je po natječaju od 21. svibnja 2023. uplatio šest jamčevina, a po natječaju od 15. listopada 2023. tri jamčevine. Natjecatelju Dejanu Mavrincu vraćeno je ukupno 10 jamčevina sukladno odredbama gradskih akata, a nije vraćena jamčevina za stan neprikladan za stanovanje u Rijeci, Brajda 3, ukupne površine 83,57 četvornih metara, u visini od 12.800 eura, odnosno 96.441 kuna, objavljen u javnom natječaju od 15. listopada 2023., budući da isti nije na vrijeme odustao od svoje prijave, odnosno odustao je kad je postupak licitacije započeo otvaranjem njegove prijave, pa slijedom navedenog nije ostvario pravo na povrat jamčevine, navode u Gradu Rijeci.


Budući da se čini da je sindikalni predsjednik i savjetnik za pravne poslove i javnu nabavu vrlo često postupao kao agent za gradske nekretnine, zanimalo nas je misle li gradske vlasti da je njegovo sudjelovanje na gradskim natječajima toga tipa sukob interesa budući da se može pretpostaviti da je on u boljoj poziciji u odnosu na druge natjecatelje.


– Uvjeti, način i postupak prodaje stanova i poslovnih prostora u vlasništvu i suvlasništvu Grada Rijeke propisani su Odlukom o prodaji stanova u vlasništvu Grada Rijeke. Natječaje provodi Povjerenstvo za provođenje postupka prodaje poslovnih prostora i stanova u vlasništvu Grada i to prikupljanjem prijava, odnosno ponuda te usmenim javnim nadmetanjem, odnosno licitacijom, a isti se objavljuju na web-stranici Grada Rijeke i oglasnoj ploči na Titovom trgu 3, dok se obavijest o raspisivanju natječaja objavljuje u dnevnom tisku. Tekst natječaja sadržava sve bitne podatke u vezi prodaje stanova i poslovnih prostora, a između ostalog i početni iznos kupoprodajne cijene, a koji podaci su svima javno dostupni. Osim toga materijali za prodaju stanova i poslovnih prostora koji se prethodno upućuju na kolegij gradonačelnika, kao i potom donijeti zaključci javno se objavljuju i dostupni su svima na službenoj stranici Grada Rijeke. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve fizičke osobe koje su državljani Republike Hrvatske i državljani članica Europske unije te pravne osobe koje su registrirane u Hrvatskoj i državama EU-a. Druge strane fizičke i pravne osobe mogu sudjelovati na natječaju ako ispunjavaju zakonom propisane uvjete za stjecanje prava vlasništva na području Republike Hrvatske. Sukladno odlukama, na dan održavanja licitacija Povjerenstvo utvrđuje broj pristiglih prijava, odnosno ponuda, jesu li ispunjeni svi uvjeti iz natječaja te započinje li s licitacijom (kod poslovnih prostora ukoliko dva ili više ponuditelja ponude isti iznos kupoprodajne cijene, odmah nakon javnog otvaranja ponuda pristupit će se usmenom javnom nadmetanju – licitaciji). Slijedom navedenog, ukoliko su ispunjeni svi uvjeti natječaja, Povjerenstvo nema osnove nikoga tko ispunjava uvjete isključiti iz postupka usmenog javnog nadmetanja, odnosno licitacije, obrazlažu u Gradu Rijeci i naglašavaju da Dejan Mavrinac u licitacijama nije bio stavljen u povoljniji položaj u odnosu na druge natjecatelje jer su svi uvjeti prodaje stanova, kao i početne cijene stanova, u postupku same prodaje javno objavljene i dostupne svima i to u dokumentaciji koju Grad Rijeka putem nadležnog Odjela za gradsku imovinu objavljuje na svojim web-stranicama.


Neugodno za kolege


E sad, postavlja se i pitanje kako je moguće da u vrijeme radnog vremena savjetnik Mavrinac odlazi na licitacije.


Foto Sergej Drechsler


– Službenik Mavrinac je zatražio izlaznicu u privatne svrhe koju mu je nadležni pročelnik odobrio sukladno postojećoj proceduri i mogućnosti koju imaju svi službenici Grada Rijeke, pojašnjavaju u Gradu Rijeci.


Dakle, prema tumačenju gradskih vlasti nema ni jedne zakonske prepreke koja bi onemogućila Dejanu Mavrincu vježbanje posla agenta za nekretnine. No, ipak je nevjerojatno da je Mavrinac imao potrebu javljati se na toliki broj natječaja i stavljati u vrlo neugodnu situaciju i svoje kolege koje provode natječaje, ali i ostale natjecatelje jer je dio njih znao o kome je riječ i što dotični radi. Ponovimo, Mavrinac je sudjelovao na četiri natječaja, ali budući da se u njima objavljuje prodaja više nekretnina, uplatio je više od deset jamčevina, a onda čekao da mu se one isplate nazad. Što ga je motiviralo na takve postupke, teško je odgonetnuti, kao što je još teže odgonetnuti kako je moguće da gradonačelnik Marko Filipović nije pojasnio svom zaposleniku da se okane ćorava posla jer kompromitira gradsku upravu, zaposlenike i gradsku vlast.


Mavrinac: Nisam u sukobu interesa, niti sam stavljen u povoljniji položaj


Za izjavu oko natjecanja za gradske stanove i poslovne prostore pitali smo i savjetnika za pravne poslove i javnu nabavu u Gradu Rijeci i sindikalnog predsjednika Dejana Mavrinca.


– U odnosu na predmetne upite navodim da sukladno važećim propisima Republike Hrvatske i aktima Grada Rijeke, ne postoji nikakva pravna niti bilo koja druga zapreka, bilo kojoj fizičkoj ili pravnoj osobi, time niti zaposlenicima Grada Rijeke, niti zaposlenicima trgovačkih društava u vlasništvu ili suvlasništvu Grada Rijeke, kako u smislu prava sudjelovanja, tako i u smislu broja sudjelovanja u postupcima javne prodaje stanova u vlasništvu Grada Rijeke, ukoliko te osobe imaju uredno ispunjenu prijavu za određenu javnu prodaju. Točno je da sam sudjelovao u licitiranjima za prodaju gradskih stanova kao fizička osoba i to na četiri licitacije, na dvije u 2023. godini te na dvije u 2019. godini, u skladu s odobrenom izlaznicom za odsustvo u privatne svrhe. Na predmetnim licitacijama nisam kupio niti jedan stan i nemam u vlasništvu, suvlasništvu, zakupu ili najmu nijednu nekretninu u vlasništvu Grada Rijeke. Jamčevine za licitaciju u lipnju su vraćene, a jamčevine za licitaciju u listopadu 2023. godine su trenutno u povratu od Grada Rijeke. Nadalje, u odnosu na sudjelovanje u postupku javne prodaje stanova u vlasništvu Grada Rijeke, ističem kako ne postoje apsolutno nikakve osnove za postojanje sukoba interesa s moje strane niti sam u ijednoj licitaciji bio stavljen u povoljniji položaj na bilo koji način u odnosu na druge natjecatelje. Nastavno na navedeno svi uvjeti prodaje stanova kojih se pridržavam u cijelosti sukladno propisima te početne cijene stanova, koji su predmet prodaje, su prethodno u postupku same prodaje javno objavljene i dostupne svima u dokumentaciji koju Grad Rijeka putem nadležnog odjela objavljuje na svojim stranicama. Zaključno, u Gradu Rijeci obavljam poslove savjetnika za pravne poslove i javnu nabavu, izjavio je Mavrinac.


Filipović: Ne postoje zakonske prepreke da g. Mavrinac sudjeluje u licitacijama


Budući da Dejan Mavrinac ne vidi ništa sporno u tome što se javljao na gradske natječaje, zanimalo nas je što o svemu misli riječki gradonačelnik Filipović.
– Koliko mi je poznato, prema podacima Upravnog odjela za gradsku imovinu, gospodin Mavrinac je sudjelovao na četiri natječaja za prodaju gradskih stanova i poslovnih prostora, no u konačnici nije kupio ni jedan stan ni poslovni prostor u vlasništvu Grada. Također, ne postoje zakonske prepreke da se gospodin Mavrinac, kao fizička osoba, iako je zaposlenik gradske uprave, natječe u postupcima licitacije stanova i poslovnih prostora Grada koji su izloženi prodaji. Prošlog tjedna sam dobio anonimno pismo građana koji mi skreće pozornost na činjenicu da gospodin Mavrinac dolazi na licitacije gradske imovine iako je pritom zaposlenik Grada, no ponavljam, za to ne postoji zakonska prepreka, izjavio je Filipović.