PROJEKT NA ČEKANJU

SANACIJA OPASNOG RASKRIŽJA Rotor na Plumbumu posvadio dio stanovnika Pećina i Hrvatske ceste

Damir Cupać

Foto M. GRACIN

Foto M. GRACIN

Dio građana Pećina smatra da je rješenje rotora kako ga je osmislio HC neživotno te da narušava postojeću kvalitetu stanovanja. Oduzima pristup zgradama uz rotor, onemogućava prilaz kolima Hitne i vatrogascima, ukida postojeća parkirna mjesta uz okućnice...RIJEKA – Kada je krenulo rješavanje riječkih prometnih problema gradnjom rotora, najavljeno je da će se takav projekt realizirati i na Plumbumu. No, taj projekt zabrinuo je dio građana Pećina koji smatraju da je riječ o lošem i nepotrebnom rješenju koje treba zaustaviti, a raskrižje na Plumbumu riješiti na drugi i jeftiniji način koji također može povećati prometnu sigurnost.


Brutalna intervencija


– Obavijestili smo nadležna ministarstva, a nakon najave premijera Andreja Plenkvića da se moraju ostvariti uštede u državnom proračunu zbog korona krize, da je jedna od ušteda ispravljanje lošeg projekta Plumbum koji nije nikad prihvaćen od građana. Za tu lokaciju postoje tri varijanate koje je izradio Fakultet prometnih znanosti u Zagrebu u Studiji izrade idejnih rješenja sanacije opasnih mjesta na državnim cestama.


Rješenje rotora na način kako su ga osmislili u Hrvatskim cestama je neživotno i narušava postojeću kvalitetu stanovanja. Oduzima pristup zgradama uz rotor, onemogućava prilaz kolima Hitne pomoći i vatrogasnim kolima, otežava promet kroz cijelo područje Plumbuma i ukida postojeća parkirna mjesta na vlastitim okućnicama.
Nakon izgradnje ceste D-404, državna cesta DC 8 postaje lokalna cesta za brodogradilište »Viktor Lenac« i Kostrenu. Riječ je o brutalnoj intervenciji i narušavanju postojećih vrijednosti u planiranom prostoru. Sama ideja gradnje rotora i način provođenja bez uvažavanja interesa građana brutalna je komerijalizacija javnog prostora i uništavanje privatnog prostora.


U ovom trenutku proces izvlaštenja na sjevernoj strani rotora nije ni blizu rješenja, dok je na južnoj strani planiranog rotora otvoren proces s tužbom protiv Hrvatskih cesta – navodi ovlašteni predstavnik suvlasnika zgrade u neposrednoj blizini planiranog rotora, Duško Luštica. On je uvjeren da upravo sada treba u duhu ušteda neprirodno isforsirani projekt rotora Plumbum prilagoditi vremenu i trenutku u kojemu živimo.


– Naime, izgradnja rotora, koji je uzgred rečeno potpuno neprirodan i nepotreban nakon izgradnje ceste D-404, dovest će do kompletne devastacije načina i kvalitete života građana koji žive i gravitiraju Plumbumu. Uvidom u projektno rješenje uopće nije provedena nikakva studija, niti je uključeno ikakvo prometno i ino rješenje za povezane ulice koje gravitiraju budućem rotoru Pećine.


Foto M. GRACIN

Rotor na Plumbumu posvađao građane Pećina i državnu tvrtku


Nadalje, na opetovane zahtjeve da nam predoče mjerenja prometa koja su se odvijala nekoliko puta tijekom proteklih nekoliko godina, Mjesni odbor Pećine, Grad Rijeka i Hrvatske ceste su se oglušile.


Na sastanku održanom 6. veljače ove godine u prostorijama Mjesnog odbora vezanog za problematiku parkiranja u ulici Pećine tijekom ljetnih mjeseci, na kojemu se okupio veći broj građana s Plumbuma i Ulice Pećine, i na zahtjev istih tih građana o problematici građenja rotora Pećine, nemogućnosti parkiranja, pristupa interventnih službi, zaštite ljudi i života istih i djece, Mjesni odbor i prisutni predstavnici Grada, Rijeka prometa i ostali, nisu pokazali interes da se pokrenu daljnji razgovori vezano za problematiku izgradnje rotora Pećine – ogorčen je Luštica.


Nenadležan Grad


U Gradu Rijeci na naša pitanja o gradnji rotora na Plumbumu su odgovorili da oni nisu nadležni za taj projekt, već Hrvatske ceste.


U Hrvatskim cestama naglašavaju da je izgradnja rotora na Plumbumu, tj. rekonstrukcija raskrižja na državnoj cesti DC8, Ulica XIII. divizije i J.P. Kamova u Rijeci, sanacija »opasnog mjesta u Rijeci, raskrižje Ul. J.P.Kamova i DC8« identificiranog sukladno metodologiji ocjenjivanja opasnih mjesta.


– Postojeće stanje na raskrižju je analizirano i utvrđeno je da se radi o opasnom mjestu, pri čemu se analiza temeljila na geometriji križanja, preglednosti u križanju, prometnom opterećenju te prometnoj sigurnosti u relaciji subjektivnog faktora u odnosu na objektivne uvjete u prostoru.


Analitičkom metodom dokazano je, odabrano je i predloženo Hrvatskim cestama d.o.o. optimalno tehničko rješenje rekonstrukcije navedenog raskrižja, tj. izgradnja kružnog toka.


Navedene analize su detaljno prikazane Studijom plana provedbe za sanaciju opasnih mjesta na državnim cestama Republike Hrvatske te Studijom izrade idejnih rješenja sanacije identificiranih opasnih mjesta na državnim cestama iz veljače 2018. godine izrađene od strane Fakulteta prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu, pojašnjavaju u Hrvatskim cestama.


Za rekonstrukciju predmetnog raskrižja izrađena je projektna dokumentacija u šest mapa.


– Prema tome, radi se o sveobuhvatnom infrastrukturnom projektu koji će podignuti razinu života u tom kvartu Grada Rijeke. Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata izdao je lokacijsku dozvolu 13. listopada 2017. godine i građevinsku dozvolu 15. svibnja 2019. godine.


U planu nabave Hrvatskih cesta d.o.o. za 2020. godinu predviđena je nabava radova i usluge stručnog nadzora na radovima rekonstrukcije predmetnog raskrižja u procijenjenoj vrijednosti nabave radova od 3.000.000 kuna bez PDV-a i stručnog nadzora od 170.000 bez PDV-a. Nabava za predmetne radove i uslugu stručnog nadzora još nije raspisana.


Sanacija predmetnog »opasnog mjesta«, odnosno rekonstrukcija raskrižja obuhvaćena je potpisanim Ugovorom za sanaciju 23 opasna mjesta na državnim cestama, financirana je djelomično iz sredstava EU-a koji su potpisali predstavnici Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU-a (SAFU), te Hrvatskih cesta d.o.o., navode u Hrvatskim cestama.


Pojedinac ili grupa


Na pitanje kako komentiraju nezadovoljstvo dijela stanara projektom, u Hrvatskim cestama odgovaraju da prije svega žele naglasiti da se ne radi o nezadovoljstvu građana Pećina zbog planirane izgradnje rotora na Plumbumu, već je posrijedi pojedinac.


– Tijekom projektiranja, Hrvatske ceste d.o.o. su kontinuirano izvještavale lokalno stanovništvo o svim detaljima projekta i to u skladu s nadležnostima. Nakon dobivene Lokacijske dozvole, s obzirom da je projektom trebalo zadovoljiti sve posebne uvjete građenja javno-pravnih tijela – KD Vodovod i kanalizacija d.o.o., Grad Rijeka – Odjel gradske uprave za urbanizam, Ministarstvo kulture – Konzervatorski odjel…, također su svi informirani o navedenom.


Tijekom svih sastanaka i prezentacija ovlašteni predstavnici Mjesnog odbora Pećine bili su suglasni s projektiranim rješenjem, budući da se istim podiže sigurnost kolnog i pješačkog prometa na navedenom križanju, a i šire, a buduća nova komunalna infrastruktura omogućuje viši standard života tamošnjem stanovništvu.


Nezadovoljstvo dolazi od pojedinaca iz razloga što stambeni objekti u neposrednoj blizini križanja nemaju kolni prilaz s državne ceste, već samo pješački, te se već godinama koristi nogostup i kolnik državne ceste za nepropisno parkiranje vozila i vožnju unatrag u zoni raskrižja, čime isti ugrožavaju sigurnost, i svoju, i pješaka, i ostalih sudionika u prometu. Navedeno je utjecalo na kvalifikaciju raskrižja kao »opasnog mjesta«.


Problematično parkiranje


Prema tome, smanjena kvaliteta života, na što se nezadovoljni pojedinci referiraju, znači da nakon rekonstrukcije križanja i izgradnje kružnog toka, oni više neće moći nepropisno parkirati i vršiti sve nedozvoljene radnje u zoni križanja. Znači, bilo kakvo parkiranje u zoni raskrižja, ili kućni prilaz u zoni raskrižja je tehnički i prometno nedozvoljeno stanje i direktno utječe na sigurnost svih sudionika u prometu.


Još jednom napominjemo da je projektirano ono tehničko rješenje koje će dovesti do povećanja sigurnosti kolnog i pješačkog prometovanja na navedenom raskrižju, i to prvenstveno za stanare obližnjih stambenih zgrada.


Tehničko rješenje je učinkovito i optimalno u prometnom i financijskom smislu, budući da je smješteno u gabaritima postojećeg raskrižja. Stanarima će biti povećana kvaliteta života. A smanjena kvaliteta života će se odnositi na one koji su do sada grubo kršili prometna pravila i ugrožavali sigurnost u prometu. Konstataciju je li neko tehničko rješenje dobro ili loše, može potvrditi ili odbaciti samo struka i to temeljem konkretnog ovlaštenja, zaključili su u Hrvatskim cestama.