Besplatna pomoć

S radom u Rijeci počela pravna klinika

Ingrid Šestan Kučić

SNIMIO: VEDRAN KARUZA

SNIMIO: VEDRAN KARUZA

Primarni cilj jest omogućiti studentima stjecanje praktičnih vještina i kompetencija za rad te neposrednu primjenu stečenog teorijskog znanja kroz pružanje pravne pomoći najranjivijim članovima društvaRIJEKA – U sklopu projekta »Praxis Iuris – Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci« jučer je održana konferencija povodom osnivanja Pravne klinike – Centra za besplatnu primarnu pravnu pomoć. Navodeći kako je riječ o projektu koji se financira iz Europskog socijalnog fonda s više od tri milijuna kuna, dekanica Pravnog fakulteta prof. dr. Vesna Crnić Grotić kazala je da je projekt započeo prije godinu dana, no ideja o osnivanju Pravne klinike u Rijeci daleko je starija.


Povećanje kompetencija


– Primarni cilj Pravne klinike je omogućiti našim studentima stjecanje praktičnih vještina i kompetencija za rad te neposrednu primjenu stečenog teorijskog znanja kroz pružanje pravne pomoći najranjivijim članovima društva. Besplatnu primarnu pravnu pomoć studenti će pružati u skladu sa Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći te će ona predstavljati studentski rad, kazala je dekanica.


Usluge Pravne klinike bit će namijenjene korisnicima s područja Primorsko-goranske i Istarske županije, a pravnu će pomoć pružati isključivo studenti viših godina pod nadzorom akademskih mentora. Rektorica Sveučilišta u Rijeci prof. dr. Snježana Prijić Samaržija osnivanje Pravne klinike ocijenila je važnim iskorakom, istaknuvši da temeljni cilj projekta, odnosno jačanje stručne prakse studenata, povećava kompetencije studenata i njihovu zapošljivost. Ujedno je naglasila da je Sveučilište osiguralo prostor za rad Pravne klinike istaknuvši uvjerenje da će Klinika u jednom trenutku napustiti Sveučilište te prijeći u gradski dio, s čime se složio i riječki gradonačelnik Vojko Obersnel naglasivši da je potrebno osigurati održivost projekta i nakon 2023. godine, kada istekne njegovo financiranje. Predsjednik Vrhovnog suda Đuro Sessa također je istaknuo važnost projekta, posebno apostrofirajući činjenicu da će studenti kroz projekt dobiti priliku steći socijalnu inteligenciju i razvijati vještine, dok je predsjednik Visokog upravnog suda Ante Galić istaknuo da iz projekta slijede mnoge dobiti za lokalnu zajednicu, a predsjednik Županijskog suda u Rijeci Veljko Miškulin najavio je spremnost na suradnju.


Sporazumi o suradnji
Fakultetsko vijeće Pravnog fakulteta voditeljicom Pravne klinike imenovalo je izv.prof.dr. Gabrijelu Mihelčić koja je ujedno voditeljica projekta Praxis Iuris. Kroz Pravnu kliniku neće se samo uspostaviti novi oblik stručne prakse za koji već sada vlada veliki interes studenata, već će se unaprijediti i postojeća praksa studenata, a do sada su potpisani sporazumi o suradnji s Prihvatilištem za beskućnike Ruže sv. Franje i SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava. Najavljeno je da će se mreža s akterima iz civilnog društva širiti dalje. Kroz projekt je do sada održan cijeli niz radionica, osnovana je zbirka knjiga Praxis Iuris, u tijeku je nabavka računala za rad Pravne klinike te je izdan i priručnik za studente. Zbog pandemije dio projektnih aktivnosti za sada je »na čekanju«, a iz tog razloga rad Pravne klinike krenut će postepeno te će se u prvoj fazi u suradnji s udrugama civilnog društva organizirati telefonska dežurstva studenata koje će građani moći kontaktirati u dogovoreno vrijeme.